Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 120/2002/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 71513 công văn

1

Công văn 120/BTC-CST năm 2017 về chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo do Bộ Tài chính ban hành

120/BTC-CST,Công văn 120 2017,Bộ Tài chính,Chính sách ưu đãi,Chính sách ưu đãi đầu tư,Dự án đầu tư,Đầu tư BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 120/BTC-CST V/v chính sách ưu đãi đối với các dự án

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2018

2

Công văn 120/TCKTTV-VP năm 2021 về tiếp tục tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Tổng cục khí tượng thủy văn ban hành

120/TCKTTV-VP,Công văn 120 2021,Tổng cục Khí tượng thuỷ văn,Tăng cường thực hiện phòng chống dịch Covid-19,Thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19,Tăng cường biện pháp phòng chống dịch COVID-19,Thể thao - Y tế BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

3

Công văn 120/TCHQ-GSQL năm 2021 về sửa thông tin phương tiện nhập khẩu sau thông quan do Tổng cục Hải quan ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 120/TCHQ-GSQL V/v sửa thông tin phương tiện nhập khẩu sau thông quan Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Trong quá trình thực hiện công văn số 14650/BTC-TCHQ ngày 30/11/2020 của Bộ Tài

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

4

Công văn 120/KTXD-VP năm 2020 về xác định và thẩm quyền phê duyệt dự toán chi phí tư vấn xây dựng do Văn phòng Cục Kinh tế xây dựng ban hành

120/KTXD-VP,Công văn 120 2020,Cục Kinh tế xây dựng,Kiến nghị của Công ty cổ phần Tư vấn Đô thị Việt Nam,Xác định phê duyệt dự toán chi phí tư vấn xây dựng,Thẩm quyền phê duyệt dự toán chi phí tư vấn xây dựng,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG VĂN PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2020

5

Công văn 120/TCTK-PPCĐ năm 2020 về thông báo mã số và tên đơn vị hành chính mới năm 2019 do Tổng cục Thống kê ban hành

120/TCTK-PPCD,Công văn 120 2020,Tổng cục Thống kê,Mã số tên đơn vị hành chính mới 2019,Thông báo mã số tên đơn vị hành chính mới 2019,Thông báo mã số tên đơn vị hành chính mới,Bộ máy hành chính BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỔNG CỤC THỐNG KÊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 11/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

6

Công văn 120/BXD-HĐXD năm 2018 hướng dẫn giấy phép xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

120/BXD-HDXD,Công văn 120,Bộ Xây dựng,Xây dựng công trình,Cấp giấy phép xây dựng,Giấy phép xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 120/BXD-HĐXD V/v hướng dẫn giấy phép xây dựng

Ban hành: 06/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

7

Công văn 120/TCDL-LH năm 2018 về hướng dẫn triển khai Luật Du lịch 2017 lĩnh vực lữ hành và hướng dẫn du lịch do Tổng cục Du lịch ban hành

120/TCDL-LH,Công văn 120 2018,Tổng cục Du lịch,Hướng dẫn du lịch,Du lịch Việt Nam,Kinh doanh lữ hành,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔNG CỤC DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2018

8

Công văn 120/TCHQ-GSQL năm 2018 về xuất khẩu cát vàng làm khuôn đúc do Tổng cục Hải quan ban hành

xuất khẩu các loại cát, Bộ Tài chính đã có công văn số 15509/BTC-TCHQ ngày 15/11/2017 báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tổng cục Hải quan trả lời Công ty được biết./ Nơi nhận: - Như trên; - BT Đinh Tiến Dũng (để báo cáo); - TT. Vũ Thị Mai (để báo cáo); - Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); - TCT

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

9

Công văn 120/VPCP-CN năm 2018 về nghiên cứu, ban hành tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

120/VPCP-CN V/v nghiên cứu, ban hành tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: - Bộ Giao thông vận tải; - Bộ Tài chính; Về đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 17180/BTC-HCSN ngày 19 tháng 12 năm 2017) về

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2018

10

Công văn 7222/TCHQ-KTTT lưu hóa đơn giá trị gia tăng hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

quan có ý kiến như sau: Tổng cục Hải quan ghi nhận phản ánh của Cục Hải quan Quảng Trị về vướng mắc trong việc lưu hóa đơn GTGT liên 3 đối với hàng xuất khẩu trong bộ hồ sơ hải quan quy định tại Điểm 5, Mục I, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của

Ban hành: 27/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

11

Công văn 120/TLĐ năm 2013 đính chính tài liệu do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

120/TLD,Công văn 120 2013,Tổng liên đoàn Lao động Việt N,Đính chính,Lao động - Tiền lương TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 120/TLĐ V/v đính chính tài liệu

Ban hành: 21/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2013

12

Công văn 120/LĐTBXH-BHXH năm 2015 về thời gian công tác tính hưởng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

120/LDTBXH-BHXH,Công văn 120 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 120/LĐTBXH-BHXH V/v thời gian công

Ban hành: 12/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2015

13

Công văn số 3400 TCHQ/KTTT ngày 22/07/2004 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thực hiện Thông tư 120/2003/TT-BTC

3400TCHQ/KTTT,Công văn 3400TCHQ 2004,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3400 TCHQ/KTTT V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 120/2003/TT-BTC

Ban hành: 22/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

14

Công văn 3822/TC/VP của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003

3822/TC/VP,Công văn 3822 2004,Bộ Tài chính,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3822/TC/VP V/v đính chính thông tư số 120/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2004

Ban hành: 13/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2009

15

Công văn 120/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

120/GSQL-TH,Công văn 120 2014,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Vướng mắc CO,Vướng mắc C/O,vướng mắc C/O hải quan,vướng mắc C/O 2014,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

16

Công văn 120/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây dựng ban hành

120/BXD-VLXD,Công văn 120 2014,Bộ Xây dựng,Xuất khẩu cát nhiễm mặn ,xuất khẩu cát nhiễm mặn 2014,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2014

17

Công văn 120/VPCP-KTN năm 2014 bổ sung vốn thực hiện dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

120/VPCP-KTN,Công văn 120,Văn phòng Chính phủ,bổ sung vốn dự án Sơn La,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 120/VPCP-KTN V/v bổ sung

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2014

18

Công văn 13740/BTC-CST về hiệu lực thi hành của Thông tư 62/2002/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

13740/BTC-CST,Công văn 13740 2011,Bộ Tài chính,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13740/BTC-CST V/v hiệu lực thi hành của Thông tư số 62/2002/TT-BTC ngày 18/7/2002

Ban hành: 13/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2011

19

Công văn 2824/BTC-TCHQ xử lý vướng mắc về "hóa đơn kiêm phiếu xuất kho" trong hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan hướng dẫn tại khoản 4 Điều 120 Thông tư số 79/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

kho"; tuy nhiên theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 hướng dẫn về hóa đơn chứng từ hiện hành không có quy định về "hóa đơn kiêm phiếu xuất kho' do đó dẫn đến vướng mắc trong quá trình thực hiện. Để xử lý vướng mắc này đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người nộp thuế nộp 01 bản sao "Hóa đơn giá trị gia tăng" thay

Ban hành: 09/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2010

20

Công văn 120/UBND-VP6 năm 2016 về rà soát, điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên do tỉnh Ninh Bình ban hành

120/UBND-VP6,Công văn 120,Tỉnh Ninh Bình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 120/UBND-VP6 V/v rà soát, điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu và

Ban hành: 13/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209