Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 123/2008/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 59734 công văn

1

Công văn 16409/BTC-CST tổng hợp vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 124/2008/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện NĐ 123/2008/NĐ-CP 124/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: Hội tư vấn thuế Việt Nam Qua 2 năm thực hiện Luật thuế TNDN, Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn đã phát sinh một số vướng mắc trong quá trình thực hiện. Để có cơ sở

Ban hành: 01/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2010

2

Công văn 4868/TCT-CS năm 2020 về nội dung Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ do Tổng cục Thuế ban hành

4868/TCT-CS,Công văn 4868 2020,Tổng cục Thuế,Nội dung Nghị định 123/2020/NĐ-CP,Nội dung Nghị định quy định hóa đơn,Nội dung Nghị định quy định chứng từ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

3

Công văn 6913/VPCP-NN năm 2019 kiến nghị về sửa đổi Nghị định 123/2017/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

6913/VPCP-NN V/v kiến nghị về sửa đổi Nghị định số 123/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: - Bộ Tư pháp; - Bộ Tài chính; - Bộ Công Thương; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Về đề nghị của Bộ Tài chính

Ban hành: 05/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2019

4

Công văn 653/UBDT-PC năm 2017 góp ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2013/NĐ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành

V/v góp ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: Bộ Tư pháp Phúc đáp Công văn số 2156/BTP-BTTP, ngày 26/6/2017 của Bộ Tư pháp về việc góp ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP

Ban hành: 12/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2017

5

Công văn 123/TTg-KGVX năm 2020 về gia hạn thực hiện nội dung đào tạo thí điểm theo các bộ chương trình chuyển giao từ Úc và Đức tại Quyết định 371/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

123/TTg-KGVX,Công văn 123 2020,Thủ tướng Chính phủ,Gia hạn,Chương trình,Nghề trọng điểm,Lao động - Tiền lương,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 123/TTg-KGVX V/v gia hạn thực hiện

Ban hành: 31/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

6

Công văn 8876/VPCP-QHĐP năm 2020 về khẩn trương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 64/2008/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

8876/VPCP-QHDP,Công văn 8876 2020,Văn phòng Chính phủ,Nghị định thay thế Nghị định 64/2008/NĐ-CP,Xây dựng Nghị định thay thế 64/2008/NĐ-CP,Khẩn trương xây dựng thay thế 64/2008/NĐ-CP,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

7

Công văn 123/TTg-CN năm 2019 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

123/TTg-CN,Công văn 123 2019,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch xây dựng,Quản lý quy hoạch xây dựng,Đại học quốc gia Hà Nội,Xây dựng - Đô thị,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2019

8

Công văn 123/TCLN-KL năm 2019 về vướng mắc hồ sơ lâm sản nhập khẩu do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

123/TCLN-KL,Công văn 123 2019,Tổng cục Lâm nghiệp,Hồ sơ lâm sản hợp pháp,Nguyên liệu lâm sản nhập khẩu,Kiểm tra lâm sản,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

9

Công văn 123/ATTP-NĐTT năm 2019 về trả lời kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển do Cục An toàn thực phẩm ban hành

điều kiện an toàn thực phẩm (Giấy chứng nhận) như sau: Việc bảo đảm an toàn thực phẩm do Chính phủ thống nhất quản lý. Chính phủ đã phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cho các Bộ ngành (Điều 36 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 về quy định chi tiết thực hiện một số điều của Luật An toàn thực phẩm). Trong đó

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

10

Công văn 123/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

123/TCT-CS,Công văn 123 2019,Tổng cục Thuế,Chính sách khấu trừ thuế,Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào ,Thuế giá trị gia tăng đầu vào,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2019

11

Công văn 123/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 162 bổ sung do Cục Quản lý Dược ban hành

105/2016/QH13 ngày 06/4/2016, Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017; Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018; Cục Quản lý Dược thông báo: Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập

Ban hành: 08/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2019

12

Công văn 123/GSQL-GQ2 sửa đổi điểm e khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 33 Nghị định 12/2006/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

123/GSQL-GQ2,Công văn 123,Cục Giám sát quản lý về hải quan,Hướng dẫn Luật Thương mại ,Sửa đổi Nghị định 12/2006/NĐ-CP ,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2013

13

Công văn 5004/BNN-QLCL năm 2018 thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số: 5004/BNN-QLCL V/v triển khai thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2018 Kính gửi: - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố; - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc

Ban hành: 02/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

14

Công văn 123/VNCERT-ĐPƯC năm 2017 về phương thức tấn công khai thác hệ thống mới của nhóm tin tặc Shadow Brokers do Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam ban hành

123/VNCERT-DPUC,Công văn 123,Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam,Quản lý khai thác dữ liệu ,An ninh mạng,Giao dịch thanh toán,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRUNG TÂM ỨNG CỨU KHẨN CẤP MÁY TÍNH VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2017

15

Công văn 123/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với kinh doanh hàng hóa ký gửi do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

123/CT-TTHT,Công văn 123 2017,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Chính sách thuế giá trị gia tăng ,Hàng hóa áp dụng thuế suất 10%,Giá tính thuế GTGT,Hoạt động kinh doanh,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2017

16

Công văn 123/TTg-KTN năm 2016 về chuyển đổi chủ đầu tư dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ III - Giai đoạn 1, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

123/TTg-KTN,Công văn 123 2016,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển đổi chủ đầu tư Dự án,Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp ,Khu công nghiệp Quế Võ,Xây dựng khu công nghiệp Quế Võ,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2016

17

Công văn 123/BTC-QLG năm 2016 tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô do Bộ Tài chính ban hành

123/BTC-QLG,Công văn 123 2016,Bộ Tài chính,Giá cước vận tải bằng ô tô,Quản lý giá cước,Giá cước vận tải ô tô,Giá cước vận chuyển,Giá cước vận tải hàng hóa,Giá cước vận tải ,Giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô ,Giá cước vận tải hàng hoá bằng ôtô,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 05/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2016

18

Công văn 123/YDCT-QLD năm 2015 về thu hồi đơn hàng và tạm ngừng nhập khẩu dược liệu do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành

liệu tại Công ty. Theo báo cáo của Công ty, Dược sĩ Lê Quang Đức đang công tác tại Công đoàn Y tế Việt Nam đồng thời là dược sĩ phụ trách chuyên môn của Công ty là không đúng theo quy định. Căn cứ Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược; Căn cứ thông tư số

Ban hành: 29/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

19

Công văn 510/BVTV-VP phổ biến Nghị định 63/2010/NĐ-CP và 20/2008/NĐ-CP về thủ tục hành chính do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

63/2010/NĐ-CP và Nghị định 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ về thủ tục hành chính Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2011 Kinh gửi: - Các phòng chức năng thuộc Cục - Các đơn vị trực thuộc Cục. Thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành

Ban hành: 06/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2011

20

Công văn 123/GSQL-TH năm 2014 xác minh chữ ký trên C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

123/GSQL-TH,Công văn 123,Cục Giám sát quản lý về hải quan,Xác minh chữ ký C/O mẫu E ,Xác minh chữ ký C/O ,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9