Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 120/2015/TT-��TC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 11135 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 120:2019/BTTTT về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành

QCVN120:2019/BTTTT,Quy chuẩn QCVN120:2019,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 120:2019/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CẤU TRÚC, ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU GÓI TIN PHỤC VỤ KẾT NỐI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA VỚI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG, HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ CẤP BỘ, CẤP TỈNH VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA,

Ban hành: 25/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2020

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 120:2019/BGTVT về Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải

QCVN120:2019/BGTVT,Quy chuẩn QCVN120:2019,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 120: 2019/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN HÀNG HẢI LỜI NÓI ĐẦU QCVN QC 120: 2019/BGTVT do Cục Hàng hải Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2019

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10249-120:2013 (ISO/TS 8000-120:2009) về Chất lượng dữ liệu - Phần 120: Dữ liệu cái: Trao đổi dữ liệu đặc trưng: Xuất xứ

TCVN10249-120:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10249-120:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10249-120:2013 ISO/TS 8000-120:2009 CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU - PHẦN 120: DỮ LIỆU CÁI: TRAO ĐỔI DỮ LIỆU ĐẶC TRƯNG: XUẤT XỨ Data quality - Part 120: Master data: Exchange of characteristic data: Provenance Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-120:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống cải bắp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. QCVN 01-120:2013/BNNPTNT do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia, Cục trồng trọt biên soạn, Vụ Khoa học Công nghiệp và Môi trường trình duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 33/2013/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 6 năm 2013.

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

5

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 120:2002 về công trình thuỷ lợi – xây và lát gạch - yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN120:2002,Tiêu chuẩn ngành 14TCN120:2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Công trình thuỷ lợi,14TCN120:2002,Xây và lát gạch ,Thi công và nghiệm thu,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 120:2002 CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - XÂY VÀ LÁT GẠCH - YÊU CẦU KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU (Ban hành theo quyết định số

Ban hành: 04/06/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 120:2000 về Chất lượng nước - phương pháp xác định hàm lượng Mangan trong nước thải công nghiệp

64TCN120:2000,Tiêu chuẩn ngành 64TCN120:2000,Bộ Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 64 TCN 120-2000 CHẤT LƯỢNG NƯỚC XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MANGAN TRONG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng mangan trong nước thải công nghiệp

Ban hành: 22/03/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

7

Tiêu chuẩn ngành 28TCN 120:1998 về Quy trình sản xuất giống cá catla do Bộ Thuỷ sản ban hành

28TCN120:1998,Tiêu chuẩn ngành 28TCN120:1998,Bộ Thuỷ sản,Quy trình sản xuất giống cá catla,28TCN120:1998,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 28TCN120 : 1998 VỀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ CATLA LỜI NÓI ĐẦU : 28 TCN 120 : 1998 'Quy trình sản xuất giống cá catla' do Viện nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản I biên soạn, Vụ Khoa

Ban hành: 11/07/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN IV:2015 về Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc

TCVNIV:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNIV:2015,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN IV:2015 BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THUỐC Set of national standards for medicines Mục lục Lời nói đầu Lời giới thiệu 1  Phạm vi áp dụng 2  Tài liệu viện dẫn 3  Ký hiệu và chữ viết tắt Phần 1: Phương pháp

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11046:2015 (EN 14332:2004) về Thực phẩm – Xác định các nguyên tố vết - Xác định asen trong thủy sản bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử dung lò graphit (GFAAS) sau khi phân hủy bằng lò vi sóng

Determination of trace elements - Determination of arsenic in seafood by graphite furnace atomic absorption spectrometry (GFAAS) after microwave digestion Lời nói đầu TCVN 11046:2015 hoàn toàn tương đương với EN 14332:2004; TCVN 11046:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F11 Thủy sản và sản phẩm thủy sản biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11205:2015 (ISO 13609:2014) về Ván gỗ nhân tạo – Gỗ dán – Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình

đương với ISO 13609:2014. TCVN 11205:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC89 Ván gỗ nhân tạo biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. VÁN GỖ NHÂN TẠO - GỖ DÁN - VÁN GHÉP TỪ THANH DÀY VÀ VÁN GHÉP TỪ THANH TRUNG BÌNH Wood-based panels - Plywood - Blockboards

