Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 124/2008/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 5584 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 180.305 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 55.904 CÔNG VĂN
201

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6680:2008 (ISO 4387:2000) về Thuốc lá điếu - Xác định tổng hàm lượng chất hạt và chất hạt khô không chứa nicotin bằng máy hút thuốc phân tích thông thường

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6680:2008 ISO 4387:2000 THUỐC LÁ ĐIẾU - XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG CHẤT HẠT VÀ CHẤT HẠT KHÔ KHÔNG CHỨA NICOTIN BẰNG MÁY HÚT THUỐC PHÂN TÍCH THÔNG THƯỜNG Cigarettes - Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a routine analytical smoking machine Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

202

Tiêu chuẩn quốc gia TCVNISO 10014:2008 (ISO 10014:2006) về Quản lý chất lượng – Hướng dẫn để thu được các lợi ích kinh tế và tài chính

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 10014 : 2008 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – HƯỚNG DẪN ĐỂ THU ĐƯỢC CÁC LỢI ÍCH KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH Quality management – Guidelines for realizing financial and economic benefits Lời nói đầu TCVN ISO 10014:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 10014:2006 TCVN ISO 10014:2008 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

203

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 10015:2008 ( ISO 10015:1999) về Quản lý chất lượng – Hướng dẫn đào tạo

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 10015:2008 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - HƯỚNG DẪN ĐÀO TẠO Quality management - Guidelines for training Lời nói đầu TCVN ISO 10015:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 10015:1999. TCVN ISO 10015:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2014

204

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN3821:2008 (ISO 7200:2004) về Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - Các ô dữ liệu trong khung tên và các tiêu đề của tài liệu

TCVN 3821:2008 ISO 7200:2004 TÀI LIỆU KỸ THUẬT CHO SẢN PHẨM - CÁC Ô DỮ LIỆU TRONG KHUNG TÊN VÀ TIÊU ĐỀ TÀI LIỆU Technical product documentation - Data fields in title blocks and document headers Lời nói đầu TCVN 3821:2008 thay thế TCVN 3821:1983; TCVN 3821:2008 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2015

205

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7972:2008 (ISO 10802 : 1992) về Vật liệu kim loại - Đường ống bằng gang dẻo - Thử thuỷ tĩnh sau khi lắp đặt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7972 : 2008 ISO 10802 : 1992 VẬT LIỆU KIM LOẠI − ĐƯỜNG ỐNG BẰNG GANG DẺO − THỬ THỦY TĨNH SAU KHI LẮP ĐẶT Ductile iron pipelines Hydrostatic testing after instalation Lời nói đầu TCVN 7972 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 10802 : 1992. TCVN 7972 : 2008 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

206

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2695:2008 (ASTM D 974 - 06) về Sản phẩm dầu mỏ - Xác định trị số axit và kiềm - Phương pháp chuẩn độ bằng chỉ thị màu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2695 : 2008 ASTM D 974 - 06 SẢN PHẨM DẦU MỎ - XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ AXIT VÀ KIỀM - PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ BẰNG CHỈ THỊ MÀU Petroleum Products - Determination of acid and base number - Color-indicator titration method Lời nói đầu TCVN 2695 : 2008 thay thế TCVN 2695 : 2000 (ASTM D

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2014

207

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7008:2008 (ISO 11197 : 2004) về Nguồn cung cấp y tế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7008 : 2008 ISO 11197 : 2004 NGUỒN CUNG CẤP Y TẾ Medical supply units Lời nói đầu TCVN 7008 : 2008 thay thế TCVN 7008 : 2002. TCVN 7008 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 1197 : 2004. TCVN 7008 : 2008 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC210/SC2 Trang

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

208

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6404:2008 (ISO 7218 : 2007) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Yêu cầu chung và hướng dẫn kiểm tra vi sinh vật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6404 : 2008 ISO 7218 : 2007 VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI - YÊU CẦU CHUNG VÀ HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VI SINH VẬT Microbiology of food and animal feeding stuffs - General requirements and guidance for microbiological examinations Lời nói đầu TCVN 6404: 2008 thay thế

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

209

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7282:2008 về Phao áo cứu sinh

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7282 : 2008 PHAO ÁO CỨU SINH Lifejackets Lời nói đầu TCVN 7282 : 2008 thay thế cho TCVN 7282 : 2003; TCVN 7282 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC8 Đóng tàu và công trình biển phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường và Chất

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

210

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7283:2008 về Phao tròn cứu sinh

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7283:2008 PHAO TRÒN CỨU SINH Lifebuoys Lời nói đầu TCVN 7283:2008 thay thế cho TCVN 7283:2003; TCVN 7283:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC8 Đóng tàu và công trình biển phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị,

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

211

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2615:2008 (ISO 7108 : 1985) về Dung dịch amoniac sử dụng trong công nghiệp - Xác định hàm lượng amoniac - Phương pháp chuẩn độ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2615 : 2008 ISO 7108 : 1985 DUNG DỊCH AMONIAC SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AMONIAC - PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ Ammonia solution for industrial use - Determination of ammonia content - Titrimetric method Lời nói đầu TCVN 2615 : 2008 thay thế cho TCVN 2615 : 1993.

