Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 124/2008/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 5585 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 180.423 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 55.926 CÔNG VĂN
101

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 10007:2008 (ISO 10007:2003) về Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn quản lý cấu hình

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 10007 : 2008 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CẤU HÌNH Quality management systems – Guidelines for configuration management Lời nói đầu TCVN ISO 10007:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 10007:2003. TCVN ISO 10007:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 176

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2014

102

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6439:2008 (ISO 4106 : 2004) về Mô tô - Quy tắc thử động cơ - Công suất hữu ích

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6439 : 2008 ISO 4106 : 2004 MÔ TÔ - QUY TẮC THỬ ĐỘNG CƠ - CÔNG SUẤT HỮU ÍCH Motorcycles - Engine test code - Net power Lời nói đầu TCVN 6439 : 2008 thay thế TCVN 6439 : 1998. TCVN 6439 : 2008 hoàn toàn tương đương ISO 4106 : 2004 TCVN 6439 : 2008 do Ban kỹ thuật Tiêu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

103

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4189:2008 (ISO 11020:1998) về Tinh dầu thông, loài lberian (Pinus pinaster Sol.)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4189 : 2008 ISO 1102:1998 TINH DẦU THÔNG, LOÀI LBERIAN (PINUS PINASTER SOL.) Oil of turpentine, lberian type (Pinus pinaster Sol.) Lời nói đầu TCVN 4189:2008 thay thế TCVN 4189-86; TCVN 4189:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 11020:1998; TCVN 4189:2008 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

104

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5730:2008 về Sơn Alkyd - Yêu cầu kỹ thuật chung

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5730 : 2008 SƠN ALKYD - YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG Alkyd paint - General specifications Lời nói đầu TCVN 5730 : 2008 thay thế cho TCVN 5730 : 1993. TCVN 5730 : 2008 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC35/SC9 Sơn và vecni - Phương pháp thử biên soạn,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

105

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7877:2008 (ISO 5666 : 1999) về chất lượng nước - Xác định thuỷ ngân

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7877 : 2008 ISO 5666 : 1999 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH THỦY NGÂN Water quality - Determination of mercury Lời nói đầu TCVN 7877:2008 thay thế TCVN 5989:1995; TCVN 5990:1995 và TCVN 5991:1995. TCVN 7877:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 5666:1999. TCVN 7877:2008 do

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

106

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7918:2008 (IEC 60093 : 1980) về Phương pháp thử nghiệm suất điện trở khối và suất điện trở bề mặt của vật liệu cách điện rắn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7918:2008 PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM SUẤT ĐIỆN TRỞ KHỐI VÀ SUẤT ĐIỆN TRỞ BỀ MẶT CỦA VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN RẮN Methods of test for volume resistivityand surface resistivity of solid electrical insulating materials Lời nói đầu TCVN 7918 : 2008 thay thế TCVN 3233 : 1979 và TCVN 3664 : 1981;

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

107

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7110:2008 (CODEX STAN 95-1981, REV.2-2004) về tôm hùm đông lạnh nhanh

TCVN 7110:2008 CODEX STAN 95-1981, REV.2-2004 TÔM HÙM ĐÔNG LẠNH NHANH Quick frozen lobsters Lời nói đầu TCVN 7110:2008 thay thế TCVN 7110:2002 TCVN 7110:2008 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 95-1981, Soát xét 2-2004; TCVN 7110:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F11 Thuỷ sản

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

108

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7957:2008 về thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7957:2008 THOÁT NƯỚC - MẠNG LƯỚI VÀ CÔNG TRÌNH BÊN NGOÀI - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Drainage and sewerage - External Networks and Facilities - Design Standard LỜI NÓI ĐẦU TCVN 7957:2008 do Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE) soát xét lại trên cơ sở Tiêu chuẩn TCXDVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

109

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7958:2008 về bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7958 : 2008 BẢO VỆ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – PHÒNG CHỐNG MỐI CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI Protection of buidings – Prevention and protection from termites for buildings under construction Lời nói đầu TCVN 7958:2008 do Trung tâm Tư vấn nghiên cứu phát triển vật liệu xây dựng – Hội Vật

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

110

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7776:2008 (ISO/IEC GUIDE 28:2004) về đánh giá sự phù hợp - Hướng dẫn về hệ thống chứng nhận sản phẩm của bên thứ ba

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7776 : 2008 ISO/IEC GUIDE 28:2004 ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP - HƯỚNG DẪN VỀ HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA Conformity assessment - Guidance on a third-party certification system for products Mục lục Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

111

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7873:2008 về nước - Xác định hàm lượng Benzen - Phương pháp sắc ký khối phổ (GC/MS) sử dụng cột mao quản

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7873 : 2008 NƯỚC – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BENZEN – PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHỐI PHỔ (GC/MS) SỬ DỤNG CỘT MAO QUẢN Water – Determination of benzene content – Purge and trap capillary – column gas chromatographic/mass spectrometric method Lời nói đầu TCVN 7873 : 2008 được xây dựng trên cơ sở