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2016

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10968:2015 (ISO 8533:2003 with amendment 1:2012) về Hệ thống đường ống bằng chất dẻo chịu áp và không chịu áp dùng để thoát nước và nước thải - Hệ thống nhựa nhiệt rắn polyeste không no (UP) gia cường sợi thủy tinh (GRP) - Phương pháp thử để kiểm chứng mối nối kết dính hoặc phủ bọc

tương đương với ISO 8533:2003 và Bản sửa đổi 1:2012. TCVN 10968:2015 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC138 Ống nhựa và phụ tùng đường ống, van dùng để vận chuyển chất lỏng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Trong một hệ thống đường ống, có thể sử

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10969:2015 (ISO 10466:1997) về Hệ thống đường ống bằng chất dẻo - Ống nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thủy tinh (GRP) - Phương pháp thử để kiểm chứng độ bền với lệch dạng vòng ban đầu

thermosetting plastics (GRP) pipes - Test method to prove the resistance to initial ring deflection Lời nói đầu TCVN 10969:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 10466:1997. ISO 10466:1997 đã được rà soát và phê duyệt lại vào năm 2014 với bố cục và nội dung không thay đổi. TCVN 10969:2015 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC138 Ống nhựa

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11152:2015 (ISO 11722:2013) về Nhiên liệu khoáng rắn – Than đá – Xác định hàm lượng ẩm trong mẫu thử phân tích chung bằng cách làm khô trong nitơ

general analysis test sample by drying in nitrogen Lời nói đầu TCVN 11152:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 11722:2013. TCVN 11152:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 27 Nhiên liệu khoáng rắn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Phép xác định

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10398:2015 về Công trình thủy lợi - Đập xà lan - Yêu cầu thiết kế

TCVN10398:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10398:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10398 : 2015 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - ĐẬP XÀ LAN - YÊU CẦU THIẾT KẾ Hydraulic Structures -Floating Dam - Technical requirement for Design Lời nói đầu TCVN 10398 : 2015 do Viện Thủy công - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10399:2015 về Công trình thủy lợi - Đập xà lan - Thi công và nghiệm thu

TCVN10399:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10399:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10399 : 2015 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - ĐẬP XÀ LAN – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Hydraulic Structures - Floating Dam - Construction and acceptance Lời nói đầu TCVN 10339 : 2015 do Viện Thủy Công thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10675:2015 về Phân bón - Xác định hàm lượng niken tổng số - Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN10675:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10675:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10675:2015 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NIKEN TỔNG SỐ - PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Fertilizers - Determination of total nickel content by flame atomic absorption spectrometry Lời nói đầu TCVN 10675:2015

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10676:2015 về Phân bón - Xác định hàm lượng thủy ngân tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử - Kỹ thuật hóa hơi lạnh

TCVN10676:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10676:2015,***,Nông nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10676:2015 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THỦY NGÂN TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ - KỸ THUẬT HÓA HƠI LẠNH Fertilizers - Determination of total mercury content by cold vapour atomic absorption

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10678:2015 về Phân bón rắn - Xác định hàm lượng phospho hòa tan trong nước - Phương pháp quang phổ

TCVN10678:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10678:2015,***,Nông nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10678:2015 PHÂN BÓN RẮN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHOSPHO HÒA TAN TRONG NƯỚC - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ Solid fertilizers - Determination of water- soluble phosphate content - Spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10682:2015 về Phân bón - Xác định hàm lượng nitrat - Phương pháp Kjeldahl

TCVN10682:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10682:2015,***,Nông nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10682:2015 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITRAT - PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL Fertilizers - Determination of Nitrate content by Kjeldahl method Lời nói đầu TCVN 10682:2015 do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa biên soạn, Bộ

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10786:2015 về Phân bón vi sinh vật - Xác định hoạt tính cố định nitơ của Azotobacter - Phương pháp định lượng khí etylen

TCVN10786:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10786:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10786:2015 PHÂN BÓN VI SINH VẬT - XÁC ĐỊNH HOẠT TÍNH CỐ ĐỊNH NITƠ CỦA AZOTOBACTER - PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG KHÍ ETYLEN Microbial fertilizer - Determination of nitrogen fixing activity of azotobacter - Method for quantitation

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.13.53
server250