Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 120/2002/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 18869 văn bản

121

Quyết định 120/2002/QĐ-TTg bổ sung và thay tên xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

120/2002/QD-TTg,Quyết định 120 2002,Thủ tướng Chính phủ,Miền núi,Xã đặc biệt khó khăn,Vùng đồng bào dân tộc,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 120/2002/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 18/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

122

Quyết định 120/2002/QĐ-UB thành lập Trung tâm Văn hoá quận Ba Đình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

120/2002/QD-UB,Quyết định 120 2002,Thành phố Hà Nội,Thành lập,Trung tâm Văn hóa quận Ba Đình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 120/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 28/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

123

Quyết định 120/2002/QĐ-UB về Quy định tạm thời về quản lý đầu tư và xây dựng công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

định số: 120/ 2002/QĐ-UB ngày 12/4/2002 của UBND tỉnh Lào Cai) TT Tên công trình Quy mô, năng lực Giới hạn suất đầu tư tối đa Ghi chú I Giao thông 1

Ban hành: 02/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2012

124

Quyết định 120/QĐ-BNG năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2020

03/2020/TT-BNG ngày 21/5/2020 15/7/2020 7 Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT- BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/4/2010 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 29/2006/ TTLT-BNG-BNV-BTC- BLĐTBXH ngày 08/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 26/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

125

Quyết định 120/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Đề án "Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013, bảo đảm quyền tài sản được giao dịch thông suốt, hiệu lực thực thi và bảo vệ có hiệu quả" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

120/QD-TTg,Quyết định 120 2021,Thủ tướng Chính phủ,Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức,Thể chế hóa quyền sở hữu tài sản trong Hiến pháp,Bảo đảm quyền tài sản được giao dịch thông suốt,Quyền dân sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2021

126

Quyết định 120/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long

120/QD-UBND,Quyết định 120 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long,Thủ tục hành chính Sở Văn hóa Vĩnh Long,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

127

Quyết định 120/QĐ-ĐTĐL năm 2020 về danh sách nhà máy điện tham gia thị trường điện trong năm 2021 do Cục Điều tiết điện lực ban hành

TRỰC TIẾP THAM GIA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN TRONG NĂM 2021 (Ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-ĐTĐL ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực) TT Nhà máy điện Công ty phát điện Ghi chú Tên nhà máy điện Phân loại

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

128

Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2020 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lâm Văn Bi PHỤ LỤC 1 TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO CHO DNNVV NĂM 2021 (kèm theo Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 30/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau) ĐVT: triệu đồng Số TT Khóa đào tạo/địa bàn Số học viên

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2021

129

Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2020 về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

120/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ngãi,Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính,Kết quả giải quyết thủ tục hành chính Quảng Ngãi,Triển khai số hóa kết quả thủ tục hành chính,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2020

130

Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

120/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp Vũng Tàu,Thỏa thuận toàn cầu về Di cư an toàn Vũng Tàu,Thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

131

Thông tư 29/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Bộ Tài chính ban hành

29/2021/TT-BTC,Thông tư 29 2021,Bộ Tài chính,Kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông,Hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa,Quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa phổ thông,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

132

Kế hoạch 120/KH-UBND về kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng thành phố Hà Nội năm 2020

120/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Kích cầu nội địa tăng bán lẻ hàng hóa tiêu dùng,Hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng Hà Nội,Tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa tiêu dùng Hà Nội,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2020

133

Thông tư 28/2021/TT-BTC về Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 do Bộ Tài chính ban hành

28/2021/TT-BTC,Thông tư 28 2021,Bộ Tài chính,Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12,Tiêu chuẩn thẩm định giá số 12,Quy định tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

134

Thông tư 27/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 19/2014/TT-BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

27/2021/TT-BTC,Thông tư 27 2021,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư 19/2014/TT-BTC,Thủ tục tạm nhập xe ô tô được hưởng quyền ưu đãi,Thủ tục tạm nhập xe ô tô hưởng quyền ưu đãi tại Việt Nam,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

135

Thông tư 26/2021/TT-BTC về hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

26/2021/TT-BTC,Thông tư 26 2021,Bộ Tài chính,Hướng dẫn kế toán khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập,Hướng dẫn kế toán khi chuyển đổi thành công ty cổ phần,Công tác kế toán khi chuyển đổi thành công ty cổ phần,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 07/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

136

Thông tư 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư số 07/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; nộp 80% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của

Ban hành: 07/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

137

Thông tư 24/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi do Bộ Tài chính ban hành

24/2021/TT-BTC,Thông tư 24 2021,Bộ Tài chính,Quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi,Chế độ thu nộp sử dụng phí trong chăn nuôi,Mức thu chế độ thu nộp phí trong chăn nuôi,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

138

Thông tư 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá do Bộ Tài chính ban hành

23/2021/TT-BTC,Thông tư 23 2021,Bộ Tài chính,Hướng dẫn in tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá,Phát hành quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá,Quản lý sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

139

Thông tư 22/2021/TT-BTC quy định về thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số do Bộ Tài chính ban hành

22/2021/TT-BTC,Thông tư 22 2021,Bộ Tài chính,Quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số,Nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số,Thành lập của Hội đồng giám sát xổ số,Doanh nghiệp,Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

140

Thông tư 21/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BTC quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan do Bộ Tài chính ban hành

21/2021/TT-BTC,Thông tư 21 2021,Bộ Tài chính,Bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BTC cờ truyền thống,Bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BTC biểu tượng hải quan,Bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BTC giấy chứng minh hải quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209