Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 121/2010/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 59788 công văn

1

Công văn 199/BTC-QLCS góp ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 121/2010/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2011 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Giao thông vận tải; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tư pháp; - Bộ Xây dựng; - Bộ Công Thương.

Ban hành: 07/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2011

2

Công văn 510/TTr-TH năm 2016 hướng dẫn áp dụng Nghị định 180/2007/NĐ-CP121/2013/NĐ-CP do Thanh tra Bộ Xây dựng ban hành

Số: 510/TTr-TH V/v hướng dẫn áp dụng Nghị định số 180/2007/NĐ-CP và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Thanh tra các Sở Xây dựng Gần đây, Thanh tra Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Thanh tra một số Sở Xây dựng như Hà Nội, Phú Yên, Quảng Ninh, Cần Thơ đề nghị

Ban hành: 22/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

3

Công văn 2316/BXD-TTr năm 2014 hướng dẫn một số quy định Nghị định 121/2013/NĐ-CP và Thông tư 02/2014/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

121/2013/NĐ-CP và Thông tư số 02/2014/TT-BXD Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2014 Kính gửi: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 3636/SXD-TT ngày 28/4/2014 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn một số quy định của Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây

Ban hành: 22/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2014

4

Công văn 3825/VPCP-CN năm 2019 về Nghị định sửa đổi, Nghị định 37/2010/NĐ-CP và 44/2015/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: Bộ Xây dựng. Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 48/TTr-BXD ngày 23 tháng 4 năm 2019) và Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp (Công văn số

Ban hành: 08/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

5

Công văn 121/HĐND-KTNS năm 2019 về đính chính một số Nghị quyết đã ban hành tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI

121/HDND-KTNS,Công văn 121 2019,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 121/HĐND-KTNS V/v đính chính một số Nghị quyết đã ban hành tại Kỳ họp

Ban hành: 24/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

6

Công văn 121/TCHQ-TXNK năm 2019 về kiểm tra, xác định trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

chưa chính xác dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện đối với quyết định ấn định trị giá; chưa có sự kết nối chặt chẽ giữa các khâu kiểm tra trước thông quan, kiểm tra trong thông quan và kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu. Để xử lý các vướng mắc, tồn tại nêu trên, căn cứ Luật Hải quan số 54/2013/QH13, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày

Ban hành: 04/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

7

Công văn 1113/VPCP-TCCV hoàn chỉnh dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 121/2005/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 1113/VPCP-TCCV V/v hoàn chỉnh dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 121/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2010 Kính gửi: Bộ Nội vụ Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Báo cáo số 357/BC-BNV ngày 04 tháng 02 năm 2010 tiếp thu, giải trình ý kiến của các thành viên Chính phủ đối với dự thảo

Ban hành: 24/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2010

8

Công văn 1784/BNV-TL năm 2017 thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

Số: 1784/BNV-TL V/v thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát

Ban hành: 03/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2017

9

Công văn 3110/VPCP-CN năm 2019 về lùi thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định 37/2010/NĐ-CP và 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành

thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và số 44/2015/NĐ-CP về QHĐT, QHXD Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019 Kính gửi: Bộ Xây dựng. Về đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 604/BXD-QHKT ngày 28 tháng 3 năm 2019 về việc lùi thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung các

Ban hành: 18/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2019

10

Công văn 2870/BNV-TCBC năm 2018 về báo cáo số liệu theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP, 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa do Bộ Nội vụ ban hành

báo cáo số liệu theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2018 Kính gửi: - Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban hành: 26/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

11

Công văn 847/UBDT-CSDT năm 2018 về hướng dẫn địa bàn áp dụng Nghị định 116/2010/NĐ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành

847/UBDT-CSDT V/v hướng dẫn địa bàn áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018 Kính gửi: Bộ Nội vụ Ủy ban Dân tộc nhận được công văn số 3045/BNV-TL ngày 03/7/2018 của Bộ Nội vụ về việc địa bàn áp dụng chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP; sau khi nghiên

Ban hành: 30/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2018

12

Công văn 5922/TCT-CS năm 2017 xin ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố: 1) Nghiên cứu dự thảo Nghị định, có ý kiến tham gia với Tổng cục Thuế. 2) Chủ động phối hợp với các đơn vị để báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố có ý kiến tham gia với Bộ

Ban hành: 26/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2017

13

Công văn 16811/BTC-TCT năm 2017 xin ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20/11/2012, Luật Kế toán ngày 17/6/2003, Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005, Luật thuế giá trị gia tăng ngày 03/6/2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 19/6/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán

Ban hành: 12/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2017

14

Công văn 1030/UBDT-CSDT năm 2017 về địa bàn áp dụng chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành

V/v địa bàn áp dụng chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2017 Kính gửi: Bộ Nội vụ Phúc đáp văn bản số 4731/BNV-TL ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc địa bàn áp dụng chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân

Ban hành: 26/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

15

Công văn 4464/BTNMT-TCMT năm 2017 về rà soát tình hình thực hiện Nghị định 69/2010/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số: 4464/BTNMT-TCMT V/v rà soát tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 69/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Luật Đa dạng sinh học năm 2008 và Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học, ngày 21 tháng 6

Ban hành: 28/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2017

16

Công văn 1365/BXD-KTXD tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định 48/2010/NĐ-CP và Nghị đinh 112/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

1365/BXD-KTXD,Công văn 1365 2012,Bộ Xây dựng,Thực hiện Nghị định 48/2010/NĐ-CP , Nghị đinh 112/2009/NĐ-CP ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1365/BXD-KTXD V/v: Tổng kết,

Ban hành: 14/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

17

Công văn 1014/VPCP-KGVX năm 2017 về lùi thời gian trình Nghị định 116/2010/NĐ-CP sửa đổi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 1014/VPCP-KGVX V/v lùi thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Bộ Nội vụ. Xét đề nghị của Bộ Nội vụ (văn bản số 6263/BNV-TL ngày 30 tháng 12 năm 2016) về việc lùi thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều

Ban hành: 08/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2017

18

Công văn 121/BXD-HĐXD năm 2015 điều chỉnh thiết kế cơ sở khối nhà HH thuộc dự án Khu đô thị mới Tân Tây Đô, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

121/BXD-HDXD,Công văn 121 2015,Bộ Xây dựng,Điều chỉnh thiết kế cơ sở,Điều chỉnh thiết kế công trình,Điều chỉnh thiết kế dự án,Điều chỉnh thiết kế dự án Tân Tây Đô,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2015

19

Công văn 1083/BCA-TCVII triển khai Nghị định 27/2010/NĐ-CP và 34/2010/NĐ-CP do Bộ Công an ban hành

Số: 1083/BCA-TCVII V/v triển khai thực hiện Nghị định số 27/2010/NĐ-CP và Nghị định số 34/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2010 Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Vừa qua, Chính phủ đã ban hành

Ban hành: 07/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2010

20

Công văn 121/TCHQ-TXNK năm 2015 về Thuế tiêu thụ đặc biệt hệ thống máy làm lạnh trên 90.000 BTU do Tổng cục Hải quan ban hành

121/TCHQ-TXNK,Công văn 121 2015,Tổng cục Hải quan,Thuế Tiêu thụ đặc biệt,Hệ thống máy làm lạnh,Điều hòa công suất trên 90.000 BTU,Hệ thống máy làm lạnh trên 90.000 BTU,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17