Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 123/2008/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 6192 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-123:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống bông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Testing for Distinctness, Uniformity and Stability of Cotton Varieties Lời nói dầu QCVN 01-123:2013/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 746-2006, theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một

Ban hành: 21/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

2

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 123:2002 về đất xây dựng công trình thuỷ lợi - Phân loại

14TCN123:2002,Tiêu chuẩn ngành 14TCN123:2002,***,Phân loại,Đất xây dựng công trình thuỷ lợi,14 TCN 123:2002,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 123:2002 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - PHÂN LOẠI Soil classification for hydraulic engineering 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn ngành 28TCN 123:1998 về quy trình nuôi cá chép V1 thương phẩm do Bộ Thuỷ sản ban hành

28TCN123:1998,Tiêu chuẩn ngành 28TCN123:1998,Bộ Thuỷ sản,28TCN123:1998,Quy trình nuôi cá chép V1 thương phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 28TCN123 : 1998 QUY TRÌNH NUÔI CÁ CHÉP V1 THƯƠNG PHẨM LỜI NÓI ĐẦU : 28 TCN 123 : 1998 'Quy trình nuôi cá chép V1 thương phẩm'' do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản I biên

Ban hành: 11/07/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7956:2008 về Nghĩa trang đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN7956:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7956:2008,***,Nghĩa trang đô thị , Tiêu chuẩn thiết kế nghĩa trang đô thị ,Tiêu chuẩn thiết kế,TCVN 7956:2008 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7956 : 2008 NGHĨA TRANG ĐÔ THỊ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Urban cemetery - Design standards Lời nói đầu TCVN 7956 : 2008 do Viện Quy

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5598:2007 (ISO 123 : 2001) về Latex cao su - Lấy mẫu

TCVN5598:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5598:2007,***,Lấy mẫu,Latex cao su ,TCVN 5598:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5598:2007 ISO 123 : 2001 LATEX CAO SU – LẤY MẪU Rubber latex Sampling Lời nói đầu TCVN 5598:2007 thay thế TCVN 5598:1997 TCVN 5598:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 123 :

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7869:2008 (ISO 14111 : 2003) về Dẫn xuất dầu và mỡ - Este metyl axit béo (FAME) - Xác định chỉ số iôt

TCVN7869:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7869:2008,***,Xác định chỉ số iôt,Dẫn xuất dầu và mỡ ,Este metyl axit béo,TCVN 7869:2008,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7869 : 2008 ISO 14111 : 2003 DẪN XUẤT DẦU VÀ MỠ - ESTE METYL AXIT BÉO (FAME) - XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ IÔT Fat and oil derivatives - Fatty acid

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7900:2008 (ISO 8552 : 2004) về Sữa - Ước tính vi sinh vật ưa lạnh - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 21 độ C (Phương pháp nhanh)

TCVN7900:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7900:2008,***,Sữa,Kỹ thuật đếm khuẩn lạc, Vi sinh vật ưa lạnh,TCVN 7900:2008,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7900 : 2008 ISO 8552 : 2004 SỮA – ƯỚC TÍNH VI SINH VẬT ƯA LẠNH – KỸ THUẬT ĐẾM KHUẨN LẠC Ở 21 0C (PHƯƠNG PHÁP NHANH) Milk – Estimation of psychrotrophic

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1830:2008 (ISO 8492 : 1998) về Vật liệu kim loại - Ống - Thử nén bẹp

TCVN1830:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1830:2008,***,Vật liệu kim loại,Ống,Thử nén bẹp,TCVN 1830:2008 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1830 : 2008 ISO 8492 : 1998 VẬT LIỆU KIM LOẠI - ỐNG  - THỬ NÉN BẸP Metallic materials - Tube - Flattening test Lời nói đầu TCVN 1830 : 2008 thay thế cho TCVN 1830 :

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7731:2008 (EN 14573 : 2004) về Sản phẩm thực phẩm - Xác định 3-Monoclopropan-1,2-diol bằng sắc ký khí/phổ khối (GC/MS)

TCVN7731:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7731:2008,***,Sản phẩm thực phẩm,Xác định 3-Monoclopropan-1,2-diol ,Phương pháp sắc ký khí khối phổ,TCVN 7731:2008,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7731 : 2008 EN 14573 : 2004 SẢN PHẨM THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH 3-MONOCLOPROPAN-1,2-DIOL BẰNG SẮC KÝ KHÍ/PHỔ KHỐI (GC/MS)

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5287:2008 về thủy sản đông lạnh - Phương pháp xác định vi sinh vật

TCVN5287:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5287:2008,***,Thủy sản đông lạnh ,Phương pháp xác định vi sinh vật,TCVN 5287:2008 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5287:2008 THUỶ SẢN ĐÔNG LẠNH – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VI SINH VẬT Frozen aquatic products – Methods of microbiological determination Lời nói đầu .

