Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 124/2008/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 5584 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 180.372 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 55.913 CÔNG VĂN
41

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6329:2008 (GS 2/1/7-33:2000) về đường và sản phẩm đường - Xác định sulfit bằng phương pháp so màu rosanilin

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6329:2008 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SULFIT TRONG ĐƯỜNG TRẮNG, ĐƯỜNG THÔ CÓ ĐỘ POL CAO, NƯỚC MÍA VÀ XI RÔ BẰNG SO MÀU ROSANILIN The determination of sulphite by the rosaniline colorimetnc method in white sugar in VVHP raw sugar and canh sugarjuices and syrups Lời nói đầu TCVN 6329:2008 thay

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

42

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6454:2008 về phụ gia thực phẩm - Tartrazin

TIÊU CHUÂN QUỐC GIA TCVN 6454:2008 PHỤ GIA THỰC PHẨM - TARTRAZIN Food additive – Tarirazine 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho tartrazin được sử dụng làm chất tạo màu trong chế biến thực phẩm. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

43

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6455:2008 về phụ gia thực phẩm - Sunset yellow FCF

TIÊU CHUÂN QUỐC GIA TCVN 6455:2008 PHỤ GIA THỰC PHẨM - SUNSET YELLOW FCF Food additive - Sunset yellow FCF [1][1]) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho sunset yellow FCF được sử dụng làm chất tạo màu trong chế biến thực phẩm. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

44

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6456:2008 về phụ gia thực phẩm - Brilliant blue FCF

TIÊU CHUÂN QUỐC GIA TCVN 6456:2008 PHỤ GIA THỰC PHẨM - BRILLIANT BLUE FCF Food additive - Brilliant blue FCF [1][1]) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho brilliant blue FCF được sử dụng làm chất tạo màu trong chế biến 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

45

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6457:2008 về phụ gia thực phẩm - Amaranth

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6457:2008 PHỤ GIA THỰC PHẨM - AMARANTH Food additive – Amaranthi [1][1]) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho phẩm màu nâu đỏ amaranth được sử dụng làm chất tạo màu trong chế biến thực phẩm. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

46

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6458:2008 về phụ gia thực phẩm - Ponceau 4R

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6458:2008 PHỤ GIA THỰC PHẨM - PONCEAU 4R Food additive - Ponceau 4R  . 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho ponceau 4R được sử dụng làm chất tạo màu trong chế biến thực phẩm. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn.

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

47

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6459:2008 về phụ gia thực phẩm - Riboflavin

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6459:2008 PHỤ GIA THỰC PHẨM - RIBOFLAVIN Food additive - Riboflavin [1][1]) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho riboflavin được sử dụng làm chất tạo màu trong chế biến thực phẩm. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

48

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6460:2008 về phụ gia thực phẩm - Caroten (thực vật)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6460:2008 PHỤ GIA THỰC PHẨM - CAROTEN (THỰC VẬT) Food additive - Carotenes (vegetable) [1][1]) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho caroten (thực vật) được sử dụng làm chất tạo màu trong chế biến thực phẩm. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

49

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6461:2008 về phụ gia thực phẩm - Clorophyl

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6461:2008 PHỤ GIA THỰC PHẨM - CLOROPHYL Food additive - Chlorophylls [1][1]) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho clorophyl được sử dụng làm chất tạo màu trong chế biến thực phẩm. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

50

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6462:2008 về phụ gia thực phẩm - Erytrosin

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6462:2008 PHỤ GIA THỰC PHẨM – ERYTROSIN Food  additive - Erythrosine [1][1]) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho erytrosin được sừ dụng làm chất tạo màu trong chế biến thực phầm. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

51

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6463:2008 về phụ gia thực phẩm - Kali sacarin

TIÊU CHUÂN QUỐC GIA TCVN 6463:2008 PHỤ GIA THỰC PHẨM - KALI SACARIN Food additive - Potassium saccharini [1][1] ) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho kali sacarin được sử dụng làm chất tạo ngọt và điều vị trong chế biến thực phầm. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

