Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 120/2002/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 170170 văn bản

101

Thông tư 24/2002/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động cho thuê tài chính do Bộ Tài chính ban hành

24/2002/TT-BTC,Thông tư 24 2002,Bộ Tài chính,Nghĩa vụ thuế,Hoạt động cho thuê tài chính,Cho thuê tài chính,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24/2002/TT-BTC

Ban hành: 20/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

102

Thông tư 23/2002/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

23/2002/TT-BTC,Thông tư 23 2002,Bộ Tài chính,Quản lý chi phí,Sử dụng,Chi phí quản lý dự án đầu tư,Đầu tư từ nguồn vốn ngân sách,Đầu tư,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỐ 23/2002/TT-BTC

Ban hành: 20/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

103

Thông tư 22/2002/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính và hạch toán đối với doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam có vốn góp thành lập doanh nghiệp liên doanh theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khi doanh nghiệp liên doanh chấm dứt hoạt động do Bộ Tài chính ban hành

22/2002/TT-BTC,Thông tư 22 2002,Bộ Tài chính,Xử lý tài chính,Hạch toán,Doanh nghiệp liên doanh,Chấm dứt hoạt động,Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 11/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2010

104

Thông tư 21/2002/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế tài nguyên đối với vật liệu khai thác sử dụng xây dựng đường Hồ Chí Minh (Giai đoạn I) do Bộ Tài chính ban hành

21/2002/TT-BTC,Thông tư 21 2002,Bộ Tài chính,Miễn thuế tài nguyên,Vật liệu xây dựng đường Hồ Chí Minh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 01/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2010

105

Thông tư 20/2002/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 71/2001/NĐ-CP về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê do Bộ Tài chính ban hành

20/2002/TT-BTC,Thông tư 20 2002,Bộ Tài chính,Ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở,Xây dựng nhà ở để bán,Xây dựng nhà ở để cho thuê,Hướng dẫn,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 28/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

106

Thông tư 19/2002/TT-BTC bổ sung Thông tư 113/2000/TT-BTC về chế độ và mức chi hoạt động thí điểm Chương trình và sách giáo khoa trung học cơ sở thuộc Dự án phát triển Giáo dục Trung học cơ sở do Bộ Tài chính ban hành

19/2002/TT-BTC,Thông tư 19 2002,Bộ Tài chính,Mức chi thí điểm,Chương trình Trung học cơ sở,Dự án phát triển Giáo dục THCS,Sách giáo khoa Trung học cơ sở,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 22/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

107

Thông tư 18/2002/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 26/2001/NĐ-CP và Nghị định 30/1998/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

18/2002/TT-BTC,Thông tư 18 2002,Bộ Tài chính,Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 18/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng

Ban hành: 20/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

108

Thông tư 16/2002/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại khu thương mại Lao Bảo, Quảng Trị do Bộ Tài chính ban hành

16/2002/TT-BTC,Thông tư 16 2002,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính,Khu thương mại Lao Bảo,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 16/2002/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 08/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

109

Thông tư 14/2002/TT-BTC hướng dẫn Chỉ thị 01/2002/CT-TTg về việc cấm sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, tập thể để thưởng, biếu, tặng, cho các cá nhân, tổ chức không đúng quy định do Bộ Tài chính ban hành

14/2002/TT-BTC,Thông tư 14 2002,Bộ Tài chính,Cấm sử dụng tiền,Cấm sử dụng tài sản,Hướng dẫn,Thưởng biếu tặng cho không đúng quy định,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14/2002/TT-BTC

Ban hành: 07/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

110

Thông tư 13/2002/TT-BTC sửa đổi Thông tư 68/2000/TT-BTC hướng dẫn bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

13/2002/TT-BTC,Thông tư 13 2002,Bộ Tài chính,Bảo lãnh phát hành,Đại lý phát hành trái phiếu,Bảo lãnh phát hành trái phiếu,Phát hành trái phiếu Chính phủ,Bổ sung,Phát hành trái phiếu,Chứng khoán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

