Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 122/2015/NĐ-CP: "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 56562 công văn

1

Công văn 25416/SLĐTBXH-LĐ năm 2015 thực hiện Nghị định 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25416/SLĐTBXH-LĐ V/v thực hiện Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2015

Ban hành: 25/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2015

2

Công văn 1888/TCHQ-TXNK năm 2017 thực hiện Nghị định 122/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

--------------- Số: 1888/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 122/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH HANWO. (37B đường Láng, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, Hà Nội) Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 31/2016/CV/HW ngày 26/12/2016 của Công ty TNHH

Ban hành: 22/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2017

3

Công văn 9246/VPCP-KTTH năm 2017 về trình Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn do Văn phòng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 9246/VPCP-KTTH V/v trình Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp. Xét đề nghị của Bộ Tài chính

Ban hành: 30/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2017

4

Công văn 10602/TCHQ-TXNK năm 2016 hướng dẫn kê khai mã số hàng hóa và thuế suất để thực hiện Biểu thuế xuất khẩu theo quy định tại Nghị định 122/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

--------------- Số: 10602/TCHQ-TXNK V/v hướng dẫn kê khai mã số hàng hóa và thuế suất để thực hiện Biểu thuế XK theo quy định tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 953/HQQB-NV

Ban hành: 08/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2016

5

Công văn 9744/TCHQ-TXNK năm 2016 hướng dẫn kê khai mã số hàng hóa và thuế suất để thực hiện Biểu thuế xuất khẩu theo quy định tại Nghị định 122/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 9744/TCHQ-TXNK V/v hướng dẫn kê khai mã số hàng hóa và thuế suất để thực hiện Biểu thuế XK theo quy định tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2585/HQQN-TXNK ngày 28/9/2016 của Cục

Ban hành: 12/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2016

6

Công văn 3825/VPCP-CN năm 2019 về Nghị định sửa đổi, Nghị định 37/2010/NĐ-CP và 44/2015/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: Bộ Xây dựng. Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 48/TTr-BXD ngày 23 tháng 4 năm 2019) và Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp (Công văn số

Ban hành: 08/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

7

Công văn 10246/BTC-HCSN năm 2019 vướng mắc triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

định số 16/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Thực hiện công văn số 1492/BC-ĐGS ngày 22/4/2019 của Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính ngân sách về kết quả giám sát tại tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Giang; về kiến nghị của tỉnh Bắc Giang về vướng

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

8

Công văn 122/BGTVT-MT năm 2017 xin ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 49/2011/QĐ-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành

122/BGTVT-MT,Công văn 122 2017,Bộ Giao thông vận tải,Góp ý kiến dự thảo ,Áp dụng tiêu chuẩn,Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn,Xây dựng áp dụng tiêu chuẩn ,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2017

9

Công văn 122/CT-TTHT năm 2017 điều chỉnh thông tin bị sai trên hóa đơn đầu vào do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

122/CT-TTHT,Công văn 122 2017,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Điều chỉnh thông tin khai báo ,Điều chỉnh hóa đơn đầu vào bị sai,Hóa đơn đầu vào ,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2017

10

Công văn 3110/VPCP-CN năm 2019 về lùi thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định 37/2010/NĐ-CP và 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành

thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và số 44/2015/NĐ-CP về QHĐT, QHXD Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019 Kính gửi: Bộ Xây dựng. Về đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 604/BXD-QHKT ngày 28 tháng 3 năm 2019 về việc lùi thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung các

Ban hành: 18/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2019

11

Công văn 1509/BXD-QLN năm 2019 thực hiện Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 20/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, trong đó giao Bộ Xây dựng hướng

Ban hành: 28/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

12

Công văn 276/KL-ĐTXL năm 2015 hướng dẫn áp dụng Nghị định 40/2015/NĐ-CP do Cục Kiểm lâm ban hành

276/KL-DTXL,Công văn 276 2015,Cục Kiểm lâm,Nghị định 40/2015/NĐ-CP,Hướng dẫn Nghị định 40/2015/NĐ-CP,Phạt vi phạm hành chính quản lý rừng,Phát triển rừng,Bảo vệ và phát triển rừng,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP CỤC KIỂM LÂM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 28/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 20/05/2017

Cập nhật: 06/07/2015

13

Công văn 16/BXD-GĐ năm 2019 về trình tự thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: Cục Đường sắt Việt Nam – Bộ Giao thông Vận tải Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 471/CĐSVN-KCHTGT ngày 12/3/2019 của Cục Đường sắt Việt Nam – Bộ Giao thông vận tải (Cục Đường sắt Việt Nam) về việc đề nghị hướng dẫn

Ban hành: 15/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2019

14

Công văn 8514/VPCP-ĐMDN năm 2016 thực hiện Nghị định 81/2015/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

8514/VPCP-DMDN,Công văn 8514,Văn phòng Chính phủ,Thực hiện Nghị định,Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP,Thông tin của doanh nghiệp ,Doanh nghiệp nhà nước,Quản lý doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2016

15

Công văn 2870/BNV-TCBC năm 2018 về báo cáo số liệu theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP, 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa do Bộ Nội vụ ban hành

báo cáo số liệu theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2018 Kính gửi: - Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban hành: 26/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

16

Công văn 9237/VPCP-CN năm 2018 về hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2018 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về

Ban hành: 25/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

17

Công văn 122/TCT-TNCN năm 2015 về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc do Tổng cục Thuế ban hành

122/TCT-TNCN,Công văn 122 2015,Tổng cục Thuế,Giảm trừ gia cảnh,Đối tượng được giảm trừ gia cảnh,Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc,giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Ban hành: 14/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

18

Công văn 1444/BXD-QLN năm 2018 thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ-CP và Thông tư 27/2016/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

V/v tập trung triển khai thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 và Thông tư 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 26/01/2018, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 109/TTg-CN trong đó

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

19

Công văn 1405/BXD-QLN năm 2018 về thực hiện Nghị định 101/2015/NĐ-CP cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

V/v thực hiện Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 20/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, trong đó

Ban hành: 13/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2018

20

Công văn 5671/TCHQ-TXNK năm 2015 thực hiện Thông tư 122/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

5671/TCHQ-TXNK,Công văn 5671 2015,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Thông tư 122/2014/TT-BTC ,Thông tư 122/2014/TT-BTC ,Áp dụng Thông tư 122/2014/TT-BTC,Hướng dẫn Thông tư 122/2014/TT-BTC,Thuế nhập khẩu ưu đãi,Mặt hàng khung gầm ,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN

Ban hành: 22/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.168.111.191