Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 120/2002/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 170170 văn bản

81

Thông tư 54/2002/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2002/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn NSNN và vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Tài chính ban hành

54/2002/TT-BTC,Thông tư 54 2002,Bộ Tài chính,Vốn ngân sách nhà nước,Vốn tín dụng đầu tư phát triển,Cụm dân cư vượt lũ,Tuyến dân cư vượt lũ,Vùng Đồng bằng sông cửu long,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

82

Thông tư 53/2002/TT-BTC sửa đổi Thông tư 24/2002/TT-BTC về thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động cho thuê tài chính do Bộ Tài chính ban hành

53/2002/TT-BTC,Thông tư 53 2002,Bộ Tài chính,Nghĩa vụ thuế,Cho thuê tài chính,Hướng dẫn,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 53/2002/TT-BTC

Ban hành: 25/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

83

Thông tư 47/2002/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 21/2002/NĐ-CP, Nghị định 53/2002/NĐ-CP sửa đổi về ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) các nước Asean cho năm 2002 do Bộ Tài chính ban hành

47/2002/TT-BTC,Thông tư 47 2002,Bộ Tài chính,Danh mục hàng hóa,Danh mục hàng hóa ưu đãi thuế quan,Danh mục hàng hóa ưu đãi thuế suất,Thuế suất,Hiệp định ưu đãi thuế quan,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

84

Thông tư 42/2002/TT-BTC hướng dẫn quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa kèm theo Quyết định 193/2001/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

42/2002/TT-BTC,Thông tư 42 2002,Bộ Tài chính,Quỹ bảo lãnh tín dụng,Doanh nghiệp vừa và nhỏ,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 42/2002/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 07/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

85

Thông tư 43/2002/TT-BTC về việc quản lý, cấp phát vốn ngân sách cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng do Bộ Tài chính ban hành

43/2002/TT-BTC,Thông tư 43 2002,Bộ Tài chính,Quản lý vốn NSNN,Quản lý vốn ngân sách nhà nước,Cấp phát vốn NSNN,Cấp phát vốn ngân sách nhà nước,Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 07/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

86

Thông tư 41/2002/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức do Bộ Tài chính ban hành

41/2002/TT-BTC,Thông tư 41 2002,Bộ Tài chính,Chính sách thuế,Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức,Chương trình,Dự án,Sử dụng vốn ODA,Dự án sử dụng nguồn vốn ODA,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 03/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2012

87

Thông tư 40/2002/TT-BTC hướng dẫn các khoản chi phí, cấp phát và quyết toán ngân sách phục vụ lễ Quốc tang, lễ tang cấp nhà nước, lễ tang cấp cao do Bộ Tài chính ban hành

40/2002/TT-BTC,Thông tư 40 2002,Bộ Tài chính,Chi lễ tang,Kinh phí lễ tang,Phục vụ lễ tang cấp cao,Phục vụ lễ tang cấp nhà nước,Phục vụ lễ quốc tang,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 02/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

88

Thông tư 39/2002/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn ngân sách Nhà nước và vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Tài chính ban hành

39/2002/TT-BTC,Thông tư 39 2002,Bộ Tài chính,Quản lý vốn NSNN,Quản lý vốn ngân sách nhà nước,Thanh toán vốn NSNN,Vốn tín dụng đầu tư,Vốn tín dụng đầu tư phát triển,Cụm dân cư vượt lũ,Tuyến dân cư vượt lũ,Vùng Đồng bằng sông cửu long,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 26/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

89

Thông tư 37/2002/TT-BTC sửa đổi Thông tư 10/2002/TT-BTC hướng dẫn cấp phát sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XI do Bộ Tài chính ban hành

37/2002/TT-BTC,Thông tư 37 2002,Bộ Tài chính,Cấp phát kinh phí bầu cử,Quyết toán kinh phí bầu cử,Sử dụng kinh phí bầu cử,Bầu cử đại biểu quốc hội,Kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 23/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

90

Thông tư 36/2002/TT-BTC hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với quỹ hỗ trợ nông dân của Hội nông dân Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

36/2002/TT-BTC,Thông tư 36 2002,Bộ Tài chính,Quy chế quản lý tài chính,Quản lý tài chính,Quỹ hỗ trợ nông dân,Quỹ hỗ trợ Nông dân và người nghèo,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 22/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

91

Thông tư 52/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 120/2015/TT-BTC quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất, nhập cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

tháng 05 năm 2017 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 120/2015/TT-BTC NGÀY 14 THÁNG 8 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ MẪU, CHẾ ĐỘ IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TỜ KHAI HẢI QUAN DÙNG CHO NGƯỜI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Ban hành: 19/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2017

92

Thông tư 34/2002/TT-BTC hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện Đề án Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005 do Bộ Tài chính ban hành

34/2002/TT-BTC,Thông tư 34 2002,Bộ Tài chính,Đề án Tin học hóa,Tin học hóa,Kế toán - Kiểm toán,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 34/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 17/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

93

Thông tư 32/2002/TT-BTC hướng dẫn quyết định 172/2001/QĐ-TTG về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở SXKD có khó khăn do nguyên nhân khách quan do Bộ Tài chính ban hành

32/2002/TT-BTC,Thông tư 32 2002,Bộ Tài chính,Giãn nợ,Khoanh nợ,Xóa nợ thuế,Khoản phải nộp ngân sách,Doanh nghiệp khó khăn do khách quan,Cơ sở sản xuất kinh doanh khó khăn,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 10/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

94

Thông tư 31/2002/TT-BTC hướng dẫn triển khai xử lý nợ tồn động của hợp tác xã nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

31/2002/TT-BTC,Thông tư 31 2002,Bộ Tài chính,Xử lý nợ tồn đọng,Hợp tác xã nông nghiệp,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31/2002/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 29/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

95

Thông tư 30/2002/TT-BTC hướng dẫn tạm thời sử dụng khoản tiền sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

30/2002/TT-BTC,Thông tư 30 2002,Bộ Tài chính,Doanh nghiệp,Khoản tiền sử dụng vốn Nhà nước,Hướng dẫn,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2011

96

Thông tư 28/2002/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí cấp không thu tiền một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Bộ Tài chính ban hành

28/2002/TT-BTC,Thông tư 28 2002,Bộ Tài chính,Kinh phí cấp không Báo Tạp chí,Quản lý kinh phí,Sử dụng kinh phí,Vùng dân tộc thiểu số,Miền núi,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 26/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

97

Thông tư 29/2002/TT-BTC sửa đổi Thông tư 111/1999/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

29/2002/TT-BTC,Thông tư 29 2002,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính,Ngân hàng Nhà nước,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Bổ sung,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 26/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

98

Thông tư 26/2002/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Tài chính ban hành

26/2002/TT-BTC,Thông tư 26 2002,Bộ Tài chính,Xử lý tài chính,Chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước,Tổ chức chính trị - xã hội,Công ty Trách nhiệm hữu hạn,Chuyển đổi,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 22/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

99

Thông tư 27/2002/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng thương mại do Bộ Tài chính ban hành

27/2002/TT-BTC,Thông tư 27 2002,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính,Công ty quản lý nợ,Khai thác tài sản,Ngân hàng thương mại,Trực thuộc ngân hàng thương mại,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 22/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

100

Thông tư 25/2002/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 10/2002/NĐ-CP về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu do Bộ Tài chính ban hành

25/2002/TT-BTC,Thông tư 25 2002,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính,Đơn vị sự nghiệp có thu,Hướng dẫn,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 21/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.146