Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 120/2002/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 170170 văn bản

121

Quyết định 120/2002/QĐ-UB về quy chế tạm thời về tổ chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu và Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/03/2002 hướng dẫn Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ; Căn cứ Nghị định số 51/1998/NĐ-CP ngày 18/7/1998 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 quy định chi tiết việc phân cấp quản lý lập, chấp hành và quyết toán

Ban hành: 31/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2013

122

Quyết định 120/2002/QĐ-BNN về ''Giấy chứng nhận Kiểm lâm'' do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

120/2002/QD-BNN,Quyết định 120 2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kiểm lâm,Giấy chứng nhận Kiểm lâm,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 120/2002

Ban hành: 21/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

123

Quyết định 120/2002/QĐ-UB giao kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho Tổng Công ty Du lịch Sài gòn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

120/2002/QD-UB,Quyết định 120 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổng công ty Du lịch Hà Nội,Vốn đầu tư xây dựng,Nguồn vốn Ngân sách,Nguồn vốn ngân sách tập trung,Năm 2002,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 01/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

124

Quyết định 120/2002/QĐ-TTg bổ sung và thay tên xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

120/2002/QD-TTg,Quyết định 120 2002,Thủ tướng Chính phủ,Miền núi,Xã đặc biệt khó khăn,Vùng đồng bào dân tộc,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 120/2002/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 18/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

125

Quyết định 120/2002/QĐ-UB thành lập Trung tâm Văn hoá quận Ba Đình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

120/2002/QD-UB,Quyết định 120 2002,Thành phố Hà Nội,Thành lập,Trung tâm Văn hóa quận Ba Đình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 120/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 28/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

126

Quyết định 120/2002/QĐ-UB về Quy định tạm thời về quản lý đầu tư và xây dựng công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

định số: 120/ 2002/QĐ-UB ngày 12/4/2002 của UBND tỉnh Lào Cai) TT Tên công trình Quy mô, năng lực Giới hạn suất đầu tư tối đa Ghi chú I Giao thông 1

Ban hành: 02/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2012

127

Thông báo 120/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo trực tuyến với các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

120/TB-VPCP,Thông báo 120 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận về phòng chống Covid 19 tại cuộc họp với Bắc Ninh,Kết luận phòng chống Covid 19 tại cuộc họp với Bắc Giang,Kết luận của Phó Thủ tướng về phòng chống Covid 19,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

128

Quyết định 120/QĐ-BNG năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2020

03/2020/TT-BNG ngày 21/5/2020 15/7/2020 7 Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT- BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/4/2010 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 29/2006/ TTLT-BNG-BNV-BTC- BLĐTBXH ngày 08/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 26/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

129

Quyết định 120/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Đề án "Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013, bảo đảm quyền tài sản được giao dịch thông suốt, hiệu lực thực thi và bảo vệ có hiệu quả" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

120/QD-TTg,Quyết định 120 2021,Thủ tướng Chính phủ,Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức,Thể chế hóa quyền sở hữu tài sản trong Hiến pháp,Bảo đảm quyền tài sản được giao dịch thông suốt,Quyền dân sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2021

130

Quyết định 120/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long

120/QD-UBND,Quyết định 120 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long,Thủ tục hành chính Sở Văn hóa Vĩnh Long,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

131

Quyết định 120/QĐ-ĐTĐL năm 2020 về danh sách nhà máy điện tham gia thị trường điện trong năm 2021 do Cục Điều tiết điện lực ban hành

TRỰC TIẾP THAM GIA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN TRONG NĂM 2021 (Ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-ĐTĐL ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực) TT Nhà máy điện Công ty phát điện Ghi chú Tên nhà máy điện Phân loại

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

132

Thông tư 43/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi tại Thông tư 26/2015/TT-BTC) do Bộ Tài chính ban hành

43/2021/TT-BTC,Thông tư 43 2021,Bộ Tài chính,Sửa đổi Khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC,Sửa đổi Thông tư hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng,Sửa đổi Thông tư thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

133

Thông tư 42/2021/TT-BTC về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

42/2021/TT-BTC,Thông tư 42 2021,Bộ Tài chính,Điều lệ tổ chức của Công ty Mua bán nợ Việt Nam,Điều lệ hoạt động của Công ty Mua bán nợ Việt Nam,Hoạt động Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

134

Thông tư 41/2021/TT-BTC hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

41/2021/TT-BTC,Thông tư 41 2021,Bộ Tài chính,Quản lý sử dụng Quỹ vắc xin phòng Covid19 Việt Nam,Tổ chức hoạt động Quỹ vắc xin phòng Covid19 Việt Nam,Hướng dẫn quyết toán Quỹ vắc xin phòng Covid19 Việt Nam,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

135

Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành

40/2021/TT-BTC,Thông tư 40 2021,Bộ Tài chính,Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập cá nhân,Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh,Quản lý thuế hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

136

Thông tư 38/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 21/2008/TT-BTC hướng dẫn về phương thức thu phí và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

38/2021/TT-BTC,Thông tư 38 2021,Bộ Tài chính,Bãi bỏ Thông tư 21/2008/TT-BTC,Giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia,Mức thu phí kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

137

Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2020 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lâm Văn Bi PHỤ LỤC 1 TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO CHO DNNVV NĂM 2021 (kèm theo Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 30/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau) ĐVT: triệu đồng Số TT Khóa đào tạo/địa bàn Số học viên

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2021

138

Thông tư 37/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 179/2012/TT-BTC quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

37/2021/TT-BTC,Thông tư 37 2021,Bộ Tài chính,Bãi bỏ Thông tư 179/2012/TT-BTC,Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp,Đánh giá khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái doanh nghiệp,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

139

Thông tư 36/2021/TT-BTC hướng dẫn nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP; 32/2018/NĐ-CP; 121/2020/NĐ-CP và 140/2020/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

36/2021/TT-BTC,Thông tư 36 2021,Bộ Tài chính,Hướng dẫn đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp,Hướng dẫn nội dung về quản lý vốn tài sản tại doanh nghiệp,Hướng dẫn quản lý sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

140

Thông tư 35/2021/TT-BTC quy định về cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 do Bộ Tài chính ban hành

35/2021/TT-BTC,Thông tư 35 2021,Bộ Tài chính,Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất,Hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng hàng hóa,Hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.146