Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1258/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 34386 công văn

1

Công văn 2422/LĐTBXH-VPQGGN năm 2018 về báo cáo sơ kết giữa kỳ thực hiện Quyết định 1258/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

2422/LĐTBXH-VPQGGN V/v báo cáo sơ kết giữa kỳ thực hiện Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2018 Kính gửi: - Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để chuẩn bị nội dung báo cáo Thủ tướng

Ban hành: 18/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2018

2

Công văn số 1258/TTg-QHQT về việc sửa đổi Hiệp định tín dụng Dự án khôi phục Quốc lộ I, giai đoạn 3 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1258/TTg-QHQT,Công văn 1258 2009,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------- Số: 1258/TTg-QHQT V/v Sửa đổi Hiệp định tín dụng Dự án khôi phục Quốc lộ I,

Ban hành: 28/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2009

3

Công văn 1258/UBDT-DTTS năm 2020 về xây dựng, ban hành tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù theo trình tự, thủ tục rút gọn do Ủy ban Dân tộc ban hành

1258/UBDT-DTTS,Công văn 1258 2020,Uỷ ban Dân tộc,Tiêu chí xác định dân tộc còn gặp khó khăn,Ban hành tiêu chí xác định dân tộc còn gặp khó khăn,Xác định dân tộc gặp khó khăn theo thủ tục rút gọn,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2020

4

Công văn 1258/BYT-TCDS năm 2018 về tổng kết Chiến lược Dân số Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020 do Bộ Y tế ban hành

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2011. 2. Thông qua tổng kết tình hình thực hiện Chiến lược và trên cơ sở Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và Nghị quyết 137/NQ-CP của Chính phủ, kiến nghị các Mục

Ban hành: 09/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2018

5

Công văn 1258/BCT-CN năm 2018 về tình hình thực hiện Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển Công nghiệp hỗ trợ và Thông tư 55/2015/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

1258/BCT-CN,Công văn 1258 2018,Bộ Công thương,Công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển,Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ,Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2018

6

Công văn 1258/BGDĐT-KHTC hướng dẫn cơ chế tài chính Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1258/BGDDT-KHTC,Công văn 1258,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Công tác tuyển sinh đại học,Chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia,Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia,Lệ phí tuyển sinh đại học ,Thông tin tuyển sinh đại học,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2017

7

Công văn 1258-CV/UBKTTW năm 2017 báo cáo kết quả thực hiện Quy định 55-/TW do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành

1258-CV/UBKTTW,Công văn 1258-CV,Ủy ban kiểm tra trung ương,Báo cáo kết quả,Tu dưỡng rèn luyện đạo đức ,Công tác đảng viên,Bất động sản,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ỦY BAN KIỂM TRA ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 1258

Ban hành: 23/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2017

8

Công văn 1258/BHXH-QLT năm 2016 về thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng giao dịch điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

phủ về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; Công văn số 2065/UBND-VX ngày 06/5/2016 của UBND Thành phố về

Ban hành: 13/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2016

9

Công văn 1258/BTNMT-KH năm 2016 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2017 của các Bộ, ngành do Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

môi trường; đánh giá các chỉ tiêu môi trường trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đánh giá tình hình triển khai Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2008 về việc hỗ trợ có Mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối

Ban hành: 08/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2016

10

Công văn 1258/TCHQ-GSQL năm 2015 về thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu được vận chuyển giữa Cảng Tân Cảng Hiệp Phước và Cảng Cát Lái do Tổng cục Hải quan ban hành

1258/TCHQ-GSQL,Công văn 1258 2015,Tổng cục Hải quan,hướng dẫn về thủ tục hải quan,Thủ tục hải quan,Thủ tục hải quan 2015,Hàng nhập khẩu,Giám sát hải quan,Kiểm tra giám sát hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

11

Công văn 1258/BNN-CB báo cáo thực hiện Quyết định 63/2010/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Việt Nam; - UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 và Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản theo đó giao Bộ Nông nghiệp và

Ban hành: 16/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2013

12

Công văn 1258/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản phụ cấp, trợ cấp do Tổng cục Thuế ban hành

1258/TCT-TNCN,Công văn 1258 2013,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1258/TCT-TNCN V/v Thuế TNCN đối

Ban hành: 17/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2013

13

Công văn 1258/UBND-KTN tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đảm bảo cơ bản hoàn thành trong năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

1258/UBND-KTN,Công văn 1258,Tỉnh Bến Tre,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Tài sản gắn liền với đất,Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà,Chứng nhận quyền sử dụng đất,Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,Cấp sổ đỏ,Cấp sổ đỏ sổ hồng,Cấp sổ hồng,Bất động sản,Bộ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 26/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

14

Công văn 1258/QLCL-CL2 năm 2015 về việc tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

1258/QLCL-CL2,Công văn 1258 2015,chất lựơng nông lâm thủy sản,biểu mẫu kiểm tra cơ sở chế biến ,Điều kiện an toàn thực phẩm,Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm ,Kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

Ban hành: 15/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

15

Công văn 1258/BGDĐT-GDTrH năm 2015 về Không thi tuyển sinh vào lớp 6 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1258/BGDDT-GDTrH,Công văn 1258 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo, Không thi tuyển sinh vào lớp 6 ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1258/BGDĐT-GDTrH Vv: Không thi tuyển sinh

Ban hành: 17/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2015

16

Công văn 1258/TCT-CS về chính sách thuế đối với máy massage do Tổng cục Thuế ban hành

1258/TCT-CS,Công văn 1258 2011,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1258/TCT-CS V/v chính sách thuế đối với máy massage Hà Nội,

Ban hành: 13/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2011

17

Công văn 1258/TCHQ-GSQL về nhập khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

1258/TCHQ-GSQL,Công văn 1258 2011,Tổng cục Hải quan,Kho ngoại quan,Nhập khẩu hàng hóa,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1258/TCHQ-GSQL V/v nhập khẩu hàng

Ban hành: 24/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2011

18

Công văn 7911/TCHQ-CNTT năm 2020 về triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành

công văn số 870/CNTT-YTĐT ngày 8/12/2020 của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 và Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh,

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

19

Công văn 7630/TCHQ-CNTT năm 2020 về triển khai các thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành

công văn số 787/CNTT-YTĐT ngày 19/11/2020 của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với 05 thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg và Quyết định số 1258/QĐ-TTg (đính kèm), Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố như sau: - Kể từ ngày

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

20

Công văn số 1258/VT-ĐTMT về áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách do Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1258/VT-DTMT, Công văn 1258, Thành phố Hồ Chí Minh, Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VĂN PHÒNG HĐND-UBND ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1258/VP-ĐTMT Về áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự

Ban hành: 05/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35