Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 124/2008/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 5584 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 180.375 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 55.913 CÔNG VĂN
141

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7894:2008 (EN 14110 : 2003) về Dẫn xuất dầu và mỡ - Este metyl axit béo (FAME) - Xác định hàm lượng Metanol

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7894 : 2008 DẪN XUẤT DẦU VÀ MỠ - ESTE METYL AXIT BÉO (FAME) - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG METANOL Fat and oil derivatives - Fatty acid methyl esters (FAME) - Determination of methanol content Lời nói đầu TCVN 7894 : 2008 hoàn toàn tương đương với EN 14110 : 2003 TCVN 7894 : 2008 do Tiểu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

142

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7893:2008 (ASTM E 1064 - 05) về Chất lỏng hữu cơ - Xác định nước bằng chuẩn độ điện lượng Karl Fischer

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7893 : 2008 CHẤT LỎNG HỮU CƠ - XÁC ĐỊNH NƯỚC BẰNG CHUẨN ĐỘ ĐIỆN LƯỢNG KARL FISCHER Organic liquids - Determination of water by coulometric Karl Fischer titration Lời nói đầu TCVN 7893 : 2008 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM E 1064 - 05 Standard Test

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

143

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7867:2008 (ASTM D 6584 - 07) về Este metyl của điêzen sinh học gốc B100 - Xác định Glycerin tự do và glycerin tổng - Phương pháp sắc ký khí

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7867 : 2008 ASTM D 6584 - 07 ESTE METYL CỦA DIÊZEN SINH HỌC GỐC B100 - XÁC ĐỊNH GLYCERIN TỰ DO VÀ GLYCERIN TỔNG - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ B-100 biodiesel methyl esters - Determination of free and total glycerin - Gas chromatography method Lời nói đầu TCVN 7867:2008 được xây dựng

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

144

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7866:2008 (ASTM D 4951 - 06) về Dầu bôi trơn - Xác định hàm lượng các nguyên tố phụ gia bằng quang phổ phát xạ nguyên tử plasma kết nối cảm ứng (IPC)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7866 : 2008 DẦU BÔI TRƠN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ PHỤ GIA BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ PLASMA KẾT NỐI CẢM ỨNG (ICP) Lubricating oils - Determination of additive elements by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry Lời nói đầu TCVN 7866 : 2008 được xây dựng

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

145

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7864:2008 (ASTM D 5501-04) về Etanol nhiên liệu biến tính - Xác định hàm lượng etanol - Phương pháp sắc ký khí

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7864 : 2008 ETANOL NHIÊN LIỆU BIẾN TÍNH - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ETANOL - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ Denatured fuel ethanol - Determination of ethanol content - Gas chromatography method Lời nói đầu TCVN 7864 : 2008 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM D 5501-04

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

146

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7760:2008 (ASTM D 5453-06) về Hydrocacbon nhẹ, nhiên liệu động cơ đánh lửa, nhiên liệu động cơ điêzen và dầu động cơ - Phương pháp xác định tổng lưu huỳnh bằng huỳnh quang tử ngoại

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7760 : 2008 HYDROCACBON NHẸ, NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ ĐÁNH LỬA, NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ ĐIÊZEN, DẦU ĐỘNG CƠ - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG LƯU HUỲNH BẰNG HUỲNH QUANG TỬ NGOẠI Light hydrocarbons, spark ignition engine fuel, diesel engine fuel, engine oil - Determination of total sulfur by ultraviolet

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

147

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7088:2008 (CAC/GL 2-2003) về Hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7088 : 2008 CAC/GL 2-2003 HƯỚNG DẪN GHI NHÃN DINH DƯỠNG Guidelines on nutrition labelling Lời nói đầu TCVN 7088 : 2008 thay thế TCVN 7088 : 2002; TCVN 7088 : 2008 hoàn toàn tương đương với CAC/GL 2-2003 (CAC/GL 2 ban hành năm 1985, được soát xét năm 1993 và được sửa đổi

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

148

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1829:2008 (ISO 8494 : 1998) về Vật liệu kim loại - Ống - Thử gấp mép

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1829 : 2008 ISO 8494 : 1998 VẬT LIỆU KIM LOẠI - ỐNG - THỬ GẤP MÉP Metallic materials - Tube - Flanging test 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định khả năng chịu biến dạng dẻo của ống kim loại có mặt cắt ngang tròn bằng thử gấp (cuốn) mép. Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

149

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1830:2008 (ISO 8492 : 1998) về Vật liệu kim loại - Ống - Thử nén bẹp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1830 : 2008 ISO 8492 : 1998 VẬT LIỆU KIM LOẠI - ỐNG  - THỬ NÉN BẸP Metallic materials - Tube - Flattening test Lời nói đầu TCVN 1830 : 2008 thay thế cho TCVN 1830 : 1976. TCVN 1830 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 8492 : 1998. TCVN 1830 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

150

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1832:2008 về Vật liệu kim loại - Ống - Thử thủy lực

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1832 : 2008 VẬT LIỆU KIM LOẠI - ỐNG - THỬ THỦY LỰC Metallic materials - Tube - Hydrolic pressure test Lời nói đầu TCVN 1832 : 2008 thay thế cho TCVN 1832 : 1976. TCVN 1832 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 164 Thử cơ lý kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

