Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 124/2008/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 5584 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 180.375 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 55.913 CÔNG VĂN
121

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7869:2008 (ISO 14111 : 2003) về Dẫn xuất dầu và mỡ - Este metyl axit béo (FAME) - Xác định chỉ số iôt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7869 : 2008 ISO 14111 : 2003 DẪN XUẤT DẦU VÀ MỠ - ESTE METYL AXIT BÉO (FAME) - XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ IÔT Fat and oil derivatives - Fatty acid methyl esters (FAME) - Determination of iodine value Lời nói đầu TCVN 7869 : 2008 hoàn toàn tương đương với EN 14111 : 2003. TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

122

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7904:2008 (ISO 17410 : 2001) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng vi sinh vật ưa lạnh

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7904 : 2008 ISO 17410 : 2001 VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI – PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG VI SINH VẬT ƯA LẠNH Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the enumeration of psychrotrophic microorganisms Lời nói đầu TCVN 7904:2008

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

123

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7906:2008 (ISO 15214:1998) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng vi khuẩn axit lactic ưa nhiệt trung bình - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30 độ C

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7906:2008 ISO 15214:1998 VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN  CHĂN NUÔI – PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG VI KHUẨN AXIT LACTIC ƯA NHIỆT TRUNG BÌNH – KỸ THUẬT ĐẾM KHUẨN LẠC Ở 30 oC Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the enumeration of mesophilic lactic acid

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

124

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7925:2008 (ISO 17604 : 2003) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp lấy mẫu thân thịt tươi để phân tích vi sinh vật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7925 : 2008 ISO 17604 : 2003 VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI – PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU THÂN THỊT TƯƠI ĐỂ PHÂN TÍCH VI SINH VẬT Microbiology of food and animal feeding stuffs – Carcass sampling for microbiological analysis Lời nói đầu TCVN 7925 : 2008 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

125

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7927:2008 về Thực phẩm - Phát hiện và định lượng Staphylococcus aureus bằng phương pháp tính số có xác suất lớn nhất

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7927:2008 THỰC PHẨM – PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH LƯỢNG STAPHYLOCOCCUS AUREUS  BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH SỐ CÓ XÁC SUẤT LỚN NHẤT Foodstuffs – Detection and enumeration of staphylococcus aureus by most probable number (MPN) method Lời nói đầu TCVN 7927:2008 được xây dựng trên cơ sở AOAC 987.09

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

126

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7928:2008 về Thực phẩm - Xác định tổng số vi sinh vật hiếu khí bằng phương pháp gel pectin

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7928 : 2008 THỰC PHẨM – XÁC ĐỊNH TỔNG SỐ VI SINH VẬT HIẾU KHÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP GEL PECTIN Foodstuffs – Determination of total aerobic count by the pectin gel method Lời nói đầu TCVN 7928:2008 được xây dựng trên cơ sở AOAC 988.18 Aerobic Plate Count – Pectin Gel Method;

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

127

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7929:2008 (EN 14083:2003) về Thực phẩm - Xác định các nguyên tố vết - Xác định chì, cadimi, crom, molypden bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit (GFAAS) sau khi phân huỷ bằng áp lực

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7929:2008 EN 14083:2003 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ VẾT - XÁC ĐỊNH CHÌ, CADIMI, CROM, MOLYPDEN BẰNG ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ DÙNG LÒ GRAPHIT (GFAAS) SAU KHI PHÂN HUỶ BẰNG ÁP LỰC Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of lead, cadmium, chromium and molybdenum

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

128

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7896:2008 về Bóng đèn huỳnh quang compact - Hiệu suất năng lượng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7896 : 2008 BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG COMPACT - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Compact fluorescent Lamps (CFL) - Energy efficiency Lời nói đầu TCVN 7896 : 2008 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1/SC2 Hiệu suất năng lượng cho thiết bị chiếu sáng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

129

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2752:2008 (ISO 1817 : 2005) về Cao su lưu hoá - Xác định mức độ tác động của các chất lỏng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2752 : 2008 ISO 1817 : 2005 CAO SU LƯU HÓA - XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHẤT LỎNG Rubber, vulcanized - Determination of the effect of liquids Lời nói đầu TCVN 2752 : 2008 thay thế TCVN 2752 : 1978 TCVN 2752 : 2008 hoàn toàn tương đương ISO 1817 : 2005. TCVN 2752

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

130

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4502:2008 (ISO 868 : 2003) về Chất dẻo và ebonit - Xác định độ cứng ấn lõm bằng thiết bị đo độ cứng (độ cứng Shore)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4502 : 2008 ISO 868 : 2003 CHẤT DẺO VÀ EBONIT - XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG ẤN LÕM BẲNG THIẾT BỊ ĐO ĐỘ CỨNG (ĐỘ CỨNG SHORE) Plastics and ebonite - Determination of indentation hardness by means of a durometer (Shore hardness) Lời nói đầu TCVN 4502 : 2008 thay thế cho TCVN 4502 : 1988.

