Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1209/QĐ-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 159756 văn bản

1

Quyết định 1209/QĐ-BTC năm 2015 về thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

---------------- Số: 1209/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ XÁC THỰC CỦA CƠ QUAN THUẾ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý

Ban hành: 23/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2015

2

Quyết định 1209/QĐ-BTC năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2014 tại Bộ Tài chính

1209/QD-BTC,Quyết định 1209 2014,Bộ Tài chính,Đơn giản hóa thủ tục hành chính,Quản lý dân cư,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1209/QĐ-BTC Hà Nội,

Ban hành: 03/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2014

3

Quyết định 1209/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ

1209/QD-UBND,Quyết định 1209 2021,Thành phố Cần Thơ,Quy trình giải quyết thủ tục Sở Tài nguyên Cần Thơ,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Cần Thơ,Thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên Cần Thơ 2021,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG

Ban hành: 04/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

4

Quyết định 1209/QĐ-UBND năm 2018 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

1209/QD-UBND,Quyết định 1209 2018,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1209/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 11

Ban hành: 11/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2018

5

Quyết định 1209/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan do Chủ tịch nước ban hành

1209/QD-CTN,Quyết định 1209 2017,Chủ tịch nước,Thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1209/QĐ-CTN Hà

Ban hành: 26/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2017

6

Quyết định 1209/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Dân số và kế hoạch hóa gia đình thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

1209/QD-UBND,Quyết định 1209 2017,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1209/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 06

Ban hành: 06/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2017

7

Quyết định 1209/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề cương Đề án phát triển cây trồng, vật nuôi và những sản phẩm đặc sản có lợi thế phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định đến năm 2025

1209/QD-UBND,Quyết định 1209 2017,Tỉnh Bình Định,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1209/QĐ-UBND Bình Định, ngày

Ban hành: 05/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2017

8

Quyết định 1209/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Phương án quản lý bảo vệ rừng và sử dụng kinh phí dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum

1209/QD-UBND,Quyết định 1209 2016,Tỉnh Kon Tum,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1209/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 14

Ban hành: 14/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2016

9

Quyết định 1209/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Đồng Hộ, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

1209/QD-UBND,Quyết định 1209 2016,Tỉnh Ninh Bình,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1209/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 19 tháng 9 năm

Ban hành: 19/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2016

10

Quyết định 1209/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

1209/QD-UBND,Quyết định 1209 2016,Tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1209/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 30 tháng 5 năm 2016

Ban hành: 30/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2016

11

Quyết định 1209/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh Quyết định 372/-UBND dự án đầu tư trồng cao su do tỉnh Bình Phước ban hành

1209/QD-UBND,Quyết định 1209 2016,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1209/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 26 tháng 5 năm 2016

Ban hành: 26/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2016

12

Quyết định 1209/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

1209/QD-UBND,Quyết định 1209 2016,Tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1209/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 20 tháng 05 năm 2016

Ban hành: 20/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2016

13

Quyết định 1209/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

1209/QD-UBND,Quyết định 1209 2015,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1209/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 27 tháng 7 năm 2015

Ban hành: 27/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2015

14

Quyết định 1209/QĐ-BTNMT năm 2015 về kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2015, định hướng đến năm 2020

1209/QD-BTNMT,Quyết định 1209 2015,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Dịch vụ công trực tuyến,Cung cấp dịch vụ công trực tuyến ,Triển khai dịch vụ công trực tuyến,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2017

15

Quyết định 1209/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

1209/QD-UBND,Quyết định 1209 2014,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1209/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 06 năm

Ban hành: 19/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2015

16

Quyết định 1209/QĐ-BTP về Kế hoạch triển khai Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

1209/QD-BTP,Quyết định 1209 2014,Bộ Tư pháp,Kiểm soát thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1209/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2014

Ban hành: 30/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2014

17

Quyết định số 1209/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

1209/QD-UBND,Quyết định 1209 2013,Tỉnh Bến Tre,TTHC Sở KH ĐT,Doanh nghiệp,Đầu tư,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1209/QĐ-UBND Bến Tre, ngày

Ban hành: 11/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2013

18

Quyết định 1209/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2013-2015

1209/QD-UBND,Quyết định 1209 2013,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1209/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 24 tháng 06 năm

Ban hành: 24/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2013

19

Quyết định 1209/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt “Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013 của Bộ Nội vụ”

1209/QD-BNV,Quyết định 1209 2012,Bộ Nội vụ,Thanh tra Nhà nước,Kế hoạch thanh tra kiểm tra ,Kiểm tra nhà nước,Kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2013,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 29/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2012

20

Quyết định 1209/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Quy hoạch phát thanh, truyền hình đối ngoại đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1209/QD-TTg,Quyết định 1209 2012,Thủ tướng Chính phủ,Phát thanh truyền hình đối ngoại ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1209/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 04/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116