Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 124/2008/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 55227 công văn

1

Công văn 16409/BTC-CST tổng hợp vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định 123/2008/NĐ-CP124/2008/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16409/BTC-CST V/v tổng hợp vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện 123/2008/NĐ-CPNĐ 124/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 12

Ban hành: 01/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2010

2

Công văn số 124/CP-QHQT ngày 27/01/2004 của Chính phủ về việc phê duyệt dự án sử dụng vốn kết dư của Dự án hỗ trợ Y tế quốc gia vay vốn WB

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 124/CP-QHQT V/v phê duyệt dự án sử dụng vốn kết dư của Dự án Hỗ trợ Y tế quốc gia vay vốn WB Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2004 Kính gửi: - Bộ Y tế - Ngân hàng Nhà nước Việt

Ban hành: 27/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

3

Công văn 3982/TCT-CS về miễn tiền sử dụng, thuê đất theo Nghị định 124/2011/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

định tại Nghị định này của thời hạn ưu đãi còn lại”. - Tại Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 117/2008/NĐ-CP về sản xuất và cung cấp nước sạch quy định: “1. Bổ sung khoản 3 Điều 6 như sau: "Điều 6. Sử dụng đất trong hoạt động cấp nước 3. Đơn vị cấp nước được

Ban hành: 09/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2012

4

Công văn số 124/CP-CN về việc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án cải thiện môi trường thành phố kênh Tầu Hũ - Bến Nghé kênh Đôi - kênh Tẻ, TP Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ Số: 124/CP-CN V/v về báo cáo NCTKT Dự án cải thiện môi trường TP kênh Tầu Hũ - Bến Nghé kênh Đôi - kênh Tẻ, TP HCM Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2000

Ban hành: 03/02/2000

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2008

5

Công văn 124/KCB-QLCL về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 124/KCB-QLCL Vv tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2018

6

Công văn 5004/BNN-QLCL năm 2018 thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5004/BNN-QLCL V/v triển khai thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP

Ban hành: 02/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

7

Công văn 124/CT-TTHT năm 2017 về tính thuế thu nhập cá nhân đối với chủ tịch hội đồng thành viên công ty do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2017

8

Công văn 124/GSQL-GQ2 năm 2019 về bán sản phẩm của doanh nghiệp chế xuất vào nội địa do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

nghiệp chế xuất cho Doanh nghiệp nội địa: - Căn cứ khoản 1 Điều 28 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005. - Căn cứ khoản 5 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; - Căn cứ khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ sửa

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2019

9

Công văn 124/TTg-ĐMDN năm 2016 về chủ trương cổ phần hóa các Bệnh viện của VNPT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

phố Hải Phòng); trước mắt đẩy mạnh việc hoạt động theo cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về quy định quy chế cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Sau một thời gian, xem xét lựa chọn để thí điểm cổ phần hóa khi thuận lợi./. Nơi nhận: - Như trên; -

Ban hành: 19/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2016

10

Công văn 124/TCT-CS năm 2015 xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

phố Hải Phòng. Trả lời công văn số 2205/CT-HCAC ngày 25/11/2014 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại điểm a khoản 4 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn

Ban hành: 14/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

11

Công văn 124/SXD-QLHĐXD năm 2014 hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình ban hành

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 124/SXD-QLHĐXD V/v hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới Quảng Bình, ngày 14 tháng 02 năm

Ban hành: 14/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

12

Công văn 510/BVTV-VP phổ biến Nghị định 63/2010/NĐ-CP và 20/2008/NĐ-CP về thủ tục hành chính do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 510/BVTV-VP V/v: phổ biến Nghị định 63/2010/NĐ-CP và Nghị định 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ về thủ tục hành

Ban hành: 06/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2011

13

Công văn 1713/VPCP-QHQT tổng kết thực hiện Nghị định 78/2008/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1713/VPCP-QHQT V/v tổng kết thực hiện Nghị định 78/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2012

Ban hành: 16/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

14

Công văn 124/XNK-XXHH năm 2013 về vướng mắc hàng hóa được hưởng ưu đãi ACFTA do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 124/XNK-XXHH V/v vướng mắc hàng hóa được hưởng ưu đãi ACFTA Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Ban hành: 26/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2013

15

Công văn 4404/TCT-CS năm 2016 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục Thuế ban hành

Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “3. Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với phần thu nhập của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường

Ban hành: 22/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2016

16

Công văn 124/GSQL-TH sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 124/GSQL-TH V/v sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan Hà Nội, ngày 22 tháng

Ban hành: 22/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Công văn 2392/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Thuế có ý kiến như sau: - Khoản 6 Điều 15 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định: “6. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt động được hưởng ưu đãi thuế.” - Khoản 4 Điều 16 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008

Ban hành: 01/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

18

Công văn 879/TTg-KTN về tình hình thực hiện Nghị định 29/2008/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 879/TTg-KTN V/v tình hình thực hiện Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm

Ban hành: 03/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2011

19

Công văn 2087/BKHĐT-QLKKT năm 2014 hướng dẫn phân cấp, ủy quyền Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Nghị định 164/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 29/2008/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

12/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 về KCN, KCX, KKT. Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: - Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài Chính, Công Thương, Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa Thể thao và Du

Ban hành: 08/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

20

Công văn 124/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

khoản 4 Điều 36 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng; Trong đó Khoản 4 được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng. Theo nội dung Thông tư thì đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh có thể thực hiện điều chỉnh theo hai phương pháp là sử dụng

Ban hành: 10/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.157.163