111

Thông tư 12/2002/TT-BTC hướng dẫn sử dụng kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông do ngân sách Trung ương cấp do Bộ Tài chính ban hành

12/2002/TT-BTC,Thông tư 12 2002,Bộ Tài chính,Sử dụng kinh phí,Đảm bảo trật tự an toàn giao thông,Đảm bảo an toàn giao thông,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 04/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

112

Thông tư 11/2002/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí phục vụ công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc do Bộ Tài chính ban hành

11/2002/TT-BTC,Thông tư 11 2002,Bộ Tài chính,Quản lý kinh phí,Sử dụng kinh phí,Quyết toán kinh phí,Cắm mốc biên giới,Cắm mốc biên giới đất liền,Kinh phí cắm mốc biên giới Việt Trung,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2010

113

Thông tư 10/2002/TT-BTC hướng dẫn cấp phát, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá IX do Bộ Tài chính ban hành

10/2002/TT-BTC,Thông tư 10 2002,Bộ Tài chính,Cấp phát kinh phí bầu cử,Sử dụng kinh phí bầu cử,Quyết toán kinh phí bầu cử,Kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội,Kinh phí bầu cử,Cấp phát kinh phí,Sử dụng kinh phí,Quyết toán kinh phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

114

Thông tư 09/2002/TT-BTC hướng dẫn miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2002 theo Quyết định 199/2002/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

09/2002/TT-BTC,Thông tư 09 2002,Bộ Tài chính,Thuế sử dụng đất nông nghiệp,Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp,Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp,Giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

115

Thông tư 08/2002/TT-BTC hướng dẫn áp dụng giá tính thuế nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ngoại thương do Bộ Tài chính ban hành

08/2002/TT-BTC,Thông tư 08 2002,Bộ Tài chính,Giá tính thuế,Giá tính thuế nhập khẩu,Hợp đồng ngoại thương,Nhập khẩu theo hợp đồng ngoại thương,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 23/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

116

Thông tư 06/2002/TT-BTC hướng dẫn thi hành chủ trương, biện pháp điều hành dự toán Ngân sách nhà nước năm 2002 do Bộ Tài chính ban hành

06/2002/TT-BTC,Thông tư 06 2002,Bộ Tài chính,Điều hành dự toán ngân sách Nhà nưóc,Dự toán ngân sách năm 2002,Dự toán ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2002/TT-BTC

Ban hành: 18/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

117

Thông tư 05/2002/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 78/2001/NĐ-CP thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do Bộ Tài chính ban hành

05/2002/TT-BTC,Thông tư 05 2002,Bộ Tài chính,Pháp lệnh Thuế người có thu nhập cao,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 05/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng

Ban hành: 17/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

118

Thông tư 04/2002/TT-BTC hướng dẫn sử dụng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước mua tài sản, vật tư, trang thiết bị để xây dựng trụ sở cơ quan do Bộ Tài chính ban hành

04/2002/TT-BTC,Thông tư 04 2002,Bộ Tài chính,Sử dụng vốn đầu tư,Vốn đầu tư phát triển,Mua tài sản,Mua vật tư,Mua trang thiết bị,Xây dựng trụ sở cơ quan,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 16/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

119

Thông tư 03/2002/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý thu thuế đối với các cơ sở hoạt động khai thác thuỷ sản do Bộ Tài chính ban hành

03/2002/TT-BTC,Thông tư 03 2002,Bộ Tài chính,Quản lý thu thuế,Quản lý,Thu thuế,Khai thác thủy sản,Cơ sở hoạt động khai thác thủy sản,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 14/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

120

Thông tư 01/2002/TT-BTC hướng dẫn quy chế công khai tài chính về ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

01/2002/TT-BTC,Thông tư 01 2002,Bộ Tài chính,Quy chế công khai tài chính,Công khai tài chính,Ngân sách Nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2002/TT-BTC

Ban hành: 08/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.146