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

131

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4855:2008 (ISO 4661-2 : 1987) về Cao su lưu hoá - Chuẩn bị mẫu và mẫu thử - Phép thử hoá học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4855 : 2008 ISO 4661-2 : 1987 CAO SU LƯU HOÁ – CHUẨN BỊ MẪU VÀ MẪU THỬ - PHÉP THỬ HOÁ HỌC Rubber, vulcanized – Preparation of samples and test pieces – Part 2: Chemical test Lời nói đầu TCVN 4855 : 2008 thay thế cho TCVN 4855 : 1989. TCVN 4855 : 2008 hoàn toàn tương đương với

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

132

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5824:2008 (ISO 176 : 2005) về Chất dẻo - Xác định lượng chất hoá dẻo hao hụt - Phương pháp than hoạt tính

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5824 : 2008 ISO 176 : 2005 CHẤT DẺO – XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP HÓA DẺO HAO HỤT – PHƯƠNG PHÁP THAN HOẠT TÍNH Plastics – Determination of loss of plasticizers – Activated carbon method Lời nói đầu TCVN 5824 : 2008 thay thế cho TCVN 5824 : 1994 TCVN 5824 : 2008 hoàn

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

133

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6269:2008 (ISO 8070:2007) về Sữa và sản phẩm sữa - Định lượng hàm lượng canxi, natri, kali và magie - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6269:2008 ISO 8070:2007 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CANXI, NATRI, KALI VÀ MAGIE – PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ Milk and milk products - Determination of calcium, sodium, potassium and magnesium contents - Atomic absorption spectrometric method Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

134

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1825:2008 (ISO 7802 : 1983) về Vật liệu kim loại – Dây – Thử quấn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1825 : 2008 ISO 7802 : 1983 VẬT LIỆU KIM LOẠI – DÂY – THỬ QUẤN Metallic materials – Wire – Wrapping test Lời nói đầu TCVN 1825 : 2008 thay thế TCVN 1825 : 1993 TCVN 1825 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 7802 : 1983. TCVN 1825 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

135

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3182:2008 (ASTM D 6304) về Sản phẩm dầu mỏ, dầu bôi trơn và phụ gia - Xác định nước bằng chuẩn độ điện lượng Karl Fischer

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3182 : 2008 SẢN PHẨM DẦU MỎ, DẦU BÔI TRƠN VÀ PHỤ GIA - XÁC ĐỊNH NƯỚC BẰNG CHUẨN ĐỘ ĐIỆN LƯỢNG KARL FISCHER Petroleum products, lubricating oils, and additives - Determination of water by coulometric Karl Fischer titration 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này qui định phương pháp sử

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

136

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6029:2008 (ISO 3216:1997) về Tinh dầu quế loài Trung Quốc (Cinnamomum aromaticum Nees, syn. Cinnamomum cassia Nees ex Blume)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6029:2008 TINH DẦU QUẾ LOÀI TRUNG QUỐC (CINNAMOMUM AROMATICUM NEES, SYN. CINNAMOMUM CASSIA NEES EX BLUME) Oil of cassia, Chinese type (Cinnamomum aromaticum Nees,syn Cinnamomum cassia Nees ex Blume) Lời nói đầu TCVN 6029:2008 thay thế TCVN 6029:1995; TCVN 6029:2008 hoàn

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

137

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7087:2008 (CODEX STAN 1-2005) về Ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7087 : 2008 CODEX STAN 1-2005 GHI NHÃN THỰC PHẨM BAO GÓI SẴN Labelling of prepackaged foods Lời nói đầu TCVN 7087 : 2008 thay thế TCVN 7087 : 2002; TCVN 7087 : 2008 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 1-2005 (CODEX STAN 1 ban hành năm 1981, được soát xét vào các năm

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

138

Tiêu chuẩn quốc giaTCVN 7868:2008 (EN 14103 : 2003) về Dẫn xuất dầu và mỡ - Este metyl axit béo (FAME) - Xác định hàm lượng este và este metyl axit linolenic

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7868 : 2008 DẪN XUẤT DẦU VÀ MỠ - ESTE METYL AXIT BÉO (FAME) - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ESTE VÀ ESTE METYL AXIT LINOLENIC Fat and oil derivatives - Fatty acid methyl esters (FAME) - Determination of ester and linoleic acid methyl ester contents Lời nói đầu TCVN 7868 : 2008 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

139

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7108:2008 (CODEX STAN 72-1981, REV.1-2007) về Thức ăn theo công thức dành cho trẻ sơ sinh và thức ăn theo công thức với các mục đích y tế đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7108:2008 CODEX STAN 72-1981, REV.1-2007 THỨC ĂN THEO CÔNG THỨC DÀNH CHO TRẺ SƠ SINH VÀ THỨC ĂN THEO CÔNG THỨC VỚI CÁC MỤC ĐÍCH Y TẾ ĐẶC BIỆT DÀNH CHO TRẺ SƠ SINH Standard for infant formula and formulas for special medical purposes intended for infants Lời nói đầu TCVN 7108:2008

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

140

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7895:2008 (EN 14112 : 2003) về Dẫn xuất dầu và mỡ - Este metyl axit béo (FAME) - Xác định độ ổn định oxy hoá (phép thử oxy hoá nhanh)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7895 : 2008 DẪN XUẤT DẦU VÀ MỠ - ESTE METYL AXIT BÉO (FAME) - XÁC ĐỊNH ĐỘ ỔN ĐỊNH ÔXY HÓA (PHÉP THỬ ÔXY HÓA NHANH) Fat and oil derivatives - Fatty acid methy esters (FAME) - Determination of oxidation stability (accelerated oxidation test) Lời nói đầu TCVN 7895 : 2008 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.211.135.32