Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 124/2008/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 5584 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 180.375 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 55.913 CÔNG VĂN
61

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1643:2008 về gạo trắng - phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1643:2008 GẠO TRẮNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ White rice - Test methods Lời nói đầu TCVN 1643 : 2008 Thay thế cho TCVN 1643 : 1992; TCVN 5644 : 2008 Thay thế cho TCVN 5644 : 1999, TCVN 4733 : 2008 và TCVN 5646 : 1992: TCVN 5716-1 : 2008 cùng với TCVN 5716-2 : 2008 Thay thế cho

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

62

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5268:2008 về mật ong - xác định hoạt lực diastaza

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5268:2008 MẬT ONG - XÁC ĐỊNH HOẠT LỰC DIASTAZA Honey - Determmation of diastatic activity Lời nói đầu TCVN 5268:2008 thay thế TCVN 5268:1990; TCVN 5268:2008 được xây dựng trên cơ sở AOAC 958.09 Diastatic activity of honey, TCVN 5268:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

63

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6739:2008 (ISO 817 : 2005) về Môi chất lạnh - Hệ thống ký hiệu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6739 : 2008 ISO 817 : 2005 MÔI CHẤT LẠNH - HỆ THỐNG KÝ HIỆU Refrigerants - Designation system 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định một hệ thống rõ ràng về đánh số và ấn định các tiền tố thành phần - ký hiệu cho các môi chất lạnh. Các ký hiệu môi chất lạnh được liệt kê trong

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

64

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7360:2008 (ISO 7634 : 2007) về Phương tiện giao thông đường bộ - Hệ thống phanh khí nén của rơ moóc, sơ mi rơ moóc, bao gồm cả các hệ thống phanh điều khiển điện tử - Quy trình thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7360 : 2008 ISO 7634 : 2007 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - HỆ THỐNG PHANH KHÍ NÉN CỦA RƠ MOÓC, SƠ MI RƠ MOÓC, BAO GỒM CẢ CÁC HỆ THỐNG PHANH ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ - QUI TRÌNH THỬ Road vehicles - Compressed air braking systems for towed vehicles including those with electronic braking

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

65

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6486:2008 về Khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) - Tồn chứa dưới áp suất - Yêu cầu về thiết kế và vị trí lắp đặt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6486 : 2008 KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) – TỒN CHỨA DƯỚI ÁP SUẤT - YÊU CẦU VỀ THIẾT KẾ VÀ VỊ TRÍ LẮP ĐẶT Liquefied Petroleum Gas (LPG) – Pressurised Storage – Requirements for Design and Location of Installation Lời nói đầu TCVN 6486 : 2008 thay thế TCVN 6486 : 1999. TCVN 6486 :

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2013

66

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7990:2008 về Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định điểm sương

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7990 : 2008 ASTM D 2500 - 05 SẢN PHẨM DẦU MỎ - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM SƯƠNG Petroleum products - Test method for determination of cloud point Lời nói đầu TCVN 7990 : 2008 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM D 2500-05 Standard Test Method

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

67

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1763:2008 về Nước tương

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1763:2008 NƯỚC TƯƠNG Soy sauce Lời nói đầu TCVN 1763:2008 thay thế TCVN 1763-86; TCVN 1763:2008 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F4/SC1 Gia vị biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. NƯỚC TƯƠNG Soy

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

68

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1764:2008 về Nước tương - Phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1764 : 2008 NƯỚC TƯƠNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ Soy sauce - Test methods Lời nói đầu TCVN 1764 : 2008 thay thế TCVN 1764-75; TCVN 1764 : 2008 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F4/SC1 Gia vị biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

69

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6184:2008 (ISO 7027 : 1999) về Chất lượng nước - Xác định độ đục

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6184 : 2008 ISO 7027 : 1999 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐỤC Water quality – Determination of turbidity Lời nói đầu TCVN 6184 : 2008 thay thế TCVN 6184 : 1995. TCVN 6184 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 7027 : 1999. TCVN 6184 : 2008 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

70

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6185:2008 (ISO 7887 : 1994) về Chất lượng nước - Kiểm tra và xác định độ màu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6185 : 2008 ISO 7887 : 1994 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – KIỂM TRA VÀ XÁC ĐỊNH ĐỘ MÀU Water quality – Examination and determination of colour Lời nói đầu TCVN 6185 : 2008 thay thế TCVN 6185 : 1995. TCVN 6185 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 7887 : 1994. TCVN 6185 : 2008 do Ban

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

71

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6197:2008 (ISO 5961 : 1994) về chất lượng nước - Xác định cadimi bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6197 : 2008 ISO 5961 : 1994 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – XÁC ĐỊNH CADIMI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ Water quality – Determination of cadimium by atomic absorption spectrometry Lời nói đầu TCVN 6197 : 2008 thay thế TCVN 6197 : 1995. TCVN 6197 : 2008 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

