Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 124/2008/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 5584 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 180.190 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 55.892 CÔNG VĂN
161

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6673:2008 (ISO 9512:2002) về Thuốc lá điếu - Xác định độ thông khí - Định nghĩa và nguyên tắc đo

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6673:2008 ISO 9512:2002 THUỐC LÁ ĐIẾU − XÁC ĐỊNH ĐỘ THÔNG KHÍ – ĐỊNH NGHĨA VÀ NGUYÊN TẮC ĐO Cigarettes – Determination of ventilation – Definitions and measurement principles Lời nói đầu TCVN 6673:2008 thay thế TCVN 6673:2000; TCVN 6673:2008 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

162

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6937:2008 (ISO 6565:2002) về Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - Trở lực của điếu thuốc và độ giảm áp của cây đầu lọc - Các điều kiện chuẩn và phép đo

TCVN 6937:2008 ISO 6565:2002 THUỐC LÁ VÀ SẢN PHẨM THUỐC LÁ - TRỞ LỰC CỦA ĐIẾU THUỐC VÀ ĐỘ GIẢM ÁP CỦA CÂY ĐẦU LỌC - CÁC ĐIỀU KIỆN CHUẨN VÀ PHÉP ĐO Tobacco and tobacco products - Draw resistance of cigarettes and pressure drop of filter rods - Standard conditions and measurement Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

163

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6719:2008 (ISO 13850:2006) về An toàn máy - Dừng khẩn cấp - Nguyên tắc thiết kế

TCVN 6719:2008 ISO 13850:2006 AN TOÀN MÁY - DỪNG KHẨN CẤP - NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ Safety of machinery - Emergency stop - Principles for design Lời nói đầu TCVN 6719:2008 thay thế TCVN 6719:2000. TCVN 6719:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 13850:2006. TCVN 6719:2008 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

164

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6729:2008 (ISO 3688 : 1999) về Bột giấy - Xeo tờ mẫu trong phòng thí nghiệm để xác định hệ số phản xạ khuếch tán xanh (độ trắng ISO)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6729 : 2008 ISO 3688 : 1999 BỘT GIẤY − XEO TỜ MẪU TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐỂ XÁC ĐỊNH HỆ SỐ PHẢN XẠ KHUẾCH TÁN XANH (ĐỘ TRẮNG ISO) Pulps − Preparation of laboratory sheets for the measurement of diffuse blue reflectance factor (ISO brightness) Lời nói đầu TCVN 6729 : 2008 thay

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

165

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6743:2008 (ISO 10383:2003) về Chứng khoán và công cụ tài chính liên quan - Mã dùng cho trao đổi và nhận dạng thị trường (MIC)

TCVN 6743:2008 ISO 10383:2003 CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG CỤ TÀI CHÍNH LIÊN QUAN - MÃ DÙNG CHO TRAO ĐỔI VÀ NHẬN DẠNG THỊ TRƯỜNG (MIC) Securities and related financial instruments - Codes for exchanges and market identification (MIC) Lời nói đầu TCVN 6743:2008 thay thế TCVN 6743:2000 TCVN 6743:2008 hoàn

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

166

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6895:2008 (ISO 9895:1989) về Giấy và cáctông - Xác định độ bền nén - Phép thử khoảng nén ngắn

TCVN 6895:2008 ISO 9895:1989 GIẤY VÀ CÁCTÔNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN NÉN - PHÉP THỬ KHOẢNG NÉN NGẮN Paper and board - Compressive strength - Short span test Lời nói đầu TCVN 6895:2008 thay thế TCVN 6895:2001. TCVN 6895:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 9895:1989. TCVN 6895:2008 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

167

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7390:2008 (ISO 5362:2006) về Túi đựng chất gây mê

TCVN 7390:2008 ISO 5362:2006 TÚI ĐỰNG CHẤT GÂY MÊ Anaesthetic reservoir bags Lời nói đầu TCVN 7390:2008 thay thế TCVN 7390:2004. TCVN 7390:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 5362:2006. TCVN 7390:2008 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC210/SC2 Trang thiết bị y tế biên soạn, Tổng

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

168

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7072:2008 (ISO 5351 : 2004) về Bột giấy - Xác định độ nhớt giới hạn bằng dung dịch đồng etylendiamin (CED)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7072 : 2008 ISO 5351 : 2004 BỘT GIẤY - XÁC ĐỊNH ĐỘ NHỚT GIỚI HẠN BẰNG DUNG DỊCH ĐỒNG ETYLENDIAMIN (CED) Pulps - Determination of limiting viscosity number in cupri-ethylenediamine (CED) solution Lời nói đầu TCVN 7072 : 2008 thay thế TCVN 7072 : 2002. TCVN 7072 : 2008 hoàn

