Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 125/2006/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 134821 văn bản

1

Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Cà Mau

125/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Xây dựng xã hội học tập tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 2030,Đề án Xây dựng xã hội học tập tỉnh Cà Mau,Thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập tỉnh Cà Mau,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2021

2

Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

125/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Thi đua thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Vũng Tàu,Kế hoạch 5 năm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 23/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2021

3

Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Kiên Giang ban hành

125/KH-UBND,Tỉnh Kiên Giang,Thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW tỉnh Kiên Giang,Phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam tỉnh Kiên Giang,Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia tỉnh Kiên Giang,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2021

4

Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

125/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Hậu Giang,Thực hiện Chiến lược về bình đẳng giới tỉnh Hậu Giang,Kế hoạch về bình đẳng giới tỉnh Hậu Giang 2021,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2021

5

Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án "Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn thành phố Cần Thơ

125/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại địa phương Cần Thơ,Lựa chọn mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả Cần Thơ,Nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại địa phương Cần Thơ,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

6

Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2021 về phòng ngừa, đấu tranh các hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025

125/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Phòng ngừa hoạt động kinh doanh hàng giả tỉnh Lạng Sơn,Phòng ngừa kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ,Kinh doanh hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Lạng Sơn,Thương mại,Sở hữu trí tuệ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

7

Kế hoạch 125/KH-UBND về khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển của Thành phố Hà Nội được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và thúc đẩy kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021

125/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Khắc phục tồn tại trong giải ngân vốn đầu tư Hà Nội,Giải ngân vốn đầu tư phát triển Hà Nội,Thúc đẩy kế hoạch đầu tư phát triển Hà Nội 2021,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2021

8

Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2021 triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

125/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ tỉnh Hà Tĩnh,Chiến lược phát triển khoa học công nghệ vũ trụ tỉnh Hà Tĩnh,Ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ tỉnh Hà Tĩnh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2021

9

Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2021 về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

125/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử Đồng Tháp,Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Đồng Tháp,Phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Hò Đồng Tháp,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 14/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2021

10

Kế hoạch 125/KH-UBND triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

125/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Triển khai hậu kiểm về an toàn thực phẩm tỉnh Lào Cai,Công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm tỉnh Lào Cai,Hậu kiểm về an toàn thực phẩm tỉnh Lào Cai 2021,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

11

Quyết định 125/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các loại cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025

125/QD-UBND,Quyết định 125 2021,Tỉnh Gia Lai,Quản lý dịch hại trên các loại cây trồng chủ lực Gia Lai,Quản lý dịch hại trên các loại cây trồng chủ lực 2021 2025,Quản lý dịch hại trên cây trồng có giá trị kinh tế cao,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2021

12

Quyết định 125/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025

125/QD-UBND,Quyết định 125 2021,Tỉnh Tây Ninh,Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước,Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Tây Ninh,Bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Tây Ninh,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

13

Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2020 về chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025

125/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh,Chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự,Chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh Ninh Bình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

14

Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2020 về quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản năm 2021 do tỉnh Thái Bình ban hành

125/KH-UBND,Tỉnh Thái Bình,Quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản Thái Bình,Cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản Thái Bình,Quan trắc cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

15

Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2020 về nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

125/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ngãi,Biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng,Xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng Quảng Ngãi,Biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 26/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

16

Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2020 về đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

125/KH-UBND,Tỉnh Hưng Yên,Đổi mới hình thức tổ chức kinh tế hợp tác Hưng Yên,Đổi mới tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp Hưng Yên,Phát triển hình thức tổ chức kinh tế hợp tác Hưng Yên,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 05/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

17

Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2020 về thực hiện nhập liệu, điện tử hóa thông tin hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

125/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Thực hiện nhập liệu thông tin hộ tịch lịch sử,Thực hiện điện tử hóa thông tin hộ tịch lịch sử,Điện tử hóa thông tin hộ tịch lịch sử tỉnh Lạng Sơn,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2020

18

Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Kết luận 77-KL/TW về chủ trương khắc phục các tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

125/KH-UBND,Tỉnh Vĩnh Phúc,Thực hiện Kết luận 77-KL/TW tỉnh Vĩnh Phúc,Khắc phục các tác động Covid 19 phát triển nền kinh tế,Khắc phục các tác động Covid 19 phục hồi nền kinh tế,Thương mại,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

19

Kế hoạch 125/KH-UBND triển khai mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn các quận Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Thanh Xuân và huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội năm 2020

125/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Điểm tư vấn chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy,Hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng Hà Nội,Hỗ trợ điều trị nghiện ma tuý trong cộng đồng,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 11/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

20

Quyết định 125/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch dạy học hai buổi/ngày theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 bắt đầu từ năm học 2020-2021 và các năm tiếp theo đối với cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

125/QD-UBND,Quyết định 125 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 125/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 22 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219