Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 124/2008/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 5585 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 180.390 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 55.915 CÔNG VĂN
181

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7988:2008 (ASTM D 1160-06) về Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định thành phần cất ở áp suất giảm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7988 : 2008 ASTM D 1160 - 06 SẢN PHẨM DẦU MỎ - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CẤT Ở ÁP SUẤT GIẢM Petroleum products - Test method for distillation at reduced pressure Lời nói đầu TCVN 7988 : 2008 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM D 1160-06

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

182

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8005:2008 (ISO 7105 : 1985) về Amoniac khan hoá lỏng sử dụng trong công nghiệp - Xác định hàm lượng nước - Phương pháp Kark Fischer

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8005 : 2008 ISO 7105 : 1985 AMONIAC KHAN HÓA LỎNG SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC - PHƯƠNG PHÁP KARL FISCHER Liquefied anhydrous ammonia for industrial use - Determination of water content - Karl Fischer method Lời nói đầu TCVN 8005 : 2008 và TCVN 2616 :

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

183

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8017:2008 về Xy lanh thuỷ lực và khí nén - Thông số

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8017 : 2008 XY LANH THUỶ LỰC VÀ KHÍ NÉN – THÔNG SỐ Hydraulic and pneumatic cylinders - Parameters Lời nói đầu TCVN 8017 : 2008 thay thế Bảng 1 và Bảng 4 TCVN 2014 : 1977. TCVN 8017 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 131 Hệ thống truyền dẫn chất lỏng biên soạn,

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

184

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7860:2008 (ISO 4978 : 1983) về Sản phẩm thép cán phẳng để chế tạo chai chứa khí bằng phương pháp hàn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7860 :2008 ISO 4978 : 1983 SẢN PHẨM THÉP CÁN PHẲNG ĐỂ CHẾ TẠO CHAI CHỨA KHÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN Flat rolled steel products for welded gas cylinders Lời nói đầu TCVN 7860 : 2008 hoàn toàn tương đương ISO 4978 : 1983. TCVN 7860 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 17

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

185

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7859:2008 (ISO 3575:2005) về Thép tấm các bon mạ kẽm nhúng nóng liên tục chất lượng thương mại và chất lượng dập vuốt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7859:2008 ISO 3575:2005 THÉP TẤM CÁC BON MẠ KẼM NHÚNG NÓNG LIÊN TỤC CHẤT LƯỢNG THƯƠNG MẠI VÀ CHẤT LƯỢNG DẬP VUỐT Continuous hot-dip zinc-coated carbon steel sheet of commercial and drawing qualities Lời nói đầu TCVN 7859: 2008 hoàn toàn tương đương ISO 3575:2005 TCVN 7859:

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

186

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7858:2008 (ISO 3574:1999) về Thép tấm các bon cán nguội chất lượng thương mại và chất lượng dập vuốt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7858:2008 ISO 3574:1999 THÉP TẤM CÁC BON CÁN NGUỘI CHẤT LƯỢNG THƯƠNG MẠI VÀ CHẤT LƯỢNG DẬP VUỐT Cold – reduced carbon steel sheet of commercial and drawing qualities Lời nói đầu TCVN 7858:2008 hoàn toàn tương đương ISO 3574:1999. TCVN 7858:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

187

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7306:2008 (ISO 9852 : 2007) về Ống poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) – Độ bền chịu diclometan ở nhiệt độ quy định (DCMT) – Phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7306 : 2008 ISO 9852 : 2007 ỐNG POLY(VINYL CLORUA) KHÔNG HÓA DẺO (PVC-U) – ĐỘ BỀN CHỊU DICLOMETAN Ở NHIỆT ĐỘ QUY ĐỊNH (DCMT) – PHƯƠNG PHÁP THỬ Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes – Dichloromethane resistance at specified temperature (DCMT) – Test method Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

188

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7962:2008 (ISO GUIDE 31 : 2000) về Mẫu chuẩn - Nội dung của giấy chứng nhận và nhãn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7962 : 2008 ISO GUIDE 31 : 2000 MẪU CHUẨN – NỘI DUNG CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ NHÃN Reference materials – Contents of certificates and labels Lời nói đầu TCVN 7962 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO Guide 31 : 2000; TCVN 7962 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

189

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8020:2008 (ISO/IEC 15418 : 1999) về Công nghệ thông tin - Số phân định ứng dụng GS1 và mã phân định dữ liệu thực tế và việc duy trì

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8020 : 2008 ISO/IEC 15418 : 1999 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - SỐ PHÂN ĐỊNH ỨNG DỤNG GS1 VÀ MÃ PHÂN ĐỊNH DỮ LIỆU THỰC TẾ VÀ VIỆC DUY TRÌ Information technology - GS1 application identifiers and fact data identifiers and maintenance Lời nói đầu TCVN 8020 : 2008 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2015

190

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2614:2008 (ISO 7103 : 1982) về Amoniac khan hoá lỏng sử dụng trong công nghiệp - Lấy mẫu - Lấy mẫu phòng thí nghiệm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2614 : 2008 ISO 7103 : 1982 AMONIAC KHAN HÓA LỎNG SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP - LẤY MẪU - LẤY MẪU PHÒNG THÍ NGHIỆM Liquefied anhydrous ammonia for industrial use - Sampling - Taking a laboratory sample Lời nói đầu TCVN 2614 : 2008 thay thế cho TCVN 2614 : 1993. TCVN 2614 :

