Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 124/2008/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 5584 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 180.254 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 55.902 CÔNG VĂN
21

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7889:2008 về nồng độ khí radon tự nhiên trong nhà - mức quy định và yêu cầu chung về phương pháp đo

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7889 : 2008 NỒNG ĐỘ KHÍ RADON TỰ NHIÊN TRONG NHỠ - MỨC QUY ĐỊNH VỠ YÊU CẦU CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐO Natural Radon activity in buildings-Levels and general requirements of measuring methods Lời nói đầu TCVN 7889 : 2008 do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

22

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7890:2008 về vật liệu chịu lửa kiềm tính - phương pháp xác định hàm lượng magiê oxit (MgO)

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7890 : 2008 VẬT LIỆU CHỊU LỬA KIỀM TÍNH - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỠM LƯỢNG MAGIÊ OXIT (MGO) Basic refractories – Test methods for determination of magnesium oxide Lời nói đầu TCVN 7890 : 2008 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

23

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7891:2008 về vật liệu chịu lửa kiềm tính - spinel - phương pháp xác định hàm lượng SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7891 : 2008 VẬT LIỆU CHỊU LỬA KIỀM TÍNH - SPINEL -PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SIO2, FE2O3, AL2O3, CAO Spinel refractories ư Test methods for determination of silicon (IV) oxide, iron (III) oxide, aluminium oxide, calcium oxide Lời nói đầu TCVN 7891 : 2008 do Viện Vật liệu xây dựng –

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

24

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5141:2008 (CAC/GL 40, Rev.1-2003) về hướng dẫn thực hành phòng thử nghiệm tốt khi phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5141 : 2008 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH PHÒNG THỬ NGHIỆM TỐT KHI PHÂN TÍCH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Guidelines on good laboratory pratice in residue analysis Lời nói đầu TCVN 5141:2008 thay thế TCVN 5141:1990; TCVN 5141:2008 hoàn toàn tương đương với CAC/GL 40, Rev.1-2003;

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

25

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2383:2008 (CODEX STAN 200-1995) về lạc

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2383:2008 LẠC Peanuts Lời nói đầu TCVN 2383:2008 thay thế TCVN 2383:1993; TCVN 2383:2008 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 200-1995; TCVN 2383:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F2 Dầu mỡ động thực vật biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

26

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5374:2008 (ISO 5507:2002) về hạt có dầu, dầu và mỡ thực vật - tên gọi

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5374:2008 HẠT CÓ DẦU, DẦU VÀ MỠ THỰC VẬT – TÊN GỌI Oilseeds, vegetable oils and fats – Nomenclature Lời nói đầu TCVN 5374:2008 thay thế TCVN 5374-91; TCVN 5374:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 5507:2002; TCVN 5374:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F2 Dầu mỡ động

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

27

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4994:2008 (ISO 5223:1995, with Amendment 1:1999) về rây thử ngũ cốc

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4994 : 2008 RÂY THỬ NGŨ CỐC Test sieves for cereals Lời nói đầu TCVN 4994:2008 thay thế TCVN 4994:1995; TCVN 4994:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 5223:1995, sửa đổi 1:1999; TCVN 4994:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F1 Ngũ cốc và đậu đỗ biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

28

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4995:2008 (ISO 5527:1995) về ngũ cốc - thuật ngữ và định nghĩa

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4995:2008 NGŨ CỐC - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Cereals - Vocabulary Lời nói đầu TCVN 4995:2008 thay thế TCVN 4995-89; TCVN 4995:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 5527:1995; TCVN 4995:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F1 Ngũ cốc và đậu đỗ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

29

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5090:2008 (ISO 4121:2003) về phân tích cảm quan - hướng dẫn sử dụng các thang đo định lượng đặc trưng

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5090 : 2008 PHÂN TÍCH CẢM QUAN – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC THANG ĐO ĐỊNH LƯỢNG ĐẶC TRƯNG Sensory analysis – Guidelines for the use of quantitative response scales Lời nói đầu TCVN 5090:2008 thay thế TCVN 5090:1990; TCVN 5090:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 4121:2003; TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

30

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5139:2008 (CAC/GL 33-1999) về phương pháp khuyến cáo lấy mẫu để xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với các giới hạn dư lượng tối đa (MRL)

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5139:2008 PHƯƠNG PHÁP KHUYẾN CÁO LẤY MẪU ĐỂ XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT PHÙ HỢP VỚI CÁC GIỚI HẠN DƯ LƯỢNG TỐI ĐA (MRL) Recommended methods of sampling for the determination of pesticide residues for compliance with MRLs Lời nói đầu TCVN 5139:2008 thay thế TCVN 5139:1990;

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

31

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5142:2008 (CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003) về phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật - các phương pháp khuyến cáo

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5142:2008 PHÂN TÍCH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT – CÁC PHƯƠNG PHÁP KHUYẾN CÁO Analysis of pesticide residues – recommended methods Lời nói đầu TCVN 5142:2008 thay thế TCVN 5142:1990; TCVN 5142:2008 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003; TCVN 5142:2008