52

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6464:2008 về phụ gia thực phẩm - Kali axesulfam

TIÊU CHUÂN QUỐC GIA TCVN 6464:2008 PHỤ GIA THỰC PHẨM - KALI AXESULFAM Food additive - Acesulfame potassium [1][1]) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho kali axesulfam được sử dụng làm chất tạo ngọt và điều vị trong chế biến thực phẩm. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

53

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6465:2008 về phụ gia thực phẩm - Sorbitol

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6465:2008 PHỤ GIA THỰC PHẨM - SORBITOL Food additive - Sorbitol [1][1]) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho sorbitol được sử dụng làm chất tạo ngọt, chất làm ẩm, chất tạo cấu trúc và chất độn trong chế biến thực phẩm. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

54

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6466:2008 về phụ gia thực phẩm - Xirô sorbitol

TIÊU CHUÂN QUỐC GIA TCVN 6466:2008 PHỤ GIA THỰC PHẨM - XIRÔ SORBITOL Food additive - Sorbitol syrup [1][1]) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho xirô sorbitol được sử dụng làm chất tạo ngọt, chất làm ẩm, chất tạo cấu trúc và chất độn trong chế biến thực phẩm. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

55

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7963:2008 (GS 4/7/3-12:1998) phương pháp xác định độ ẩm trong mật mía, đường thô, đường chuyên dụng và xirô bằng qui trình Karl Fischer

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7963: 2008 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM TRONG MẬT MÍA, ĐƯỜNG THÔ, ĐƯỜNG CHUYÊN DỤNG VÀ XIRÔ BẰNG QUI TRÌNH KARL FISCHER The determination of moisture by Karl Fischer procedure in Molasses and in cane raw sugars, specialty sugars and syrups Lời nói đầu TCVN 7963:2008 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

56

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7964:2008 về phương pháp xác định hàm lượng chất khô trong đường và xirô

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7964: 2008 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT KHÔ TRONG ĐƯỜNG VÀ XIRÔ The determination of dry substance in syrups and sugars Lời nói đầu TCVN 7964:2008 được xây dựng trên cơ sở AOAC 943.05 Dry substance in com syrups and sugars; TCVN 7964:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

57

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7965:2008 về phương pháp xác định độ tro dẫn điện trong các sản phẩm đường tinh luyện

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7965:2008 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ TRO DẪN ĐIỆN TRONG CÁC SẢN PHẨM ĐƯỜNG TINH LUYỆN The determination of conductivity ash in refined sugar products Lời nói đầu TCVN 7965:2008 được xây dựng dựa trên cơ sở GS 2/3-17 (1994); TCVN 7965:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

58

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1459:2008 về phụ gia thực phẩm - Mì chính

TIÊU CHUÂN QUỐC GIA TCVN 1459:2008 PHỤ GIA THỰC PHẨM - MÌ CHÍNH Food additive - Monosodium L-glutamatei 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho mì chính được sử dụng làm chất điều vị trong chế biến thực phẩm. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

59

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5287:2008 về thủy sản đông lạnh - Phương pháp xác định vi sinh vật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5287:2008 THUỶ SẢN ĐÔNG LẠNH – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VI SINH VẬT Frozen aquatic products – Methods of microbiological determination Lời nói đầu . TCVN 5287:2008 thay thế TCVN 5287:1994; TCVN 5287:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/FI 1 Thuỷ sản biên soạn, Tổng

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

60

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7974:2008 về chè (camellia sinensis (l.) o. kuntze) túi lọc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7974:2008 CHÈ (CAMELLIA SINENSIS (L.) O. KUNTZE) TÚI LỌC Tea (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) in bag 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm chè (trà) (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze), bao gồm chè xanh và chè đen được đóng trong túi lọc nhỏ. 2. Tài liệu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.139.101