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

212

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2616:2008 về Amoniac khan hoá lỏng sử dụng trong công nghiệp - Xác định hàm lượng nước - Phương pháp thể tích

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2616 : 2008 AMONIAC KHAN HÓA LỎNG SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC - PHƯƠNG PHÁP THỂ TÍCH Liquefied anhydrous ammonia for industrial use - Determination of water content - Volumetric method Lời nói đầu TCVN 2616 : 2008 và TCVN 8005 : 2008 thay thế TCVN 2616 :

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

213

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8018:2008 (ISO 15664 : 2001) về Âm học - Quy trình thiết kế kiểm soát tiếng ồn cho nhà máy hở

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8018 : 2008 ISO 15664 : 2001 ÂM HỌC - QUY TRÌNH THIẾT KẾ KIỂM SOÁT TIẾNG ỒN CHO NHÀ MÁY HỞ Acoustics - Noise control design procedures for open plant Lời nói đầu TCVN 8018 : 2008 hoàn hoàn tương đương với ISO 15664 : 2001. TCVN 8018 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

214

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1270:2008 (ISO 536:1995) về Giấy và các tông - Xác định định lượng

TCVN 1270:2008 ISO 536:1995 GIẤY VÀ CÁCTÔNG - XÁC ĐỊNH ĐỊNH LƯỢNG Paper and board - Determination of grammage Lời nói đầu TCVN 1270:2008 thay thế TCVN 1270:2000. TCVN 1270:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 536:1995. TCVN 1270:2008 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 6 Giấy và cáctông biên

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2015

215

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6010:2008 (ISO 7116 : 1995) về Xe máy - Đo vận tốc lớn nhất

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6010 : 2008 ISO 7116 : 1995 XE MÁY – ĐO VẬN TỐC LỚN NHẤT Mopeds – Measurement of maximum speed Lời nói đầu TCVN 6010 : 2008 thay thế TCVN 6010 : 1995. TCVN 6010 : 2008 hoàn toàn tương đương ISO 7116 : 1995. TCVN 6010 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 22

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2015

216

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4173:2008 (ISO 281 : 2007) về Ổ lăn - Tải trọng động danh định và tuổi thọ danh định

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4173 : 2008 ISO 281 : 2007 Ổ LĂN –TẢI TRỌNG ĐỘNG VÀ TUỔI THỌ DANH ĐỊNH Rolling bearings - Dynamic load ratings and rating life Lời nói đầu TCVN 4173 : 2008 thay thế TCVN 4173 : 1985. TCVN 4173 : 2008 hoàn toàn tương đương ISO 281 : 2007. TCVN 4173 : 2008 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

217

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8056:2008 (ISO GUIDE 33 : 2000) về Sử dụng mẫu chuẩn được chứng nhận

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8056 : 2008 ISO GUIDE 33 : 2000 SỬ DỤNG MẪU CHUẨN ĐƯỢC CHỨNG NHẬN Use of certified reference materials Lời nói đầu TCVN 8056 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO Guide 33 : 2000; TCVN 8056 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

218

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2144:2008 (ISO 2944 : 2000) về Hệ thống và bộ phận thuỷ lực/khí nén - Áp suất danh nghĩa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2144 : 2008 ISO 2944 : 2000 HỆ THỐNG VÀ BỘ PHẬN THỦY LỰC/KHÍ NÉN – ÁP SUẤT DANH NGHĨA Fluid power systems and components −  Nominal pressures Lời nói đầu TCVN 2144 : 2008 thay thế TCVN 2144 : 1977. TCVN 2144 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 2944 : 2000. TCVN 2144 :

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2015

219

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4369:2008 (ISO 5753:1991) về Ổ lăn - Khe hở hướng kính bên trong

TCVN 4369:2008 ISO 5753:1991 Ổ LĂN - KHE HỞ HƯỚNG KÍNH BÊN TRONG Rolling bearings - Radial internal clearance Lời nói đầu TCVN 4369:2008 thay thế TCVN 4369:1986. TCVN 4369:2008 hoàn toàn tương đương ISO 5735:1991. TCVN 4369:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 4 Ổ lăn, ổ đỡ biên soạn,

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

220

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7910:2008 (ISO/ASTM 51275:2004) về Tiêu chuẩn thực hành sử dụng hệ đo liều màng mỏng nhuộm màu trong xử lý bằng bức xạ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7910:2008 ISO/ASTM 51275:2004 TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH SỬ DỤNG HỆ ĐO LIỀU MÀNG MỎNG NHUỘM MÀU TRONG XỬ LÝ BẰNG BỨC XẠ Standard Practice for Use of a Radiochromic Film Dosimetry System Lời nói đầu TCVN 7910:2008 hoàn toàn tương đương với ISO/ASTM 51275:2004; TCVN 7910:2008 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.171.183.163