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

169

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7202:2008 (ISO/IEC 16388 : 2007) về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Yêu cầu kỹ thuật về mã vạch 39

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7202 : 2008 ISO/IEC 16388 : 2007 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KỸ THUẬT PHÂN ĐỊNH VÀ THU NHẬN DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ MÃ VẠCH 39 Information technology – Automatic identification and data capture techniques – Code 39 bar code symbology specification Lời nói đầu TCVN 7202

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

170

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7214:2008 (ISO 6166 : 2001) về Chứng khoán và các công cụ tài chính liên quan - Hệ thống đánh số nhận dạng chứng khoán quốc tế (ISIN)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7214 : 2008 ISO 6166 : 2001 CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH LIÊN QUAN – HỆ THỐNG ĐÁNH SỐ NHẬN DẠNG CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ (ISIN) Securities and related financial instruments – International securities identification numbering system (ISIN) Lời nói đầu TCVN 7214 : 2008 thay

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

171

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7238:2008 về Phương tiện giao thông đường bộ - Khung mô tô, xe máy - Yêu cầu và phương pháp thử

TCVN 7238:2008 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - KHUNG MÔ TÔ, XE MÁY - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Road vehicles - Motorcycles and mopeds frames - Technical requirements and test methods Lời nói đầu TCVN 7238:2008 thay thế TCVN 7238:2003. TCVN 7238:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 22

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

172

Tiêu chuẩn xây dựng quốc gia TCXDVN 51:2008 về Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 51 : 2008 THOÁT NƯỚC - MẠNG LƯỚI VÀ CÔNG TRÌNH BÊN NGOÀI - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Drainage and sewerage - External Networks and Facilities Design Standard 1. PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu bắt buộc hoặc khuyến khích áp dụng để thiết kế xây dựng mới

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

173

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7880:2008 về Phương tiện giao thông đường bộ - Tiếng ồn phát ra từ ô tô - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7880 : 2008 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ − TIẾNG ỒN PHÁT RA TỪ Ô TÔ − YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU Road vehicles – Noises emitted from automobiles – Requirements and test methods in type approval Lời nói đầu TCVN 7880 : 2008 được biên soạn trên cơ sở quy định

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2015

174

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7902:2008 (ISO 15213 : 2003) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng vi khuẩn khử sulfit phát triển trong điều kiện kỵ khí

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7902 : 2008 ISO 15213 : 2003 VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI – PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG VI KHUẨN KHỬ SULFIT PHÁT TRIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN KỴ KHÍ Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the enumeration of sulfite-reducing bacteria growing under

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2015

175

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7903:2008 (ISO 21871 : 2006) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng số lượng nhỏ bacillus cereus giả định - Phương pháp phát hiện và kỹ thuật tính số có xác xuất lớn nhất

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7903 : 2008 ISO 21871 : 2006 VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG NHỎ BACILLUS CEREUS GIẢ ĐỊNH - PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ KỸ THUẬT TÍNH SỐ CÓ XÁC SUẤT LỚN NHẤT Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2015

176

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7908:2008 về Prepreg sợi thủy tinh

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7908 : 2008 PREPREG SỢI THỦY TINH Glass-fibre prepregs Lời nói đầu TCVN 7908: 2008 do Nhóm công tác TCVN/TC 61/SC13/WG 1 Vật liệu compozit biên soạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của Trung tâm Công nghệ Vật liệu - Viện ứng dụng Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2015

177

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7947:2008 về Xi măng Alumin - Phương pháp phân tích hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7947 : 2008 XI MĂNG ALUMIN - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Alumina cement - Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 7947 : 2008 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

178

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7948:2008 về Vật liệu chịu lửa manhedi-cacbon - Phương pháp xác định hàm lượng cacbon tổng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7948 : 2008 VẬT LIỆU CHỊU LỬA MANHÊDI - CACBON - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CACBON TỔNG Magnesia - Carbon Refractories - Determination of total carbon content Lời nói đầu TCVN 7948 : 2008 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

179

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7950:2008 về Vật liệu cách nhiệt - Vật liệu canxi silicat

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7950 : 2008 VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT – VẬT LIỆU CANXI SILICAT Insulation materials – Calcium silicate insulation materials Lời nói đầu TCVN 7950 : 2008 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

180

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7953:2008 về Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Quy phạm thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7953 : 2008 HỆ CHẤT KẾT DÍNH GỐC NHỰA EPOXY CHO BÊ TÔNG - QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Epoxy resin base bonding systems for concrete - Code of practice and aceptance Lời nói đầu TCVN 7953 : 2008 xây dựng trên cơ sở ACI 503R-93 (tái bản 1998). TCVN 7953 : 2008 do Viện Vật

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.201.121.213