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

112

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4359:2008 (CODEX STAN 152 - 1985, Rev.1 - 1995) về bột mỳ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4359 : 2008 CODEX STAN 152 - 1985, Rev.1 - 1995 BỘT MỲ Wheat flour Lời nói đầu TCVN 4359 : 2008 thay thế TCVN 4359 : 1996; TCVN 4359 : 2008 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 152-1985, Soát xét 1 - 1995; TCVN 4359 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F1 Ngũ cốc

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

113

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7923:2008 về Thực phẩm - Xác định tổng số vi sinh vật hiếu khí - Phương pháp sử dụng bộ lọc màng kẻ ô vuông kỵ nước

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7923:2008 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH TỔNG SỐ VI SINH VẬT HIẾU KHÍ - PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG BỘ LỌC MÀNG KẺ Ô VUÔNG KỴ NƯỚC Foodstuffs - Determination of total aerobic count - Hydrophobic grid membrane filter method Lời nói đầu TCVN 7923:2008 được xây dựng trên cơ sở AOAC 986.32 Aerobic plate

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

114

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7731:2008 (EN 14573 : 2004) về Sản phẩm thực phẩm - Xác định 3-Monoclopropan-1,2-diol bằng sắc ký khí/phổ khối (GC/MS)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7731 : 2008 EN 14573 : 2004 SẢN PHẨM THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH 3-MONOCLOPROPAN-1,2-DIOL BẰNG SẮC KÝ KHÍ/PHỔ KHỐI (GC/MS) Foodstuffs - Determination of 3-Monochloropropane-1,2-diol by GC/MS Lời nói đầu TCVN 7731 : 2008 hoàn toàn tương đương với EN 14573 : 2004; TCVN 7731 : 2008

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

115

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7779:2008 (ISO/IEC GUIDE 67 : 2004) về Đánh giá sự phù hợp - Nguyên tắc cơ bản trong chứng nhận sản phẩm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7779 : 2008 ISO/IEC GUIDE 67 : 2004 ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM Conformity assessment - Fundamentals of product certification Lời nói đầu TCVN 7779 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC Guide 67 : 2004. TCVN 7779 : 2008 do Ban Kỹ

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

116

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7780:2008 (ISO/IEC GUIDE 68 : 2002) về Thoả thuận thừa nhận và chấp thuận kết quả đánh giá sự phù hợp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7780 : 2008 ISO/IEC GUIDE 68 : 2002 THỎA THUẬN THỪA NHẬN VÀ CHẤP THUẬN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP Arrangements for recognition and acceptance of conformity assessment results Lời nói đầu TCVN 7780 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC Guide 68 : 2002; TCVN 7780 : 2008 do

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

117

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7781:2008 (ISO/TR 10017 : 2003) về Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật thống kê trong TCVN ISO 9001:2000

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7781 : 2008 ISO/TR 10017 : 2003 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KỸ THUẬT THỐNG KÊ TRONG TCVN ISO 9001 : 2000 Guidance on statistical techniques for ISO 9001 : 2000 Lời nói đầu TCVN 7781:2008 hoàn toàn tương đương với ISO/TR 10017:2003. TCVN 7781:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

118

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7782:2008 (ISO 15189 : 2007) về Phòng thí nghiệm y tế -Yêu cầu cụ thể về chất lượng và năng lực

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7782 : 2008 ISO 15189 : 2007 PHÒNG THÍ NGHIỆM Y TẾ - YÊU CẦU CỤ THỂ VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ NĂNG LỰC Medical laboratories - Particular requirements for quality and competence Lời nói đầu TCVN 7782 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 15189 : 2007; TCVN 7782 : 2008 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

119

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7852:2008 về Thực phẩm - Đếm nấm men và nấm mốc bằng phương pháp màng khô có thể hoàn nước (phương pháp Petrifilm(TM))

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7852:2008 THỰC PHẨM - ĐẾM NẤM MEN VÀ NẤM MỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÀNG KHÔ CÓ THỂ HOÀN NƯỚC (PHƯƠNG PHÁP PETRIFILMTM) Foodstuffs - Enumeration of yeast and mold by dry rehydratable film method (PetrifilmTM method) Lời nói đầu TCVN 7852:2008 được xây dựng trên cơ sở AOAC 997.02 Yeast

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

120

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7853:2008 về Thực phẩm - Xác định hàm lượng sacarin bằng phương pháp cực phổ xung vi phân

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7853:2008 THỰC PHẨM – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SACARIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỰC PHỔ XUNG VI PHÂN Foodstuffs – Determination of saccharin content by differential pulse polarographic method Lời nói đầu TCVN 7853:2008 được xây dựng trên cơ sở AOAC 980. 18 Saccharin in Food. Differential

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.201.121.213