Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 126/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 199514 văn bản

41

Quyết định 126/2015/QĐ-UBND hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học bán trú, tiền nhân công chăm sóc bán trú tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ở xã trong danh mục đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

126/2015/QD-UBND,Quyết định 126 2015,Tỉnh Quảng Ninh,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/2015/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 16

Ban hành: 16/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2015

42

Quyết định 126/1998/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2000 do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

126/1998/QD-TTg,Quyết định 126 1998,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 126/1998/QĐ-TTg

Ban hành: 11/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

43

Quyết định 126/QĐ-KBNN năm 2011 về Khung kiểm soát quản lý rủi ro hoạt động nghiệp vụ kho quỹ trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

--------------- Số: 126/QĐ-KBNN Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI KHUNG KIỂM SOÁT QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KHO QUỸ TRONG HỆ THỐNG KBNN TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng

Ban hành: 02/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2015

44

Quyết định 126/QĐ-BNV năm 2011 thành lập Tổ Công tác phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

126/QD-BNV,Quyết định 126 2011,Bộ Nội vụ,Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII ,Hội đồng nhân dân các cấp,Nhiệm kỳ 2011 - 2016 ,Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 09/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2011

45

Quyết định 126/QĐ-BHXH năm 2011 về phần mềm ứng dụng “Xét duyệt hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội phiên bản 3.0" do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

126/QD-BHXH,Quyết định 126 2011,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Phần mềm ứng dụng Xét duyệt hồ sơ,Hưởng bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm,Công nghệ thông tin BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2011

46

Quyết định 126/QĐ-UBND năm 2009 bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

126/QD-UBND,Quyết định 126 2009,Tỉnh Bắc Giang,Bổ sung thủ tục hành chính,Sở Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2011

47

Quyết định 126/2011/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

126/2011/QD-UBND,Quyết định 126 2011,Tỉnh Bắc Ninh,Quy hoạch phát triển nhân lực ,Lao động - Tiền lương UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 126/2011/QĐ-UBND Bắc

Ban hành: 12/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2011

48

Kế hoạch 126/KH-UBND về cai nghiện phục hồi đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 4 năm 2021 KẾ HOẠCH CAI NGHIỆN PHỤC HỒI ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2021 Thực hiện Quyết định số 3320/-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Chương trình

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

49

Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2020 về thực hiện dự án "Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy" trong giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Ninh Bình ban hành

126/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Dự án Xây dựng xã phường không tệ nạn ma túy,Dự án Xây dựng thị trấn không tệ nạn ma túy,Xây dựng xã phường không tệ nạn ma túy Ninh Bình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

50

Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2020 về kiểm tra, giám sát công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

126/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự Vũng Tàu,Khám sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân,Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Vũng Tàu,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

51

Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2020 về xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo do Chính phủ ban hành

126/NQ-CP,Nghị quyết 126 2020,Chính phủ,Xây dựng thay thế Nghị định 36/2009/NĐ-CP,Xây dựng quy định quản lý pháo,Xây dựng quy định sử dụng pháo,Thương mại,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

52

Quyết định 126/2010/QĐ-UBND quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ do tỉnh Ninh Thuận ban hành

126/2010/QD-UBND,Quyết định 126 2010,Tỉnh Ninh Thuận,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/2010/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm,

Ban hành: 09/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

53

Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản do tỉnh Quảng Ninh

126/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg Quảng Ninh,Xử lý lừa đảo chiếm đoạt tài sản Quảng Ninh,Phòng ngừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản Quảng Ninh,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

54

Quyết định 126/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà

126/2009/QD-UBND,Quyết định 126 2009,Thành phố Hà Nội,Phân cấp,Quản lý sử dụng tài sản nhà nước,Cơ quan hành chính,Đơn vị sự nghiệp công lập,Tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp,Tổ chức xã hội nghề nghiệp,Thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ---------

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2010

55

Kế hoạch 126/KH-UBND tổ chức thực hiện Quyết định 793/QĐ-TTg về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2016 do thành phố Hà Nội ban hành

triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2016, cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Tổ chức quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 30/7 hàng năm là “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán

Ban hành: 04/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016

56

Quyết định 126/2009/QĐ-UBND về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

126/2009/QD-UBND,Quyết định 126 2009,Tỉnh Bắc Ninh,Sở Nội vụ,Công bố bộ thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 126/2009/QĐ-UBND Bắc

Ban hành: 17/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2011

57

Quyết định 126/QĐ-QLD về danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục quản lý Dược ban hành

126/QD-QLD,Quyết định 126 2005,Cục Quản lý dược,Danh mục mỹ phẩm,Danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng sức khỏe,Mỹ phẩm ảnh hưởng sức khoẻ con người ,Mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khoẻ ,Mỹ phẩm được hành tại Việt Nam,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

58

Thông báo 126/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

126/TB-VPCP,Thông báo 126 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận của thủ tướng,Tăng trưởng kinh tế ,Bảo đảm an sinh xã hội,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2020

59

Quyết định 126/2008/QĐ-BNN sửa đổi mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y kèm theo Quyết định 86/2005/-BNN do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

126/2008/QD-BNN,Quyết định 126 2008,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Mẫu hồ sơ,Mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật,Kiểm dịch sản phẩm động vật,Kiểm tra vệ sinh thú y,Kiểm dịch động vật,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2009

60

Quyết định 126/2008/QĐ-BTC sửa đổi “Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán” kèm theo Quyết định 27/2007/-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

126/2008/QD-BTC,Quyết định 126 2008,Bộ Tài chính,Công ty chứng khoán,Quy chế tổ chức và hoạt động,Tổ chức và hoạt động,Bổ sung,Doanh nghiệp,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 126/2008/QĐ

Ban hành: 26/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184