Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 120/2002/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 170170 văn bản

61

Thông tư 78/2002/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Bộ Tài chính ban hành

78/2002/TT-BTC,Thông tư 78 2002,Bộ Tài chính,Kinh doanh dịch vụ bảo vệ,Chứng nhận đủ điều kiện an ninh,Sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận,Thu lệ phí,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 11/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2010

62

Thông tư 77/2002/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng minh nhân dân và lệ phí đăng ký quản lý hộ khẩu do Bộ Tài chính ban hành

77/2002/TT-BTC,Thông tư 77 2002,Bộ Tài chính,Thu lệ phí,Sử dụng lệ phí,Quản lý lệ phí,Lệ phí đăng ký hộ khẩu,Lệ phí quản lý hộ khẩu,Lệ phí cấp chứng minh nhân dân,Thuế - Phí - Lệ Phí,Quyền dân sự BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 10/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

63

Thông tư 76/2002/TT-BTC hướng dẫn về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

76/2002/TT-BTC,Thông tư 76 2002,Bộ Tài chính,Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước,Tài chính khi cổ phần hóa doanh nghiệp,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 76/2002/TT-BTC

Ban hành: 09/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

64

Thông tư 75/2002/TT-BTC hướng dẫn thực hiện phương án tài chính cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng thương mại 2001-2003 do Bộ Tài chính ban hành

75/2002/TT-BTC,Thông tư 75 2002,Bộ Tài chính,Phương án,Tài chính,Cơ cấu lại doanh nghiệp,Sắp xếp lại doanh nghiệp,Doanh nghiệp nhà nước,Ngân hàng thương mại,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 09/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

65

Thông tư 74/2002/TT-BTC hướng dẫn việc đánh giá lại khoản nợ tồn đọng không có tài sản đảm bảo của Ngân hàng thương mại Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

74/2002/TT-BTC,Thông tư 74 2002,Bộ Tài chính,Đánh giá lại khoản nợ tồn đọng,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 74/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

66

Thông tư 70/2002/TT-BTC sửa đổi Thông tư 06/2001/TT-BTC về phí xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành

70/2002/TT-BTC,Thông tư 70 2002,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Phí xăng dầu,Bổ sung,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 70/2002/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 19/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2012

67

Thông tư 71/2002/TT-BTC sửa đổi Thông tư 83/TC/TCT hướng dẫn thi hành Nghị định 94/CP 1994 thi hành Pháp lệnh Thuế nhà đất do Bộ Tài chính ban hành

71/2002/TT-BTC,Thông tư 71 2002,Bộ Tài chính,Pháp lệnh Thuế Nhà Đất,Bổ sung,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 71/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng

Ban hành: 19/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2012

68

Thông tư 69/2002/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 41/2002/QĐ-TTg về việc chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy do Bộ Tài chính ban hành

69/2002/TT-BTC,Thông tư 69 2002,Bộ Tài chính,Chống thất thu thuế,Thuế giá trị gia tăng,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Giá bán xe hai bánh gắn máy,Giá bán xe ô tô,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 16/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

69

Thông tư 68/2002/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để đóng mới toa xe do Bộ Tài chính ban hành

68/2002/TT-BTC,Thông tư 68 2002,Bộ Tài chính,Miễn thuế nhập khẩu,Vật tư,Máy móc,Thiết bị,Nhập khẩu để đóng mới toa xe,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 68/2002/TT-BTC

Ban hành: 15/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

70

Thông tư 66/2002/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục, xử lý tài chính khi giải thể doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

66/2002/TT-BTC,Thông tư 66 2002,Bộ Tài chính,Trình tự thủ tục,Xử lý tài chính,Thủ tục giải thể doanh nghiệp,Giải thể doanh nghiệp Nhà nước,Giải thể doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

Ban hành: 06/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

71

Thông tư 65/2002/TT-BTC hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho các Ngân hàng thương mại nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ cho thương nhân vay để dự trữ bán lẻ các mặt hàng thiết yếu và mua nông, lâm sản tại khu vực II, III miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc do Bộ Tài chính ban hành

65/2002/TT-BTC,Thông tư 65 2002,Bộ Tài chính,Cấp bù chênh lệch lãi suất,Chênh lệch lãi suất,Bù chênh lệch lãi suất,Ngân hàng thương mại Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 02/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2010

72

Thông tư 64/2002/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng số tiền thu được từ bán thuốc lá điếu nhập lậu bày bán trên thị trường nội địa do Bộ Tài chính ban hành

64/2002/TT-BTC,Thông tư 64 2002,Bộ Tài chính,Thuốc lá điếu nhập lậu bị bắt giữ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 64/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2002

Ban hành: 24/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

73

Thông tư 63/2002/TT-BTC hướng dẫn các quy định pháp luật về phí và lệ phí do Bộ Tài chính ban hành

63/2002/TT-BTC,Thông tư 63 2002,Bộ Tài chính,Phí lệ phí,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 63/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2002

Ban hành: 24/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2012

74

Thông tư 62/2002/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ của các Tổ chức tín dụng do Bộ Tài chính ban hành

62/2002/TT-BTC,Thông tư 62 2002,Bộ Tài chính,Thuế giá trị gia tăng,Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay,Thu hồi nợ,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 18/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

75

Thông tư 61/2002/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2003 do Bộ Tài chính ban hành

61/2002/TT-BTC,Thông tư 61 2002,Bộ Tài chính,Dự toán ngân sách nhà nước,Xây dựng dự toán Ngân sách,Hướng dẫn,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 61/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 11

Ban hành: 11/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

76

Thông tư 60/2002/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính đối với các cơ sở y tế khám, chữa bệnh nhân đạo thuộc Hội chữ thập đỏ Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

60/2002/TT-BTC,Thông tư 60 2002,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính,Cơ sở khám chữa bệnh nhân đạo,Hội Chữ thập đỏ,Hội chữ thập đỏ Việt Nam,Kế toán - Kiểm toán,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 10/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

77

Thông tư 58/2002/TT-BTC hướng dẫn quy chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội do Bộ Tài chính ban hành

58/2002/TT-BTC,Thông tư 58 2002,Bộ Tài chính,Quy chế tài chính,Thuộc sở hữu nhà nước,Tổ chức chính trị - xã hội,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 58/2002/TT-BTC

Ban hành: 28/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

78

Thông tư 57/2002/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính cho dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc do Bộ Tài chính ban hành

57/2002/TT-BTC,Thông tư 57 2002,Bộ Tài chính,Cơ chế quản lý tài chính,Quản lý tài chính,Dự án giảm nghèo,Giảm nghèo,Các tỉnh miền núi phía Bắc,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 28/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

79

Thông tư 56/2002/TT-BTC hướng dẫn việc cấp phát, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2002 do Bộ Tài chính ban hành

56/2002/TT-BTC,Thông tư 56 2002,Bộ Tài chính,Cấp phát kinh phí,Quản lý kinh phí,Quyết toán kinh phí,Sử dụng kinh phí,Kinh phí Tổng điều tra,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 26/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

80

Thông tư 55/2002/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam áp dụng cho doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

55/2002/TT-BTC,Thông tư 55 2002,Bộ Tài chính,Chế độ kế toán,Chế độ kế toán Việt Nam,Chế độ kế toán doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc Số:55/2002/TT-BTC

Ban hành: 26/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169