Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 123/2012/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 195291 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 123/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12, Nghị định 124/2008/NĐ-CP, 122/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

123/2012/TT-BTC,Thông tư 123 2012,Bộ Tài chính,Hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp,Nghị định 124/2008/NĐ-CP,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 123/2012/TT-BTC

Ban hành: 27/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2012

2

Thông tư 123/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam kèm theo Thông tư 42/2021/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

123/2021/TT-BTC,Thông tư 123 2021,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư 42/2021/TT-BTC,Sửa đổi Điều lệ tổ chức Công ty Mua bán nợ Việt Nam,Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2022

3

Ban hành: 17/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

4

Thông tư 123/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Yên Lệnh quốc lộ 38 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

123/2016/TT-BTC,Thông tư 123 2016,Bộ Tài chính,Sử dụng phí sử dụng đường bộ ,Mức thu chế độ thu nộp,Phí sử dụng đường bộ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2016

5

Thông tư 123/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

123/2015/TT-BTC,Thông tư 123 2015,Bộ Tài chính,Đầu tư nước ngoài,Hoạt động đầu tư nước ngoài,Thị trường chứng khoán,Thị trường chứng khoán Việt Nam,Đầu tư nước ngoài chứng khoán ,Đầu tư,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2015

6

Thông tư 123/2014/TT-BTC hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

123/2014/TT-BTC,Thông tư 123 2014,Bộ Tài chính,Hệ thống thông tin Quản lý,Hệ thống TABMIS,Triển khai hệ thống TABMIS,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2014

7

Thông tư 123/2013/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

123/2013/TT-BTC,Thông tư 123 2013,Bộ Tài chính,Phí kiểm định,Phí kiểm định an toàn,Phí kiểm định an toàn giao thông,Phương tiện thủy nội địa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2013

8

Thông tư 123/2011/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, khai thác phần mềm quản lý đăng ký tài sản nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

123/2011/TT-BTC,Thông tư 123 2011,Bộ Tài chính,Phần mềm quản lý tài sản nhà nước ,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 123/2011/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 31/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2011

9

Thông tư 123/2021/TT-BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy" do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

123/2021/TT-BCA,Thông tư 123 2021,Bộ Công An,Quy chuẩn về Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy,Quy chuẩn kỹ thuật Phương tiện Phòng cháy,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Phương tiện Phòng cháy,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2022

10

Thông tư 123/2010/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2 do Bộ Tài chính ban hành

123/2010/TT-BTC,Thông tư 123 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Cơ chế quản lý tài chính,Dự án giảm nghèo,Các tỉnh miền núi phía Bắc,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 19/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2010

11

Thông tư 123/2021/TT-BQP hướng dẫn xác định Định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

123/2021/TT-BQP,Thông tư 123 2021,Bộ Quốc phòng,Quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ,Xác định Định mức dự toán rà phá bom mìn vật nổ,Hhướng dẫn xác định dự toán rà phá bom mìn vật nổ,Tài chính nhà nước BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 20/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2021

12

Thông tư 123/2009/TT-BTC quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

123/2009/TT-BTC,Thông tư 123 2009,Bộ Tài chính,Nội dung chi,Mức chi,Xây dựng chương trình khung,Biên soạn chương trình,Giáo trình môn học,Ngành đào tạo Đại học Cao đẳng,Ngành đào tạo THCN,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 17/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2009

13

Thông tư 123/2007/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Bộ Tài chính ban hành

123/2007/TT-BTC,Thông tư 123 2007,Bộ Tài chính,Chính sách thuế,Ưu đãi thuế,Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức,Dự án sử dụng nguồn vốn ODA,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 123/2007/TT-BTC

Ban hành: 23/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2007

14

Thông tư 123/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp phần mềm do Bộ Tài chính ban hành

123/2004/TT-BTC,Thông tư 123 2004,Bộ Tài chính,Ưu đãi thuế,Doanh nghiệp phần mềm,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 123/2004/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2004

Ban hành: 22/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

15

Thông tư 123/2003/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ Ngân sách nhà nước cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

123/2003/TT-BTC,Thông tư 123 2003,Bộ Tài chính,Hỗ trợ kinh phí,Tổ chức xã hội nghề nghiệp,Tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 123/2003/TT-BTC

Ban hành: 16/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2011

16

Thông tư 123/2016/TT-BQP quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với trạm Azốt UGZCIA dùng để nạp cho tên lửa sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 07:2016/BQP)

123/2016/TT-BQP,Thông tư 123 2016,Bộ Quốc phòng,Kiểm định kỹ thuật,Kiểm định kỹ thuật an toàn,Quy trình kiểm định kỹ thuật,Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

17

Thông tư 123/1999/TT-BTC hướng dẫn về mặt tài chính khi thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị có sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước ở địa phương do Bộ Tài chính ban hành

123/1999/TT-BTC,Thông tư 123 1999,Bộ Tài chính,Tài chính,Chế độ tuần làm việc 40 giờ,Cơ quan hành chính sự nghiệp,Tổ chức chính trị - xã hội,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/10/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

18

Thông tư 232/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

232/2012/TT-BTC,Thông tư 232 2012,Bộ Tài chính,Kế toán doanh nghiệp bảo hiểm ,Kế toán bảo hiểm ,Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ,Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm,Doanh nghiệp tái bảo hiểm,Bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài ,Doanh nghiệp,Bảo hiểm,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Thông tư 233/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí BOT và trạm chuyển giao quyền thu phí do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

233/2012/TT-BTC,Thông tư 233 2012,Bộ Tài chính,Phí sử dụng đường bộ,Mức thu phí sử dụng đường bộ 2013,Phí sử dụng đường bộ 2013,Trạm thu phí BOT ,Trạm chuyển giao quyền thu phí ,Chế độ thu nộp phí,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2013

20

Thông tư 231/2012/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

231/2012/TT-BTC,Thông tư 231 2012,Bộ Tài chính,Quyết toán vốn đầu tư,Sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ,Giai đoạn 2012-2015,Vốn đầu tư từ trái phiếu Chính phủ ,Quản lý vốn đầu tư,Thanh toán vốn đầu tư,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.228.219