151

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1869:2008 (ISO 3475 : 2002) về Tinh dầu hồi (Pimpinella anisum L.)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1869 : 2008 ISO 3475 : 2002 TINH DẦU HỒI (PIMPINELLA ANISUM L.) Oil of aniseed (Pimpinella anisum L.) Lời nói đầu TCVN 1869 : 2008 thay thế TCVN 1869-76; TCVN 1869 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 3475 : 2002; TCVN 1869 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

152

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5747:2008 (ISO 2639 : 2002) về Thép - Xác định và kiểm tra chiều sâu lớp thấm cacbon và biến cứng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5747 : 2008 ISO 2639 : 2002 THÉP - XÁC ĐỊNH VÀ KIỂM TRA CHIỀU SÂU LỚP THẤM CACBON VÀ BIẾN CỨNG Steels - Determination and verification of the depth of carburized and hardened cases Lời nói đầu TCVN 5747 : 2008 thay thế TCVN 5747 : 1993 TCVN 5747 : 2008 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

153

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6395:2008 về Thang máy điện - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6395 : 2008 THANG MÁY ĐIỆN - YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT Electric lift - Safety requirements for the construction and installation Lời nói đầu TCVN 6395 : 2008 thay thế TCVN 6395 : 1998. TCVN 6395 : 2008 được biên soạn trên cơ sở tiêu chuẩn EN 81-1 : 1998. TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

154

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6453:2008 về Dụng cụ cấy ghép bằng compozit carbon

TCVN 6453:2008 DỤNG CỤ CẤY GHÉP BẰNG COMPOZIT CARBON Carbon composite implants Lời nói đầu TCVN 6453:2008 thay thế TCVN 6453:1998. TCVN 6453:2008 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 61/SC 13 “Vật liệu composit và băng cacbon” phối hợp với Trung tâm Công nghệ vật liệu biên soạn, Tổng cục

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

155

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6607:2008 (IP 227/99) về Nhiên liệu tuốc bin hàng không - Phương pháp xác định độ ăn mòn bạc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN  6607 : 2008 IP 227/99 NHIÊN LIỆU TUỐC BIN HÀNG KHÔNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ĂN MÒN BẠC Aviation turbine fuels - Method for determination of corrosiveness to silver Lời nói đầu TCVN 6607 : 2008 thay thế TCVN 6607 : 2000. TCVN 6607 : 2008 hoàn toàn tương đương với IP

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

156

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6673:2008 (ISO 9512:2002) về Thuốc lá điếu - Xác định độ thông khí - Định nghĩa và nguyên tắc đo

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6673:2008 ISO 9512:2002 THUỐC LÁ ĐIẾU − XÁC ĐỊNH ĐỘ THÔNG KHÍ – ĐỊNH NGHĨA VÀ NGUYÊN TẮC ĐO Cigarettes – Determination of ventilation – Definitions and measurement principles Lời nói đầu TCVN 6673:2008 thay thế TCVN 6673:2000; TCVN 6673:2008 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

157

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6937:2008 (ISO 6565:2002) về Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - Trở lực của điếu thuốc và độ giảm áp của cây đầu lọc - Các điều kiện chuẩn và phép đo

TCVN 6937:2008 ISO 6565:2002 THUỐC LÁ VÀ SẢN PHẨM THUỐC LÁ - TRỞ LỰC CỦA ĐIẾU THUỐC VÀ ĐỘ GIẢM ÁP CỦA CÂY ĐẦU LỌC - CÁC ĐIỀU KIỆN CHUẨN VÀ PHÉP ĐO Tobacco and tobacco products - Draw resistance of cigarettes and pressure drop of filter rods - Standard conditions and measurement Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

158

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6719:2008 (ISO 13850:2006) về An toàn máy - Dừng khẩn cấp - Nguyên tắc thiết kế

TCVN 6719:2008 ISO 13850:2006 AN TOÀN MÁY - DỪNG KHẨN CẤP - NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ Safety of machinery - Emergency stop - Principles for design Lời nói đầu TCVN 6719:2008 thay thế TCVN 6719:2000. TCVN 6719:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 13850:2006. TCVN 6719:2008 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

159

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6729:2008 (ISO 3688 : 1999) về Bột giấy - Xeo tờ mẫu trong phòng thí nghiệm để xác định hệ số phản xạ khuếch tán xanh (độ trắng ISO)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6729 : 2008 ISO 3688 : 1999 BỘT GIẤY − XEO TỜ MẪU TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐỂ XÁC ĐỊNH HỆ SỐ PHẢN XẠ KHUẾCH TÁN XANH (ĐỘ TRẮNG ISO) Pulps − Preparation of laboratory sheets for the measurement of diffuse blue reflectance factor (ISO brightness) Lời nói đầu TCVN 6729 : 2008 thay

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

160

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6743:2008 (ISO 10383:2003) về Chứng khoán và công cụ tài chính liên quan - Mã dùng cho trao đổi và nhận dạng thị trường (MIC)

TCVN 6743:2008 ISO 10383:2003 CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG CỤ TÀI CHÍNH LIÊN QUAN - MÃ DÙNG CHO TRAO ĐỔI VÀ NHẬN DẠNG THỊ TRƯỜNG (MIC) Securities and related financial instruments - Codes for exchanges and market identification (MIC) Lời nói đầu TCVN 6743:2008 thay thế TCVN 6743:2000 TCVN 6743:2008 hoàn

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.211.135.32