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4399:2008 về Thép và sản phẩm thép - Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung cấp

TCVN4399:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4399:2008,***,Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung cấp,Thép và sản phẩm thép ,TCVN 4399:2008,Công nghiệp TCVN 4399 : 2008 ISO 404. 1992 THÉP VÀ SẢN PHẨM THÉP - YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG KHI CUNG CẤP Steel and steel products - General technical delivery requirements Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5542:2008 (CAC/RCP 23-1979, Rev.2-1993) về quy phạm thực hành vệ sinh đối với thực phẩm đóng hộp axit thấp và axit thấp đã axit hoá

TCVN5542:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5542:2008,***,Quy phạm thực hành vệ sinh,Thực phẩm đóng hộp axit thấp ,Axit thấp đã axit hoá,TCVN 5542:2008,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5542 : 2008 QUY PHẠM THỰC HÀNH VỆ SINH ĐỐI VỚI THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP AXIT THẤP VÀ AXIT THẤP ĐÃ AXIT HÓA Recommended international

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7866:2008 (ASTM D 4951 - 06) về Dầu bôi trơn - Xác định hàm lượng các nguyên tố phụ gia bằng quang phổ phát xạ nguyên tử plasma kết nối cảm ứng (IPC)

TCVN7866:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7866:2008,***,Xác định hàm lượng nguyên tố phụ gia ,Dầu bôi trơn ,Quang phổ phát xạ nguyên tử,TCVN 7866:2008 ,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7866 : 2008 DẦU BÔI TRƠN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ PHỤ GIA BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ PLASMA KẾT NỐI CẢM ỨNG (ICP)

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1483:2008 (ISO 582 : 1995) về Ổ lăn - Kích thước mặt vát - Các giá trị lớn nhất

TCVN1483:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1483:2008,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1483 : 2008 ISO 582 : 1995 Ổ LĂN – KÍCH THƯỚC MẶT VÁT – CÁC GIÁ TRỊ LỚN NHẤT Rolling bearings − Chamfer dimensions – Maximum values Lời nói đầu TCVN 1483 : 2008 thay thế TCVN 1483 : 1985. TCVN 1483 : 2008

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2015

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7887:2008 về màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ

TCVN7887:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7887:2008,***,TCVN 7887:2008 ,Màng phản quang ,Báo hiệu đường bộ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7887:2008 MÀNG PHẢN QUANG DÙNG CHO BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ Retroreflective sheeting for traffic control Lời nói đầu TCVN 7887 : 2008 [1] do Viện Khoa học và Công nghệ Giao

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5270:2008 về mật ong - Xác định hydroxymetylfurfural bằng phương pháp quang phổ

TCVN5270:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5270:2008,***,Phương pháp quang phổ,Xác định hydroxymetylfurfural,Mật ong, TCVN 5270:2008 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5270:2008 MẬT ONG - XÁC ĐỊNH HYĐROXYMETYLFURFURAL BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ Honey - Determination of hydroxymetylfurfural by spedrophotometric

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5268:2008 về mật ong - xác định hoạt lực diastaza

TCVN5268:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5268:2008,***,Mật ong,Xác định hoạt lực diastaza,TCVN 5268:2008,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5268:2008 MẬT ONG - XÁC ĐỊNH HOẠT LỰC DIASTAZA Honey - Determmation of diastatic activity Lời nói đầu TCVN 5268:2008 thay thế TCVN 5268:1990; TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7247:2008 (CODEX STAN 106-1983, REV.1-2003) về Thực phẩm chiếu xạ - Yêu cầu chung

TCVN7247:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7247:2008,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thực phẩm chiếu xạ,Yêu cầu chung,TCVN 7247:2008,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7247:2008 CODEX STAN 106-1983, REV.1-2003 THỰC PHẨM CHIẾU XẠ - YÊU CẦU CHUNG General standard for irradiated foods Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7108:2008 (CODEX STAN 72-1981, REV.1-2007) về Thức ăn theo công thức dành cho trẻ sơ sinh và thức ăn theo công thức với các mục đích y tế đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh

TCVN7108:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7108:2008,***, Thức ăn dành cho trẻ sơ sinh ,Mục đích y tế đặc biệt , TCVN 7108:2008,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7108:2008 CODEX STAN 72-1981, REV.1-2007 THỨC ĂN THEO CÔNG THỨC DÀNH CHO TRẺ SƠ SINH VÀ THỨC ĂN THEO CÔNG THỨC VỚI CÁC MỤC ĐÍCH Y TẾ ĐẶC BIỆT DÀNH CHO

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7957:2008 về thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN7957:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7957:2008,***,Thoát nước,Mạng lưới và công trình bên ngoài ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7957:2008 THOÁT NƯỚC - MẠNG LƯỚI VÀ CÔNG TRÌNH BÊN NGOÀI - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Drainage and sewerage - External Networks and Facilities - Design Standard LỜI NÓI ĐẦU TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9