Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 125/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 47027 công văn

1

Công văn số 125/CP-VX ngày 27/01/2004 của Chính phủ về việc điều chỉnh một số nội dung của Dự án Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 125/CP-VX V/v Điều chỉnh một số nội dung của Dự án Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2004 Kính gửi: - Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch

Ban hành: 27/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

2

Công văn 125/TTg-ĐMDN năm 2019 về phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 125/TTg-ĐMDN V/v phê duyệt Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc UBND tỉnh Tiền Giang Hà Nội,

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

3

Công văn 125/ATTP-NĐTT năm 2019 về khám sức khỏe đối với những người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm do Cục An toàn thực phẩm ban hành

BỘ Y TẾ CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 125/ATTP-NĐTT V/v khám sức khỏe đối với những người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm. Hà Nội,

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2019

4

Công văn 125/GSQL-GQ2 năm 2019 vướng mắc hoạt động xuất nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 125/GSQL-GQ2 V/v vướng mắc hoạt động xuất nhập khẩu Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2019

5

Công văn 125/BXD-KHCN năm 2015 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 125/BXD-KHCN V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2015 Kính gửi:

Ban hành: 13/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2015

6

Công văn 125/GSQL-TH năm 2015 vướng mắc thuế suất nhập khẩu mặt hàng gạo nhập khẩu từ Lào do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 125/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2015 Kính gửi: Cục Hải quan Tỉnh Quảng

Ban hành: 10/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

7

Công văn 5452/BHXH-BT năm 2018 phối hợp, triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH); Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là UBND tỉnh) đã ban hành các kế hoạch, chương trình hành động, văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp

Ban hành: 27/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

8

Công văn 125/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2014 thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 125/BGDĐT-CSVCTBTH V/v thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 09/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2014

9

Công văn 125/GSQL-TH về dầu nhờn gửi kho ngoại quan xuất bán cho tàu biển nước ngoài chạy tuyến quốc tế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 125/GSQL-TH V/v dầu nhờn gửi kho ngoại quan xuất bán cho tàu biển nước ngoài chạy tuyến quốc tế Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Công văn 125/UBND-KTN áp dụng hệ số nhân công và máy thi công theo mức lương tối thiểu mới quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do tỉnh Bình Định ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 125/UBND-KTN Về việc áp dụng hệ số nhân công và máy thi công theo mức lương tối thiểu mới quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP trong

Ban hành: 15/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2013

11

Công văn 125/BXD-HĐXD cung cấp dịch vụ xây dựng của Công ty TNHH tư vấn dự án và thiết kế kiến trúc AV do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 125/BXD-HĐXD V/v cung cấp dịch vụ xây dựng của Công ty TNHH tư vấn dự án và thiết kế kiến trúc AV Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2012

Ban hành: 31/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2012

12

Công văn 125/BXD-KTXD hướng dẫn thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng Dự án xây dựng cải tạo, mở rộng trường Mầm non An Dương- Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 125/BXD-KTXD V/v: hướng dẫn thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng Dự án xây dựng cải tạo, mở rộng trường Mầm non An Dương- Hà Nội. Hà

Ban hành: 12/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2012

13

Công văn 125/TXNK-QLN xác nhận nợ thuế do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 125/TXNK-QLN V/v Xác nhận nợ thuế Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2012 Kính gửi:

Ban hành: 07/02/2012

Cập nhật: 23/03/2012

14

Công văn 125/BHXH-KT thực hiện chế độ báo cáo và phân công, phân cấp thực hiện công tác kiểm tra do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 125/BHXH-KT V/v: Thực hiện chế độ báo cáo và phân công, phân cấp thực hiện công tác kiểm tra

Ban hành: 01/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

15

Công văn 125/BTTTT-ƯDCNTT hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá hệ thống một cửa điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 125/BTTTT-ƯDCNTT V/v hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá hệ thống một cửa điện tử Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2012

Ban hành: 13/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2012

16

Công văn 125/TCHQ-GSQL về đưa hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 125/TCHQ-GSQL V/v đưa hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2012 Kính gửi:

Ban hành: 10/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2013

17

Công văn số 125/CCTTHC về việc tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ trước khi chuyển sang thống kê các ngành, lĩnh vực khác. 4. Thời gian thống kê thủ tục hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ bắt đầu từ ngày 01 tháng 11 năm 2008 đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2009. Định kỳ 20 ngày/lần các đơn vị thực hiện việc thống kê phải gửi kết quả thống kê về

Ban hành: 04/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2008

18

Công văn 125/GSQL-GQ1 năm 2014 mở tờ khai xuất khẩu gỗ tròn do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 125/GSQL-GQ1 V/v mở tờ khai xuất khẩu gỗ tròn Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 24/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

19

Công văn 125/TTG-KTN về Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 125/TTg-KTN V/v Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và TĐC Dự án Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng Hà Nội, ngày 26 tháng 01

Ban hành: 26/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2011

20

Công văn 125/BNN-HTQT cung cấp thông tin về thủ tục đánh giá rủi ro (risk analysis) của Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 125/BNN-HTQT V/v cung cấp thông tin về thủ tục đánh giá rủi ro (risk analysis) của Việt Nam Hà Nội, ngày 10 tháng 01

Ban hành: 10/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.83