Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 124/2008/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5584 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 180.288 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 55.903 CÔNG VĂN
1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-124:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống chè do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

tại khoản 1 Điều 69 của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. QCVN 01-124:2013/BNNPTNT được xây dựng dựa trên cơ sở TG/238/1 (Guidelines for the Conduct of Tests for Distinctness,

Ban hành: 21/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

2

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 124:2002 về đất xây dựng công trình thuỷ lợi - Yêu cầu chung về lấy mẫu, đóng gói, vận chuyển và bảo quản mẫu đất dùng cho các thí nghiệm ở trong phòng

TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 124:2002 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - YÊU CẦU CHUNG VỀ LẤY MẪU, ĐÓNG GÓI, VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN MẪU ĐẤT DÙNG CHO CÁC THÍ NGHIỆM Ở TRONG PHÒNG Subsoils. Sampling, packing transportation and keeping of samples for laboratory tests 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Tiêu chuẩn này quy

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn ngành 28TCN 124:1998 về Tôm biển -Tôm giống PL 15 - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Thuỷ sản ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 28TCN124:1998 TÔM BIỂN-TÔM GIỐNG PL15-YÊU CẦU KỸ THUẬT Marine shrimp - Post-Larvae 15 - Technical requirement LỜI NÓI ĐẦU : 28 TCN 124 : 1998 'Tôm biển - Tôm giống PL 15 - Yêu cầu kỹ thuật' do Viện Nghiên cứu Hải sản biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ đề nghị, Bộ Thuỷ sản ban hành theo Quyết

Ban hành: 09/09/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6315:2015 (ISO 124:2014) về Latex cao su – Xác định tổng hàm lượng chất rắn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6315:2015 ISO 124:2014 LATEX CAO SU - XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG CHẤT RẮN Latex, rubber - Determination of total solids content Lời nói đầu TCVN 6315:2015 thay thế TCVN 6315:2007. TCVN 6315:2015 hoàn toàn tương đương ISO 124:2014. TCVN 6315:2015 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7956:2008 về Nghĩa trang đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7956 : 2008 NGHĨA TRANG ĐÔ THỊ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Urban cemetery - Design standards Lời nói đầu TCVN 7956 : 2008 do Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6095:2008 (ISO 7970:2000) về hạt lúa mì (Triticum aestivum L.) - Các yêu cầu

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6095 : 2008 HẠT LÚA MÌ (TRITICUM AESTIVUM L.) – CÁC YÊU CẦU Wheat (Triticum aestivum L.) – Specification Lời nói đầu TCVN 6095:2008 thay thế TCVN 6095:1995; TCVN 6095:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 7970:2000; TCVN 6095:2008 do Ban kỹ thuật TCVN/TC/F1 Ngũ cốc và đậu đỗ

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7036:2008 về hạt tiêu đen (Piper Nigrum L.) - quy định kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7036 : 2008 HẠT TIÊU ĐEN (Piper nigrum L.) - QUI ĐỊNH KỸ THUẬT Black pepper (Piper nigrum L.) - Specification Lời nói đầu TCVN 7036:2008 thay thế TCVN 7036:2002; TCVN 7036:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Phụ gia thực phẩm và các chất nhiễm bẩn biên soạn, Tổng

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6313:2008 (ISO/IEC GUIDE 50 : 2002) về các khía cạnh an toàn - hướng dẫn về an toàn cho trẻ em

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6313 : 2008 ISO/IEC GUIDE 50 : 2002 CÁC KHÍA CẠNH AN TOÀN - HƯỚNG DẪN VỀ AN TOÀN CHO TRẺ EM Safety aspects - Guidelines for child safety 1. Phạm vi áp dụng Hướng dẫn này cung cấp nội dung đề cập đến nguồn tiềm ẩn của các nguy cơ về thể chất của trẻ em không theo dự định trước

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7975:2008 về chè thảo mộc túi lọc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7975:2008 CHÈ THẢO MỘC TÚI LỌC Herbal tea in bag 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm chè (trà) thảo mộc được đóng trong túi lọc nhỏ. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5305:2008 (CODEX STAN 57-1981, Rev. 2007) về cà chua cô đặc

