Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 120/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5722 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 120:2019/BTTTT về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành

61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên

Ban hành: 25/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2020

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 120:2019/BGTVT về Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải

QCVN120:2019/BGTVT,Quy chuẩn QCVN120:2019,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 120: 2019/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN HÀNG HẢI LỜI NÓI ĐẦU QCVN QC 120: 2019/BGTVT do Cục Hàng hải Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2019

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-120:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống cải bắp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-120:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-120:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Giống cải bắp ,giá trị canh tác giống cải bắp ,giá trị sử dụng giống cải bắp ,QCVN 01-120:2013/BNNPTNT ,Nông nghiệp QCVN 01-120:2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG CỦA GIỐNG CẢI BẮP National

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10249-120:2013 (ISO/TS 8000-120:2009) về Chất lượng dữ liệu - Phần 120: Dữ liệu cái: Trao đổi dữ liệu đặc trưng: Xuất xứ

TCVN10249-120:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10249-120:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10249-120:2013 ISO/TS 8000-120:2009 CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU - PHẦN 120: DỮ LIỆU CÁI: TRAO ĐỔI DỮ LIỆU ĐẶC TRƯNG: XUẤT XỨ Data quality - Part 120: Master data: Exchange of characteristic data: Provenance Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

5

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 120:2002 về công trình thuỷ lợi – xây và lát gạch - yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN120:2002,Tiêu chuẩn ngành 14TCN120:2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Công trình thuỷ lợi,14TCN120:2002,Xây và lát gạch ,Thi công và nghiệm thu,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 120:2002 CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - XÂY VÀ LÁT GẠCH - YÊU CẦU KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU (Ban hành theo quyết định số

Ban hành: 04/06/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 120:2000 về Chất lượng nước - phương pháp xác định hàm lượng Mangan trong nước thải công nghiệp

64TCN120:2000,Tiêu chuẩn ngành 64TCN120:2000,Bộ Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 64 TCN 120-2000 CHẤT LƯỢNG NƯỚC XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MANGAN TRONG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng mangan trong nước thải công nghiệp

Ban hành: 22/03/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

7

Tiêu chuẩn ngành 28TCN 120:1998 về Quy trình sản xuất giống cá catla do Bộ Thuỷ sản ban hành

28TCN120:1998,Tiêu chuẩn ngành 28TCN120:1998,Bộ Thuỷ sản,Quy trình sản xuất giống cá catla,28TCN120:1998,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 28TCN120 : 1998 VỀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ CATLA LỜI NÓI ĐẦU : 28 TCN 120 : 1998 'Quy trình sản xuất giống cá catla' do Viện nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản I biên soạn, Vụ Khoa

Ban hành: 11/07/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11502:2016 (ISO 6119:2006) về Phương tiện giao thông đường bộ - Vòng bít đàn hồi cho xy lanh phanh đĩa thủy lực sử dụng dầu phanh có gốc không từ dầu mỏ (nhiệt độ làm việc lớn nhất 120°C)

TCVN11502:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11502:2016,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11502:2016 ISO 6119:2006 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - VÒNG BÍT ĐÀN HỒI CHO XY LANH PHANH ĐĨA THỦY LỰC SỬ DỤNG DẦU PHANH CÓ GỐC KHÔNG TỪ DẦU MỎ (NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC LỚN NHẤT 120 °C) Road vehicles - Elastomeric seals

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11497:2016 (ISO 4927:2005) về Phương tiện giao thông đường bộ - Nắp bít đàn hồi cho xy lanh phanh thủy lực kiểu tang trống của bánh xe sử dụng dầu phanh có gốc không từ dầu mỏ (nhiệt độ làm việc lớn nhất 120°C)

TCVN11497:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11497:2016,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11497:2016 ISO 4927:2005 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - NẮP BÍT ĐÀN HỒI CHO XY LANH PHANH THỦY LỰC KIỂU TANG TRỐNG CỦA BÁNH XE SỬ DỤNG DẦU PHANH CÓ GỐC KHÔNG TỪ DẦU MỎ (NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC LỚN NHẤT 120 °C) Road vehicles -

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11503:2016 (ISO 7632:1985) về Phương tiện giao thông đường bộ - Vòng bít đàn hồi cho xy lanh phanh đĩa thủy lực sử dụng dầu phanh có gốc dầu mỏ (nhiệt độ làm việc lớn nhất 120°C)

TCVN11503:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11503:2016,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11503:2116 ISO 7632:1985 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - VÒNG BÍT ĐÀN HỒI CHO XY LANH PHANH ĐĨA THỦY LỰC SỬ DỤNG DẦU PHANH CÓ GỐC DẦU MỎ (NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC LỚN NHẤT 120 °C) Road vehicles - Elastomeric seals for hydraulic

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11498:2016 (ISO 4928:2006) về Phương tiện giao thông đường bộ - Cốc bít và vòng bít đàn hồi cho xy lanh của hệ thống phanh thủy lực sử dụng dầu phanh có gốc không từ dầu mỏ (nhiệt độ làm việc lớn nhất 120°C)

TCVN11498:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11498:2016,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11498:2016 ISO 4928:2006 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - CỐC BÍT VÀ VÒNG BÍT ĐÀN HỒI CHO XY LANH CỦA HỆ THỐNG PHANH THỦY LỰC SỬ DỤNG DẦU PHANH CÓ GỐC KHÔNG TỪ DẦU MỎ (NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC LỚN NHẤT 120 °C) Road vehicles -

