Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 121/2003/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 192187 văn bản

1

Nghị định 121/2003/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 121/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2003 NGHỊ ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng

Ban hành: 21/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

2

Quyết định 34/2005/QĐ-UBND về số lượng cán bộ chuyên trách, công chức phường theo Nghị định 121/2003/NĐ-CP đối với phường mới thành lập thuộc quận Hải Châu, Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Số: 34/2005/QĐ-UB Đà Nẵng, ngày 24 tháng 3 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH, CÔNG CHỨC PHƯỜNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2003/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI MỘT SỐ PHƯỜNG MỚI THÀNH LẬP THUỘC CÁC QUẬN HẢI CHÂU, LIÊN CHIỂU VÀ NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Ban hành: 24/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2012

3

Quyết định 28/2005/QĐ-UB sửa Quyết định 196/2004/QĐ-UB hướng dẫn thực hiện Nghị định 121/2003/NĐ-CP về chế độ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn" do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

CỦA UBND THÀNH PHỐ “VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 196/2004/QĐ-UB NGÀY 29/12/2004 CỦA UBND THÀNH PHỐ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2003/NĐ-CP NGÀY 21/10/2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN" UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 03/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

4

Quyết định 3269/2004/QĐ.UB về quy định số lượng công chức cấp xã tăng thêm theo số dân được quy định tại Nghị định 121/2003/NĐ-CP do tỉnh Vĩnh Long ban hành

9 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ TĂNG THÊM THEO SỐ DÂN ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 121/2003/NĐ-CP, NGÀY 21/10/2003 CỦA CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP

Ban hành: 22/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

5

Quyết định 3076/QĐ-UB năm 2004 ban hành Quy định thực hiện Nghị định 121/2003/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

3076/QĐ-UB Quảng Ninh, ngày 03 tháng 9 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2003/NĐ-CP VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN" UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH - Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003. - Căn cứ Thông tư

Ban hành: 03/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2010

6

Quyết định 141/2004/QĐ-UB thực hiện Nghị định 121/2003/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2003/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN UỶ BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10

Ban hành: 26/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Thông tư liên tịch 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 121/2003/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 34/2004/TTLB-BNV-BTC-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2004 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ NỘI VỤ - TÀI CHÍNH - LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2003/NĐ-CP NGÀY 21/10/2003

Ban hành: 14/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Quyết định 196/2004/QĐ-UB hướng dẫn Nghị định 121/2003/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số: 196/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 121/2003/NĐ-CP NGÀY 21/10/2003 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH NGÀY 14/5/2004 CỦA LIÊN BỘ: NỘI VỤ, TÀI CHÍNH, LĐTB&XH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CBCC XÃ,

Ban hành: 29/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2008

9

Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tiền lương

121/2018/ND-CP,Nghị định 121 2018,Chính phủ,Chế độ tiền lương,Cơ chế tiền lương,Chính sách lao động,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 121/2018/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 13/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2018

10

Nghị định 121/2017/NĐ-CP quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam

121/2017/ND-CP,Nghị định 121 2017,Chính phủ,Cơ sở dữ liệu,Tạm giữ tạm giam,Quản lý tạm giữ tạm giam ,Công nghệ thông tin,Trách nhiệm hình sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 121/2017/NĐ-CP

Ban hành: 06/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2017

11

Nghị định 121/2016/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020

121/2016/ND-CP,Nghị định 121 2016,Chính phủ,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 121/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2016

Ban hành: 24/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2016

12

Nghị định 121/2014/NĐ-CP hướng dẫn Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển

121/2014/ND-CP,Nghị định 121 2014,Chính phủ,Chế độ lao động,Thuyền viên làm việc trên tàu biển ,Lao động - Tiền lương,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 121/2014/NĐ-CP

Ban hành: 24/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2014

13

Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

121/2013/ND-CP,Nghị định 121 2013,Chính phủ,Thương mại,Vi phạm hành chính,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 121/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 10/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2013

14

Nghị định 121/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng

121/2011/ND-CP,Nghị định 121 2011,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định,Hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 121/2011/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 27/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2011

15

Nghị quyết 121/NQ-CP về Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2019

121/NQ-CP,Nghị quyết 121 2019,Chính phủ,Hội nghị Chính phủ ,Phiên họp Chính phủ,Phiên họp thường kỳ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 121/NQ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2020

16

Nghị định 121/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, mặt nước

121/2010/ND-CP,Nghị định 121 2010,Chính phủ,Sửa đổi,Thu tiền thuê đất,Thu tiền thuê mặt nước,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 121/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 12

Ban hành: 30/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2011

17

Nghị định 121/2008/NĐ-CP về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông

121/2008/ND-CP,Nghị định 121 2008,Chính phủ,Đầu tư trong lĩnh vực bưu chính,Đầu tư bưu chính,Bưu chính viễn thông,Đầu tư,Công nghệ thông tin CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 121/2008/NĐ-CP

Ban hành: 03/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2008

18

Nghị quyết 121/NQ-CP năm 2017 về xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ ban hành

121/NQ-CP,Nghị quyết 121 2017,Chính phủ,Xử lý vướng mắc,Cổ phần hóa,Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 121/NQ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2017

19

Nghị định 121/2007/NĐ-CP về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

121/2007/ND-CP,Nghị định 121 2007,Chính phủ,Hoạt động dầu khí,Đầu tư trực tiếp nước ngoài,Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 121/2007/NĐ-CP

Ban hành: 25/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2007

20

Nghị định 121/2006/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 116/2003/NĐ-CP về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà n­ước

121/2006/ND-CP,Nghị định 121 2006,Chính phủ,Xử lý cán bộ công chức,Tuyển dụng công chức,Sử dụng công chức,Quản lý công chức,Sửa đổi,Bổ sung,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 121/2006/NĐ-CP

Ban hành: 23/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.117