Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 124/2011/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 171248 văn bản

1

Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

124/2011/TT-BTC,Thông tư 124 2011,Bộ Tài chính,Hướng dẫn lệ phí trước bạ ,Lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 124/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng

Ban hành: 31/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2011

2

Thông tư 140/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

140/2015/TT-BTC,Thông tư 140 2015,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư 124/2011/TT-BTC ,Lệ phí trước bạ,Hướng dẫn lệ phí trước bạ ,Sửa đổi lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2015

3

Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

34/2013/TT-BTC,Thông tư 34 2013,Bộ Tài chính,Lệ phí trước bạ,Lệ phí trước bạ 2013,Sửa đổi Thông tư 124/2011/TT-BTC ,Phí trước bạ sửa đổi ,Sửa đổi phí trước bạ ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

4

Thông tư 75/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 124/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 124/2011/TT-BTC NGÀY 31/8/2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí; Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế; và các Nghị định của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật Quản lý thuế số

Ban hành: 24/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2016

5

Thông tư 124/2018/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

124/2018/TT-BTC,Thông tư 124 2018,Bộ Tài chính,Cai nghiện ma túy,Người cai nghiện ma túy,Chế độ hỗ trợ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 124/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 20/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2019

6

Thông tư 124/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

124/2016/TT-BTC,Thông tư 124 2016,Bộ Tài chính,Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước,Mua bán nhà ở,Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước,Cho thuê mua ,Nhà ở công vụ,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2016

7

Thông tư 124/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1747, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Lắk do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

124/2015/TT-BTC,Thông tư 124 2015,Bộ Tài chính,Km1747 đường Hồ Chí Minh Đắk Lắk,Phí sử dụng đường bộ,Phí sử dụng đường bộ trạm thu phí,Chế độ quản lý sử dụng phí,Thu nộp quản lý sử dụng phí ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 18/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2015

8

Thông tư 124/2014/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với xăng, dầu có nguồn gốc mua từ nước ngoài tạm nhập khẩu để sử dụng hoán đổi đối với xăng, dầu mua từ nhà máy lọc dầu Dung Quất tái xuất sang Lào do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

124/2014/TT-BTC,Thông tư 124 2014,Bộ Tài chính,Tạm nhập xăng dầu,Nhà máy lọc dầu Dung Quất,Tạm nhập tái xuất xăng dầu,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 27/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

9

Thông tư 124/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

124/2013/TT-BTC,Thông tư 124 2013,Bộ Tài chính,Thuế suất thuế xuất khẩu,Thuế suất thuế xuất khẩu than,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 124/2013/TT-BTC

Ban hành: 30/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2013

10

Thông tư 124/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định 123/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

124/2012/TT-BTC,Thông tư 124 2012,Bộ Tài chính,Hướng dẫn Nghị định 45/2007/NĐ-CP ,Hướng dẫn Nghị định 123/2011/NĐ-CP,Bảo hiểm BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 124/2012/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 30/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2012

11

Thông tư 124/2010/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VIII năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành

124/2010/TT-BTC,Thông tư 124 2010,Bộ Tài chính,Chế độ chi tiêu,Đại hội Thi đua toàn quốc,Lần thứ VIII,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 124/2010/TT-BTC

Ban hành: 24/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2010

12

Thông tư 124/2009/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 05/2009/NĐ-CP thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành

124/2009/TT-BTC,Thông tư 124 2009,Bộ Tài chính,Pháp lệnh Thuế tài nguyên sửa đổi,Pháp lệnh Thuế Tài nguyên,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số:

Ban hành: 17/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2009

13

Thông tư 124/2008/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực do Bộ Tài chính ban hành

124/2008/TT-BTC,Thông tư 124 2008,Bộ Tài chính,Lĩnh vực điện lực,Phí thẩm định,Lệ phí cấp giấy phép,Chế độ thu nộp,Quản lý sử dụng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 124/2008/TT-BTC

Ban hành: 19/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2008

14

Thông tư 124/2007/TT-BTC hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý tem thuốc lá điếu nhập khẩu, tem xì gà nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

124/2007/TT-BTC,Thông tư 124 2007,Bộ Tài chính,Tem thuốc lá điếu nhập khẩu,Tem xì gà nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 124/2007/TT-BTC Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2007

15

Thông tư 124/2004/TT-BTC hướng dẫn việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân nước ngoài, có lợi nhuận từ các hình thức đầu tư qui định tại Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

124/2004/TT-BTC,Thông tư 124 2004,Bộ Tài chính,Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài,Tổ chức kinh tế nước ngoài,Cá nhân nước ngoài,Doanh nghiệp,Đầu tư BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 124/2004/TT-BTC

Ban hành: 23/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2011

16

Thông tư 124/2003/TT-BTC qui định chế độ thu, nộp phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh do Bộ Tài chính ban hành

124/2003/TT-BTC,Thông tư 124 2003,Bộ Tài chính,Phí thẩm định điều kiện an ninh,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 124/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2003

Ban hành: 18/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2010

17

Thông tư 124/2016/TT-BQP quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với trục cáp vận chuyển thuốc phóng, thuốc nổ sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 08:2016/BQP)

124/2016/TT-BQP,Thông tư 124 2016,Bộ Quốc phòng,Kiểm định kỹ thuật an toàn,Quy trình kiểm định kỹ thuật,Thuốc phóng thuốc nổ ,Quy trình kiểm định,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

18

Thông tư 124/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế đối với đối tượng làm việc trong Quân đội bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

124/2015/TT-BQP,Thông tư 124 2015,Bộ Quốc phòng,Bộ Quốc phòng,Tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp,Chế độ bồi thường trợ cấp chi phí y tế ,Quân nhân công chức,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2015

19

Thông tư 124/1999/TT-BTC hướng dẫn việc tiếp nhận và thu nộp ngân sách đối với khoản viện trợ không hoàn lại phi dự án của Chính phủ Nhật Bản tài khoá 1998 do Bộ Tài chính ban hành

124/1999/TT-BTC,Thông tư 124 1999,Bộ Tài chính,Viện trợ không hoàn lại Nhật Bản ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 124/1999/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 10

Ban hành: 15/10/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2013

20

Nghị định 124/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

124/2011/ND-CP,Nghị định 124 2011,Chính phủ,Tiêu thụ nước sạch,Cung cấp nước sạch,Sản xuất nước sạch,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 124/2011/NĐ-CP Hà

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250