Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 124/2008/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 5660 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 181.749 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 56.094 CÔNG VĂN
81

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7874:2008 về Nước - Xác định phenol và dẫn xuất của phenol - Phương pháp sắc ký khi chiết lỏng-lỏng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7874 : 2008 NƯỚC - XÁC ĐỊNH PHENOL VÀ DẪN XUẤT CỦA PHENOL - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ CHIẾT LỎNG-LỎNG Water - Determination of phenol and derivatives of phenol - Liquid-liquid extraction gas chromatographic method Lời nói đầu TCVN 7874 : 2008 được xây dựng trên cơ sở SMEWW “Standard

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

82

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7872:2008 về Nước - Xác định hàm lượng amoniac - Phương pháp điện cực chọn lọc amoniac

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7872 : 2008 NƯỚC - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AMONIAC - PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN CỰC CHỌN LỌC AMONIAC Water - Determination of ammonia content - Ammonia selective electrode method Lời nói đầu TCVN 7872 : 2008 được xây dựng trên cơ sở SMEWW "Standard methods for the examination of water

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

83

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7892:2008 (ASTM D 1613 - 06) về Dung môi dễ bay hơi và hoá chất trung gian dùng cho sơn, vecni, sơn bóng và các sản phẩm liên quan - Phương pháp xác định độ axit

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7892 : 2008 ASTM D 1613 - 06 DUNG MÔI DỄ BAY HƠI VÀ HÓA CHẤT TRUNG GIAN DÙNG CHO SƠN, VECNI, SƠN BÓNG VÀ CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ AXIT Volatile solvents and chemical intermediates used in paint, varnish, lacquer, and related products – Method for determination

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

84

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7851:2008 (ISO 22160 : 2007) về Sữa và đồ uống từ sữa - Xác định hoạt độ phosphataze kiềm - Phương pháp dùng hệ thống quang hoạt bằng enzym (EPAS)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7851 : 2008 ISO 22160 : 2007 SỮA VÀ ĐỒ UỐNG TỪ SỮA - XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ PHOSPHATAZA KIỀM - PHƯƠNG PHÁP DÙNG HỆ THỐNG QUANG HOẠT BẰNG ENZYM (EPAS) Milk and milk-based drinks - Determination of alkaline phosphatase activity Enzymatic photo-activated system (EPAS) method Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

85

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7849:2008 (ISO 20128 : 2006) về Sữa và sản phẩm sữa - Định lượng Lactobacillus acidophilus giả định trên môi trường chọn lọc - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 37o C

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7849 : 2008 ISO 20128 : 2006 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA - ĐỊNH LƯỢNG LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS GIẢ ĐỊNH TRÊN MÔI TRƯỜNG CHỌN LỌC - KỸ THUẬT ĐẾM KHUẨN LẠC Ở 37 0C Milk products - Enumeration of presumptive Lactobacillus acidophilus on a selective medium - Colony-count technique at 37 0C Lời

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

86

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8000:2008 (ISO 15270 : 2006) về Chất dẻo - Hướng dẫn thu hồi và tái chế chất dẻo phế thải

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8000 : 2008 ISO 15270 : 2006 CHẤT DẺO - HƯỚNG DẪN THU HỒI VÀ TÁI CHẾ CHẤT DẺO PHẾ THẢI Plastics - Guidelines for the recovery and recycling of plasic waste Lời nói đầu TCVN 8000 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 15270 : 2006. TCVN 8000 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

87

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7907:2008 (ISO 15174:2002) về Sữa và sản phẩm sữa - Chất kết tụ vi khuẩn - Xác định hoạt độ đông tụ sữa tổng số

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7907:2008 ISO 15174:2002 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA - CHẤT KẾT TỤ VI KHUẨN - XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ ĐÔNG TỤ SỮA TỔNG SỐ Milk and milk products - Microbial coagulants - Determination of total milk-clotting activity Lời nói đầu TCVN 7907:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 15174:2002; TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

88

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7901:2008 (ISO 8553:2004) về Sữa - Định lượng vi sinh vật - Kỹ thuật sử dụng que cấy vòng định lượng ở 30 độ C

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7901:2008 ISO 8553:2004 SỮA - ĐỊNH LƯỢNG VI SINH VẬT - KỸ THUẬT SỬ DỤNG QUE CẤY VÒNG ĐỊNH LƯỢNG Ở 300C Milk - Enumeration of microorganisms - Plate-loop technique at 300C Lời nói đầu TCVN 7901:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 8553:2004; TCVN 7901:2008 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

89

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7900:2008 (ISO 8552 : 2004) về Sữa - Ước tính vi sinh vật ưa lạnh - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 21 độ C (Phương pháp nhanh)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7900 : 2008 ISO 8552 : 2004 SỮA – ƯỚC TÍNH VI SINH VẬT ƯA LẠNH – KỸ THUẬT ĐẾM KHUẨN LẠC Ở 21 0C (PHƯƠNG PHÁP NHANH) Milk – Estimation of psychrotrophic microorganisms – Colony-count technique at 21 0C (Rapid method) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp ước tính

