Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 126/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 199514 văn bản

21

Quyết định 126/QĐ-UBND về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018, của tỉnh Thanh Hóa

126/QD-UBND,Quyết định 126 2018,Tỉnh Thanh Hóa,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 10 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 10/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2018

22

Quyết định 126/2008/QĐ-TTg sửa đổi một số điều Quyết định 32/2007/QĐ-TTg về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

126/2008/QD-TTg,Quyết định 126 2008,Thủ tướng Chính phủ,Cho vay vốn,Vay vốn phát triển sản xuất,Hộ dân tộc thiểu số,Đặc biệt khó khăn,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------

Ban hành: 15/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2008

23

Quyết định 126/2007/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban biên giới quốc gia trực thuộc Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

126/2007/QD-TTg,Quyết định 126 2007,Thủ tướng Chính phủ,Bộ Ngoại giao,Ủy ban biên giới quốc gia,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 126/2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2007

24

Quyết định 126/QĐ-BHXH năm 2017 về phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

126/QD-BHXH,Quyết định 126 2017,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Phân công nhiệm vụ,Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ,Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo ,Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2017

25

Quyết định 126/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khí tượng thủy văn, Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý chuyên ngành của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông

126/QD-UBND,Quyết định 126 2017,Tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 19 tháng

Ban hành: 19/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2018

26

Quyết định 126/2006/QĐ-TTg chấm dứt hiệu lực Quyết định 55/2001/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

126/2006/QD-TTg,Quyết định 126 2006,Thủ tướng Chính phủ,Chấm dứt hiệu lực,Chiến lược phát triển ngành dệt may THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 126/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT HIỆU LỰC

Ban hành: 30/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2006

27

Quyết định 126/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

126/QD-UBND,Quyết định 126 2016,Tỉnh Quảng Ngãi,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 126/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 15

Ban hành: 15/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2016

28

Quyết định 126/2005/QĐ-TTg về một số chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thuỷ hải sản trên biển và hải đảo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

126/2005/QD-TTg,Quyết định 126 2005,Thủ tướng Chính phủ,Nuôi trồng thủy sản,Nuôi trồng thủy hải sản trên biển,Nuôi trồng thủy hải sản trên hải đảo,Chính sách khuyến khích,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

29

Quyết định 126/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

126/2004/QD-TTg,Quyết định 126 2004,Thủ tướng Chính phủ,Đại học Huế,Trường Đại học Ngoại ngữ,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 126/2004/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH

Ban hành: 13/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2009

30

Quyết định 126/2017/QĐ-UBND về Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với,Trưởng, Phó đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trưởng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

126/2017/QD-UBND,Quyết định 126 2017,Tỉnh Ninh Thuận,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/2017/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 24

Ban hành: 24/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2017

31

Quyết định 126/QĐ-UBND năm 2015 Quy định phương pháp đánh giá, chấm điểm tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Hà Nam

126/QD-UBND,Quyết định 126 2015,Tỉnh Hà Nam,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 23 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 23/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2015

32

Quyết định 126/2003/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Cát Lái - cụm II, thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

126/2003/QD-TTg,Quyết định 126 2003,Thủ tướng Chính phủ,Dự án đầu tư,Khu công nghiệp Cát Lái,Hạ tầng kỹ thuật,Xây dựng,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 126/2003/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 29/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

33

Quyết định 126/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai

126/2016/QD-UBND,Quyết định 126 2016,Tỉnh Lào Cai,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/2016/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 20

Ban hành: 20/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

34

Quyết định 126/2002/QĐ-TTg thành lập trường Đại học kinh tế thuộc Đại học Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

126/2002/QD-TTg,Quyết định 126 2002,Thủ tướng Chính phủ,Trường đại học kinh tế,Đại học Huế,Thành lập,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 126/2002/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG

Ban hành: 27/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

35

Quyết định 126/QĐ-BTTTT năm 2014 điều chỉnh Kế hoạch thông tin, tuyên truyền số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất giai đoạn 2013 - 2015 kèm Quyết định 1260/-BTTTT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

126/QD-BTTTT,Quyết định 126 2014,Bộ Thông tin và Truyền thông,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm

Ban hành: 08/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2014

36

Quyết định 126/QĐ-BXD năm 2014 Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Xây dựng

126/QD-BXD,Quyết định 126 2014,Bộ Xây dựng,Phổ biến giáo dục pháp luật,Phổ biến giáo dục pháp luật 2004 ,Doanh nghiệp,Dịch vụ pháp lý,Giáo dục BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/QĐ

Ban hành: 24/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

37

Quyết định 126/QĐ-BNN-PC năm 2016 về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2016

126/QD-BNN-PC,Quyết định 126 2016,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phổ biến giáo dục pháp luật ,Công tác giáo dục pháp luật ,Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật ,Công tác phổ biến giáo dục pháp luật,Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------

Ban hành: 18/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2016

38

Quyết định 126/QĐ-UBND năm 2013 công bố văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ

126/QD-UBND,Quyết định 126 2013,Tỉnh Lạng Sơn,Công bố văn bản hết hiệu lực,Công bố văn bản pháp luật,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/QĐ-UBND Lạng

Ban hành: 28/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2014

39

Quyết định 126/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

126/QD-UBND,Quyết định 126 2013,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 10 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 10/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2013

40

Quyết định 126/1999/QĐ-TTG về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

126/1999/QD-TTg,Quyết định 126 1999,Thủ tướng Chính phủ,Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 126/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm

Ban hành: 28/05/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184