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5305 : 2008 CÀ CHUA CÔ ĐẶC Processed tomato concentrates Lời nói đầu TCVN 5305:2008 thay thế TCVN 5305:1991; TCVN 5305:2008 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 57-1981, Rev. 2007; TCVN 5305:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5140:2008 (CAC/GL 41-1993, Volume 2A, Part 1-2000) về bộ phận hàng hóa áp dụng giới hạn dư lượng tối đa và được dùng để phân tích

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5140 : 2008 BỘ PHẬN HÀNG HÓA ÁP DỤNG GIỚI HẠN DƯ LƯỢNG TỐI ĐA VÀ ĐƯỢC DÙNG ĐỂ PHÂN TÍCH Portion of commodities to which codex maximum residue limits apply and which is analyzed Lời nói đầu TCVN 5140:2008 thay thế TCVN 5140:1990; TCVN 5140:2008 hoàn toàn tương đương với CAC/GL

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5605:2008 (CODEX STAN 13-1981, Rev. 2007) về cà chua bảo quản

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5605 : 2008 CÀ CHUA BẢO QUẢN Preserved tomatoes Lời nói đầu TCVN 5605:2008 thay thế TCVN 5605:1991; TCVN 5605:2008 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 13-1981, Soát xét 2007; TCVN 5605:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5270:2008 về mật ong - Xác định hydroxymetylfurfural bằng phương pháp quang phổ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5270:2008 MẬT ONG - XÁC ĐỊNH HYĐROXYMETYLFURFURAL BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ Honey - Determination of hydroxymetylfurfural by spedrophotometric method Lời nói đầu TCVN 5270: 2008 thay thế TCVN 5270:1990; TCVN 5270:2008 được xây dựng trên cơ sở AOAC 980.23 hydroxymetylfurfural

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5271:2008 về mật ong - xác định độ axit bằng phương pháp chuẩn độ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5271:2008 MẬT ONG - XÁC ĐỊNH ĐỘ AXIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ. Honey - Determination of acidity by titrimetric method Lời nói đầu TCVN 5271:2008 thay thế TCVN 5271:1990 ; TCVN 5271:2008 được xây dựng dựa trên AOAC 962.19 Acidity (free,lactone, and toa) of honey TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5644:2008 về gạo trắng - yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5644:2008 GẠO TRẮNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT White rice - Specifications 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại gạo trắng thuộc loài Oryza sativa L. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho gạo nếp (glutinous rice) từ loài Oryza sativa L. glutinoza và các sản phẩm được chế biến từ

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6391:2008 (CODEX STAN 119-1981, REV.1-1995) về cá đóng hộp

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6391:2008 CODEX STAN 119-1981, REV.1-1995 CÁ ĐÓNG HỘP Canned finfish Lời nói đầu TCVN 6391:2008 thay thế TCVN 6391:1 998; TCVN 6391 :2008 hoàn toàn tương đương với CòDEX STAN 119-1981 , Soát xét 1 - 1 995 ; TCVN 6391 :2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6392:2008 (CODEX STAN 166-1989, REV.2-2004) về cá xay chế biến hình que - cá miếng và cá philê tẩm bột xù hoặc bột nhão đông lạnh nhanh

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6392:2008 CODEX STAN 166-1989, REV.2-2004 Lời nói đầu TCVN 6392:2008 thay thế TCVN 6392:2002; TCVN 6392:2008 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 166-1989, Soát xét 2-2004; TCVN 6392:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN[TC/FI 1 Thuỷ sản biên soạn, Tổng cục

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5326:2008 về kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5326:2008 KỸ THUẬT KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN Technical code on exploitation of open-cast mines MỤC LỤC                                                                                                                         Trang Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7887:2008 về màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7887:2008 MÀNG PHẢN QUANG DÙNG CHO BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ Retroreflective sheeting for traffic control Lời nói đầu TCVN 7887 : 2008 [1] do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7888:2008 về cọc bê tông ly tâm ứng lực trước

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7888 : 2008 CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC Pretensioned Spun Concrete Piles Lời nói đầu TCVN 7888 : 2008 được xây dựng trên cơ sở JIS A 5335 : 1979 “Pretensioned Spun Concrete Piles”; JIS A 5337 : 1995 “Pretensioned Spun High Strength Concrete Piles”; và JIS A 5373 : 2000 “Precast

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.162.151.77