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

90

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7959:2008 về Blốc bê tông khí chưng áp (AAC)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7959 : 2008 BLỐC BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) Autoclaved aerated concrete blocks (AAC) Lời nói đầu TCVN 7959 : 2008 do Tiểu chuẩn ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC71/SC3 Sản phẩm bê tông biên soạn trên cơ sở đề nghị của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Kiến trúc - Xây dựng AMAZING,

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

91

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5587:2008 (IEC 60855:1985) về Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5587:2008 IEC 60855:1985 ỐNG CÁCH ĐIỆN CÓ CHỨA BỌT VÀ SÀO CÁCH ĐIỆN DẠNG ĐẶC DÙNG ĐỂ LÀM VIỆC KHI CÓ ĐIỆN Insulating foam-filled tubes and solid rods for live working Lời nói đầu TCVN 5587:2008 thay thế TCVN 5587:1991; TCVN 5587:2008 hoàn toàn tương đương với IEC 60855:1985;

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

92

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1837:2008 về Trường thạch - Phương pháp phân tích hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1837:2008 TRƯỜNG THẠCH - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Feldspar - Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 1837 : 2008 thay thế TCVN 1837 : 1976. TCVN 1837 : 2008 do Tiểu ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC102/SC2 Quặng sắt - Phân tích hóa học biên soạn, Tổng cục

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2014

93

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7951:2008 về hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7951 : 2008 HỆ CHẤT KẾT DÍNH GỐC NHỰA EPOXY CHO BÊ TÔNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT Epoxy resin base bonding systems for concrete - Specifications Lời nói đầu TCVN 7951:2008 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng thẩm

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

94

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2091:2008 về Sơn, vecni và mực in - Xác định độ nghiền mịn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2091 : 2008 ISO 1524 : 2000 SƠN, VECNI VÀ MỰC IN - XÁC ĐỊNH ĐỘ NGHIỀN MỊN Paints, varnishes and printing inks - Determination of fineness of grind Lời nói đầu TCVN 2091 : 2008 thay thế cho TCVN 2091 : 1993. TCVN 2091 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 1524 : 2000.

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

95

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2092:2008 về Sơn và vecni - Xác định thời gian chảy bằng phễu chảy

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2092 : 2008 ISO 2431 : 1993 SƠN VÀ VECNI - XÁC ĐỊNH THỜI GIAN CHẢY BẰNG PHỄU CHẢY Paints and varnishes - Determination of flow time by use of flow cups Lời nói đầu TCVN 2092 : 2008 thay thế cho TCVN 2092 : 1993. TCVN 2092 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

96

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2101:2008 về Sơn và vecni - Xác định độ bóng phản quang của màng sơn không chứa kim loại ở góc 20 độ, 60 độ và 85 độ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2101 : 2008 ISO 2813 : 1994 SƠN VÀ VECNI - XÁC ĐỊNH ĐỘ BÓNG PHẢN QUANG CỦA MÀNG SƠN KHÔNG CHỨA KIM LOẠI Ở GÓC 20°, 60° VÀ 85° Paints and varnishes - Determination of specular gloss of non-metallic paint films at 20°, 60° and 85° Lời nói đầu TCVN 2101 : 2008 thay thế cho TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

97

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7881:2008 về Phương tiện giao thông đường bộ - Tiếng ồn phát ra từ mô tô - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7881 : 2008 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - TIẾNG ỒN PHÁT RA TỪ MÔ TÔ – YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU Road vehicles – Noise emitted from motorcycles – Requirements and test methods in type approval Lời nói đầu TCVN 7881:2008 được biên soạn trên cơ sở các quy

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

98

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 10007:2008 (ISO 10007:2003) về Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn quản lý cấu hình

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 10007 : 2008 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CẤU HÌNH Quality management systems – Guidelines for configuration management Lời nói đầu TCVN ISO 10007:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 10007:2003. TCVN ISO 10007:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 176

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2014

99

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6439:2008 (ISO 4106 : 2004) về Mô tô - Quy tắc thử động cơ - Công suất hữu ích

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6439 : 2008 ISO 4106 : 2004 MÔ TÔ - QUY TẮC THỬ ĐỘNG CƠ - CÔNG SUẤT HỮU ÍCH Motorcycles - Engine test code - Net power Lời nói đầu TCVN 6439 : 2008 thay thế TCVN 6439 : 1998. TCVN 6439 : 2008 hoàn toàn tương đương ISO 4106 : 2004 TCVN 6439 : 2008 do Ban kỹ thuật Tiêu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

100

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4189:2008 (ISO 11020:1998) về Tinh dầu thông, loài lberian (Pinus pinaster Sol.)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4189 : 2008 ISO 1102:1998 TINH DẦU THÔNG, LOÀI LBERIAN (PINUS PINASTER SOL.) Oil of turpentine, lberian type (Pinus pinaster Sol.) Lời nói đầu TCVN 4189:2008 thay thế TCVN 4189-86; TCVN 4189:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 11020:1998; TCVN 4189:2008 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.100