Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1258/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 155484 văn bản

201

Quyết định 111/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Bổ Đà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

111/QD-TTg,Quyết định 111 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Bổ Đà,Tu bổ Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Bổ Đà,Bảo quản Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Bổ Đà,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2021

202

Quyết định 106/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

106/QD-TTg,Quyết định 106 2021,Thủ tướng Chính phủ,Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sa Pa,Xây dựng Cảng hàng không Sa Pa tỉnh Lào Cai,Thành lập Hội đồng thẩm địn Cảng hàng không Sa Pa,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2021

203

Quyết định 102/QĐ-TTg năm 2021 về thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành

102/QD-TTg,Quyết định 102 2021,Thủ tướng Chính phủ,Thay đổi thành viên Ủy ban về Chính phủ điện tử,Thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử,Tổ công tác giúp việc Ủy ban về Chính phủ điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2021

204

Quyết định 81/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

81/QD-TTg,Quyết định 81 2021,Thủ tướng Chính phủ,Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa,Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp,Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Dịch vụ pháp lý THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

205

Quyết định 72/QĐ-TTg năm 2021 về các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng chính sách an sinh xã hội đã ban hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

72/QD-TTg,Quyết định 72 2021,Thủ tướng Chính phủ,Vùng dân tộc tiếp tục thụ hưởng chính sách an sinh,Vùng dân tộc tiếp tục thụ hưởng chính sách xã hội,Dân tộc miền núi được tiếp tục thụ hưởng chính sách,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 16/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

206

Quyết định 73/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Quyết định 09/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 389/QĐ-TTg về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Thủ tướng Chính phủ ban hành

73/QD-TTg,Quyết định 73 2021,Thủ tướng Chính phủ,Sửa đổi Quyết định 09/QĐ-TTg,Thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu,Thành lập Ban Chỉ đạo chống gian lận thương mại,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

207

Quyết định 67/QĐ-TTg năm 2021 về xuất cấp muối ăn từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ cho người dân vùng bị ảnh hưởng do thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

67/QD-TTg,Quyết định 67 2021,Thủ tướng Chính phủ,Hỗ trợ cho người dân vùng bị ảnh hưởng do thiên tai,Xuất cấp muối ăn để hỗ trợ cho người dân do thiên tai,Xuất cấp muối ăn hỗ trợ cho người dân tỉnh Quảng Bình,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

208

Quyết định 70/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

70/QD-TTg,Quyết định 70 2021,Thủ tướng Chính phủ,Hoạt động Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,Thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

209

Quyết định 69/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

69/QD-TTg,Quyết định 69 2021,Thủ tướng Chính phủ,Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống du lịch,Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch du lịch,Thành lập Hội đồng thẩm định hệ thống du lịch,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

210

Quyết định 49/QĐ-TTg về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

49/QD-TTg,Quyết định 49 2021,Thủ tướng Chính phủ,Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm,Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực liên ngành,Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

211

Quyết định 52/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

52/QD-TTg,Quyết định 52 2021,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao,Thành lập Hội đồng Quy hoạch cơ sở văn hóa,Thành lập Hội đồng Quy hoạch cơ sở thể thao,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

212

Quyết định 38/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

38/QD-TTg,Quyết định 38 2021,Thủ tướng Chính phủ,Cải cách mô hình kiểm tra hàng hóa nhập khẩu,Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu,Kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa nhập khẩu,Xuất nhập khẩu THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

213

Quyết định 39/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục bí mật nhà nước của Hội Nông dân Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

39/QD-TTg,Quyết định 39 2021,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước của Hội Nông dân,Bí mật nhà nước của Hội Nông dân Việt Nam,Danh mục bí mật của Hội Nông dân Việt Nam,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

214

Quyết định 36/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

36/QD-TTg,Quyết định 36 2021,Thủ tướng Chính phủ,Năng suất dựa trên nền tảng khoa học công nghệ,Năng suất dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo,Nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

215

Quyết định 29/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

29/QD-TTg,Quyết định 29 2021,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh chủ trương đầu tư khu công nghiệp Nam Sơn,Điều chỉnh chủ trương đầu tư khu công nghiệp Hạp Lĩnh,Chủ trương đầu tư xây dựng khu công nghiệp Bắc Ninh,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

216

Quyết định 27/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

27/QD-TTg,Quyết định 27 2021,Thủ tướng Chính phủ,Hội đồng thẩm định Quy hoạch năng lượng quốc gia,Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch năng lượng,Thẩm định Quy hoạch năng lượng 2021 2030,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

217

Quyết định 23/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

23/QD-TTg,Quyết định 23 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em,Chương trình hành động vì trẻ em 2021 2030,Phê duyệt Chương trình hành động vì trẻ em,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

218

Quyết định 21/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

21/QD-TTg,Quyết định 21 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin,Phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin,Phát triển nhân lực an toàn thông tin 2021 2025,Lao động - Tiền lương,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

219

Quyết định 2276/QĐ-TTg năm 2020 về Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2276/QD-TTg,Quyết định 2276 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm 2021,Chương trình tổng thể chống lãng phí 2021,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

220

Quyết định 2282/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình "Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2282/QD-TTg,Quyết định 2282 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình tham gia của phụ nữ vị trí quản lý,Chương trình tham gia của phụ nữ vị trí lãnh đạo,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249