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 120:1963 về Đai ốc tinh sáu cạnh xẻ rãnh - Kích thước

TCVN120:1963,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN120:1963,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,Đai ốc tinh sáu cạnh, Đai ốc tinh sáu cạnh xẻ rãnh,Đai ốc,Kích thước đai ốc, TCVN 120:1963 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 120-63 ĐAI ỐC TINH SÁU CẠNH XẺ RÃNH KÍCH THƯỚC Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm:

Ban hành: Năm 1963

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-18:2011 (IEC 60317-18:2010) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 18: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 120

TCVN7675-18:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7675-18:2011,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-18:2011 IEC 60317-18:2010 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 18: SỢI DÂY ĐỒNG CHỮ NHẬT TRÁNG MEN POLYVINYL ACETAL, CẤP CHỊU NHIỆT 120 Specifications for particular types of winding wires - Part 18:

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2014

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9229-3:2012 (ISO 10816-3 : 2009) về Rung cơ học - Đánh giá rung động của máy bằng cách đo trên các bộ phận không quay - Phần 3: Máy công nghiệp công suất danh nghĩa trên 15 kW và tốc độ danh nghĩa giữa 120 r/min và 1500 r/min khi đo tại hiện trường

ĐÁNH GIÁ RUNG ĐỘNG CỦA MÁY BẰNG CÁCH ĐO TRÊN CÁC BỘ PHẬN KHÔNG QUAY - PHẦN 3: MÁY CÔNG NGHIỆP CÔNG SUẤT DANH NGHĨA TRÊN 15 KW VÀ TỐC ĐỘ DANH NGHĨA GIỮA 120 R/MIN VÀ 15000 R/MIN KHI ĐO TẠI HIỆN TRƯỜNG Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurement on non-rotating parts - Part 3: Industrial machines with nominal power

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7068-4:2008 (ISO 5630-4 : 1986) về Giấy và các tông - Lão hoá nhân tạo - Phần 4: Xử lý nhiệt trong điều kiện khô ở nhiệt độ 120 độ C hoặc 150 độ C

TCVN7068-4:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7068-4:2008,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7068-4 : 2008 ISO 5630-4 : 1986 GIẤY VÀ CÁCTÔNG – LÃO HÓA NHÂN TẠO – PHẦN 4: XỬ LÝ NHIỆT TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔ Ở NHIỆT ĐÔ 120 °C HOẶC 150 °C Paper and board − Accelerated ageing −Part 4: Dry heat treatment at 120 °C or 150

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-12:2007 (IEC 60317-12 : 1990 With Amendment 1: 1997 And Amendment 2: 2005) về quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 12: Sợi dây đồng tròn tráng men Polyvinyn acetal, cấp chịu nhiệt 120 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7675-12:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7675-12:2007,Bộ Khoa học và Công nghệ,Dây quấn,Sợi dây đồng tròn tráng men Polyvinyn acetal,TCVN 7675-12:2007,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-12: 2007 QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 12: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN POLYVINYL ACETAL, CẤP CHỊU NHIỆT 120

Ban hành: 28/11/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7695-2:2007 (ISO 14635-2 : 2000) về Bánh răng - Quy trình kiểm FZG - Phần 2: Phương pháp kiểm tải nhiều mức A10/16,6R/120 cho dầu bôi trơn EP cao theo quy trình FZG để xác định khả năng chịu tải tróc rỗ tương đối

TCVN7695-2:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7695-2:2007,***,Công nghiệp TCVN 7695-2:2007 BÁNH RĂNG - QUY TRÌNH KIỂM FZG - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP KIỂM TẢI NHIỀU MỨC A10/16,6 R/120 CHO DẦU BÔI TRƠN EP CAO THEO QUY TRÌNH FZG ĐỂ XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỊU TẢI TRÓC RỖ TƯƠNG ĐỐI Gears - FZG test procedures - Part 2: FZG step load test

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2015

18

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-145:1995 về thiết bị PCM-30 và PCM-120 - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN 68 - 145: 1995 gồm hai phần chính là tiêu chuẩn thiết bị PCM-30 và tiêu chuẩn thiết bị PCM-120. TCN 68 - 145: 1995 do Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế đề nghị và được Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành theo Quyết định số 1035/-KHCN ngày 01 tháng 8 năm 1995. TCN 68 - 145:

Ban hành: 01/08/1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6331:1997 (CAC/RM 2-1969) về đường- xác định sự mất khối lượng khi sấy ở 120oC trong 16 giờ (phương pháp dược điển của Mỹ)

TCVN6331:1997,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6331:1997,***,Xác định sự mất khối lượng ,Đường,TCVN 6331:1997,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6331: 1997 CAC/RM 2 : 1969 ĐƯỜNG XÁC ĐỊNH SỰ MẤT KHỐI LƯỢNG KHI SẤY Ở 120 0C TRONG 16 GIỜ (PHƯƠNG PHÁP DƯỢC ĐIỂN CỦA MỸ) Sugar - Determination of loss on

Ban hành: Năm 1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2355:1978 về Đáy côn không gấp mép có đỉnh 120o - Kích thước cơ bản

TCVN2355:1978,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2355:1978,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2355 : 1978 ĐÁY CÔN KHÔNG GẤP MÉP CÓ ĐỈNH 120o - KÍCH THƯỚC CƠ BẢN Conical heads without knuckle apex angle 120 degrees - General dimensions Lời nói đầu TCVN 2355 : 1978 do Cục Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 1978

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.14