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

191

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7941:2008 (ISO 7205 : 1986) về Máy đo hạt nhân - Máy đo được thiết kế để lắp đặt cố định

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7941 : 2008 ISO 7205 : 1986 MÁY ĐO HẠT NHÂN - MÁY ĐO ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ LẮP ĐẶT CỐ ĐỊNH Radionuclide gauges - Gauges designed for permanent installation Lời nói đầu TCVN 7941 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 7205 : 1986. TCVN 7941 : 2008 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

192

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7943:2008 (ISO 3999 : 2004) về An toàn bức xạ - Thiết bị dùng trong chụp ảnh gamma công nghiệp - Quy định kỹ thuật đối với tính năng, thiết kế và các phép thử nghiệm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7943 : 2008 ISO 3999 : 2004 AN TOÀN BỨC XẠ - THIẾT BỊ DÙNG TRONG CHỤP ẢNH GAMMA CÔNG NGHIỆP - QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI TÍNH NĂNG, THIẾT KẾ VÀ CÁC PHÉP THỬ NGHIỆM Radiation protection - Apparatus for industrial gamma radiography - Specifications for performance, design and tests

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

193

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7944:2008 (ISO 2889 : 1975) về An toàn bức xạ - Các nguyên tắc chung về lấy mẫu chất phóng xạ trong không khí

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7944 : 2008 ISO 2889 : 1975 AN TOÀN BỨC XẠ - CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ LẤY MẪU CHẤT PHÓNG XẠ TRONG KHÔNG KHÍ Radiation protection - General principles for sampling airborne radioactive materials Lời nói đầu TCVN 7944 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 2889 : 1975 TCVN 7944

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

194

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7977:2008 (ISO 16156 : 2004) về An toàn máy công cụ - Yêu cầu an toàn đối với thiết kế và kết cấu của mâm cặp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7977 : 2008 ISO 16156 : 2004 AN TOÀN MÁY CÔNG CỤ - YÊU CẦU AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT KẾ VÀ KẾT CẤU CỦA MÂM CẶP Machine tools safety - Safety requirements for the design and construction of work holding chucks Lời nói đầu TCVN 7977 : 2008 thay thế các quy định về yêu cầu an toàn

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2014

195

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6779:2008 (ASTM D 1796 - 04) về Nhiên liệu đốt lò - Xác định hàm lượng nước và cặn - Phương pháp ly tâm (Qui trình phòng thử nghiệm)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6779 : 2008 ASTM D 1796 - 04 NHIÊN LIỆU ĐỐT LÒ - XÁC ĐỊNH NƯỚC VÀ CẶN - PHƯƠNG PHÁP LY TÂM (QUI TRÌNH PHÒNG THỬ NGHIỆM) Fuel oils -Determination oF water and sediment - Centrifuge method (Laboratory proCedure) Lời nói đầu TCVN 6779 : 2008 thay thế TCVN 6779 : 2000. TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

196

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7960:2008 về Ván sàn gỗ - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7960 : 2008 VÁN SÀN GỖ - YÊU CẦU KỸ THUẬT Wood flooring strips - Specifications Lời nói đầu TCVN 7960 : 2008 thay thế cho TCVN 4340 : 1994. TCVN 7960 : 2008 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng thẩm

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

197

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7955:2008 về Lắp đặt ván sàn - Quy phạm thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7955 : 2008 LẮP ĐẶT VÁN SÀN – QUI PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Installation of parquet flooring – Code of practice and acceptance Lời nói đầu TCVN 7955 : 2008 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng thẩm định, Bộ

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

198

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6680:2008 (ISO 4387:2000) về Thuốc lá điếu - Xác định tổng hàm lượng chất hạt và chất hạt khô không chứa nicotin bằng máy hút thuốc phân tích thông thường

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6680:2008 ISO 4387:2000 THUỐC LÁ ĐIẾU - XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG CHẤT HẠT VÀ CHẤT HẠT KHÔ KHÔNG CHỨA NICOTIN BẰNG MÁY HÚT THUỐC PHÂN TÍCH THÔNG THƯỜNG Cigarettes - Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a routine analytical smoking machine Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

199

Tiêu chuẩn quốc gia TCVNISO 10014:2008 (ISO 10014:2006) về Quản lý chất lượng – Hướng dẫn để thu được các lợi ích kinh tế và tài chính

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 10014 : 2008 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – HƯỚNG DẪN ĐỂ THU ĐƯỢC CÁC LỢI ÍCH KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH Quality management – Guidelines for realizing financial and economic benefits Lời nói đầu TCVN ISO 10014:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 10014:2006 TCVN ISO 10014:2008 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

200

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 10015:2008 ( ISO 10015:1999) về Quản lý chất lượng – Hướng dẫn đào tạo

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 10015:2008 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - HƯỚNG DẪN ĐÀO TẠO Quality management - Guidelines for training Lời nói đầu TCVN ISO 10015:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 10015:1999. TCVN ISO 10015:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.241.26