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

32

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5164:2008 (EN 14122:2003) về thực phẩm - xác định vitamin B1 bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5164:2008 EN 14122:2003 THỰC PHẨM – XÁC ĐỊNH VITAMIN B1 BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC) Foodstuffs – Determination of vitamin B1 by high performance liquid chromatography (HPLC) Lời nói đầu TCVN 5164:2008 thay thế TCVN 5164:1990; TCVN 5164:2008 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

33

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5258:2008 (CODEX STAN 153-1985, Rev. 1-1995) về ngô (hạt)

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5258 : 2008 NGÔ (HẠT) Maize (Corn) Lời nói đầu TCVN 5258:2008 thay thế TCVN 5258-90; TCVN 5258:2008 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 153-1985, Soát xét 1-1995; TCVN 5258:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F1 Ngũ cốc và đậu đỗ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

34

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5451:2008 (ISO 13690:1999) về ngũ cốc, đậu đỗ và sản phẩm nghiền - lấy mẫu từ khối hàng tĩnh

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5451 : 2008 NGŨ CỐC, ĐẬU ĐỖ VÀ SẢN PHẨM NGHIỀN – LẤY MẪU TỪ KHỐI HÀNG TĨNH Cereal, pulses and milled products – Sampling of static batches Lời nói đầu TCVN 5451:2008 thay thế TCVN 5451-91; TCVN 5451:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 13690:1999; TCVN 5451:2008 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

35

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5542:2008 (CAC/RCP 23-1979, Rev.2-1993) về quy phạm thực hành vệ sinh đối với thực phẩm đóng hộp axit thấp và axit thấp đã axit hoá

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5542 : 2008 QUY PHẠM THỰC HÀNH VỆ SINH ĐỐI VỚI THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP AXIT THẤP VÀ AXIT THẤP ĐÃ AXIT HÓA Recommended international code of hygienic practice for low-acid and acidified low-acid canned foods Lời nói đầu TCVN 5542:2008 thay thế TCVN 5542:1991; TCVN 5542:2008 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

36

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7879:2008 (CODEX STAN 249:2006) về sản phẩm ngũ cốc dạng sợi ăn liền

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7879 : 2008 SẢN PHẨM NGŨ CỐC DẠNG SỢI ĂN LIỀN Instant noodles Lời nói đầu TCVN 7879:2008 thay thế TCVN 5777:2004; TCVN 6345:1998, TCVN 6346:1998, TCVN 6347:1998 và TCVN 6348:1998; TCVN 7879:2008 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 249:2006; TCVN 7879:2008 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

37

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7926:2008 về thực phẩm - Phát hiện salmonella - Phương pháp so màu nhanh sử dụng sàng lọc có tăng sinh chọn lọc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7926 : 2008 THỰC PHẨM - PHÁT HIỆN SALMONELLA BẰNG PHƯƠNG PHÁP SO MÀU NHANH SỬ DỤNG SÀNG LỌC CÓ TĂNG SINH CHỌN LỌC Foodstuffs - Determination of salmonella by rapid colorimetric Immunoenrichment-based screening method Lời nói đầu TCVN 7926 : 2008 được xây dựng trên cơ sở AOAC

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

38

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7930:2008 (EN 12955:1999) về thực phẩm - Xác định aflatoxin B1 và tổng aflatoxin B1, B2, G1 và G2 trong ngũ cốc, quả có vỏ và sản phẩm của chúng - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao có dẫn suất sau cột và làm sạch bằng cột ái lực miễn dịch

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7930 : 2008 THỰC PHẨM – XÁC ĐỊNH AFLATOXIN B1 VÀ TỔNG AFLATOXIN B1, B2, G1 VÀ G2 TRONG NGŨ CỐC, QUẢ CÓ VỎ VÀ SẢN PHẨM CỦA CHÚNG – PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO CÓ DẪN SUẤT SAU CỘT VÀ LÀM SẠCH BẰNG CỘT ÁI LỰC MIỄN DỊCH Foodstuffs – Determination of aflatoxin B1, and the sum

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

39

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7931:2008 về rau đóng hộp - Xác định hàm lượng natri clorua - Phương pháp chuẩn độ điện thế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7931:2008 RAU ĐÓNG HỘP – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NATRI CLORUA – PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ ĐIỆN THẾ Canned vegetables – Determination of sodium chloride – Potentiometric method Lời nói đầu TCVN 7931:2008 được xây dựng trên cơ sở AOAC 971.27 Sodium Chloride in Canned Vegetables; TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

40

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7946:2008 (CODEX STAN 247:2005) về nước quả và nectar

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7946 : 2008 NƯỚC QUẢ VÀ NECTAR Fruit juices and nectars Lời nói đầu TCVN 7946:2008 thay thế TCVN 1549:1994, TCVN 1682:1994, TCVN 4041:1985; TCVN 4042:1985 và TCVN 4043:1985; TCVN 7946:2008 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 247-2005; TCVN 7946:2008 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.234.236