72

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6202:2008 (ISO 6878 : 2004) về Chất lượng nước - Xác định phospho - Phương pháp đo phổ dùng amoni molipdat

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6202 : 2008 ISO 6878 : 2004 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – XÁC ĐỊNH PHOSPHO – PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ DÙNG AMONI MOLIPDAT Water quality – Determination of phosphorus – Ammonium molybdate spectrometric method Lời nói đầu TCVN 6202 : 2008 Thay thế TCVN 6202 : 1996 TCVN 6202 : 2008 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

73

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6222:2008 (ISO 9174 : 1998) về Chất lượng nước - Xác định crom - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6222 : 2008 ISO 9174 : 1998 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – XÁC ĐỊNH CROM – PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ Water quality – Determination of chromium – Atomic absorption spectrometric medthods Lời nói đầu TCVN 6222 : 2008 thay thế TCVN 6222 : 1996. TCVN 6222 : 2008 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

74

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6493:2008 (ISO 9562 : 2000) về Chất lượng nước - Xác định halogen hữu cơ dễ bị hấp thụ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6493 : 2008 ISO 9562 : 2000 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – XÁC ĐỊNH HALOGEN HỮU CƠ DỄ BỊ HẤP THỤ Water quality – Determination of adsorbable organically bound halogens (AOX) Lời nói đầu TCVN 6493 : 2008 thay thế TCVN 6493 : 1999. TCVN 6493 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 9562 :

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

75

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6676:2008 (ISO 4389 : 2000) về Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ - Phương pháp sắc ký khí

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6676 : 2008 ISO 4389 : 2000 THUỐC LÁ VÀ SẢN PHẨM THUỐC LÁ – XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM CLO HỮU CƠ – PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ Tobacco and tobacco products – Determination of organochlorine pesticide residues – Gas chromatographic method Lời nói đầu TCVN 6676 :

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

76

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6679:2008 (ISO 10315 : 2000) về Thuốc lá - Xác định nicotin trong phần ngưng tụ của khói thuốc - Phương pháp sắc ký khí

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6679 : 2008 ISO 10315 : 2000 THUỐC LÁ – XÁC ĐỊNH NICOTIN TRONG PHẦN NGƯNG TỤ CỦA KHÓI THUỐC – PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ Cigarettes – Determination of nicotine in smoke condensates - Gas chromatographic method Lời nói đầu TCVN 6679 : 2008 thay thế TCVN 6679 : 2000; TCVN 6679

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

77

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6682:2008 (ISO 18145:2003) về Khói thuốc lá trong môi trường - Xác định nicotin và 3-etenylpyridin pha hơi trong không khí - Phương pháp sắc ký khí

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6682:2008 ISO 18145:2003 KHÓI THUỐC LÁ TRONG MÔI TRƯỜNG - XÁC ĐỊNH NICOTIN VÀ 3-ETENYLPYRIDIN PHA HƠI TRONG KHÔNG KHÍ - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ Environmental tobacco smoke - Determination of vapour phase nicotine and 3-ethenylpyridin in air - Gas-chromatographic method Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

78

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6684:2008 (ISO 8243 : 2006) về Thuốc lá điếu - Lấy mẫu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6684 : 2008 ISO 8243 : 2006 THUỐC LÁ ĐIẾU - LẤY MẪU Cigarettes - Sampling Lời nói đầu TCVN 6684 : 2008 thay thế TCVN 6684:2000; TCVN 6684 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 8243:2006; TCVN 6684 : 2006 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 26 Thuốc lá và sản phẩm thuốc

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

79

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7940:2008 (ISO 17381 : 2003) về Chất lượng nước - Lựa chọn và áp dụng phương pháp thử dùng kit trong phân tích nước

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7940 : 2008 ISO 17381 : 2003 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - LỰA CHỌN VÀ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỬ DÙNG KIT TRONG PHÂN TÍCH NƯỚC Water quality - Selection and application of ready-to-use test kit methods in water analysis Lời nói đầu TCVN 7940 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 17381 : 2003.

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

80

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7939:2008 (ISO 18412 : 2005) về Chất lượng nước - Xác định crom (VI) - Phương pháp đo quang đối với nước ô nhiễm nhẹ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7939 : 2008 ISO 18412 : 2005 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – XÁC ĐỊNH CROM (VI) – PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG ĐỐI VỚI NƯỚC Ô NHIỄM NHẸ Water quality – Determination of chromium (VI) – Photometric method for weakly contaminated water Lời nói đầu TCVN 7939 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 18412 :

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.92.148.165