Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 120/2002/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 169961 văn bản

41

Thông tư 99/2002/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí áp dụng tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

99/2002/TT-BTC,Thông tư 99 2002,Bộ Tài chính,Thu lệ phí,Quản lý lệ phí,Sử dụng lệ phí,Cơ quan đại diện ngoại giao,Cơ quan lãnh sự,Việt Nam,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 25/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

42

Thông tư 98/2002/TT-BTC hướng dẫn việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định 51/1999/NĐ-CP thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi năm 1998 do Bộ Tài Chính ban hành

98/2002/TT-BTC,Thông tư 98 2002,Bộ Tài chính,Miễn giảm thuế,Đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư,Hướng dẫn,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 98/2002/TT-BTC

Ban hành: 24/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2012

43

Thông tư 97/2002/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

97/2002/TT-BTC,Thông tư 97 2002,Bộ Tài chính,Nghĩa vụ thuế,Doanh nghiệp Việt Nam,Đầu tư ra nước ngoài,Doanh nghiệp,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 97/2002/TT-BTC

Ban hành: 24/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

44

Thông tư 96/2002/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 75/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức thuế môn bài do Bộ Tài chính ban hành

96/2002/TT-BTC,Thông tư 96 2002,Bộ Tài chính,Điều chỉnh mức thuế môn bài,Thuế môn bài,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 96/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 24

Ban hành: 24/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

45

Thông tư 94/2002/TT-BTC hướng dẫn xác định chỉ tiêu vốn nhà nước và thu nộp ngân sách để phân loại doanh nghiệp theo Quyết định 58/2002/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

94/2002/TT-BTC,Thông tư 94 2002,Bộ Tài chính,Chỉ tiêu vốn nhà nước,Chỉ tiêu thu nộp ngân sách,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 94/2002/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 21/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

46

Thông tư 93/2002/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí địa chính do Bộ Tài chính ban hành

93/2002/TT-BTC,Thông tư 93 2002,Bộ Tài chính,Thu lệ phí,Quản lý lệ phí,Sử dụng lệ phí,Lệ phí địa chính,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 93/2002/TT-BTC

Ban hành: 21/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

47

Thông tư 92/2002/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định, cung cấp thông tin, dịch vụ và lệ phí đăng ký, cấp, công bố, duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới do Bộ Tài chính ban hành

92/2002/TT-BTC,Thông tư 92 2002,Bộ Tài chính,Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới,Thuế - Phí - Lệ Phí,Sở hữu trí tuệ BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 92/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 18

Ban hành: 18/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

48

Thông tư 91/2002/TT-BTC sửa đổi Thông tư 68/2001/TT-BTC hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

91/2002/TT-BTC,Thông tư 91 2002,Bộ Tài chính,Hoàn trả khoản thu đã nộp ngân sách,Bổ sung,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 91/2002/TT-BTC

Ban hành: 11/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

49

Thông tư 90/2002/TT-BTC hướng dẫn về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng cho doanh nghiệp khác tại VN theo chỉ định của thương nhân nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất gia công hàng xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

90/2002/TT-BTC,Thông tư 90 2002,Bộ Tài chính,Thuế xuất khẩu,Thuế nhập khẩu,Thuế giá trị gia tăng,Sản xuất hàng xuất khẩu,Gia công hàng xuất khẩu,Hàng hóa bán cho người nước ngoài,Giao tại Việt Nam theo chỉ định,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 10/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2012

50

Thông tư 89/2002/TT-BTC hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành

89/2002/TT-BTC,Thông tư 89 2002,Bộ Tài chính,Chuẩn mực kế toán,Hướng dẫn,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2002

Ban hành: 09/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

51

Thông tư 88/2002/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch do Bộ Tài chính ban hành

88/2002/TT-BTC,Thông tư 88 2002,Bộ Tài chính,Phí cấp mã số mã vạch,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 88/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm

Ban hành: 02/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

52

Thông tư 87/2002/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch do Bộ Tài chính ban hành

87/2002/TT-BTC,Thông tư 87 2002,Bộ Tài chính,Cơ sở lưu trú du lịch,Phí thẩm định phân hạng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 10

Ban hành: 02/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

53

Thông tư 86/2002/TT-BTC hướng dẫn chi hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại đẩy mạnh xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

86/2002/TT-BTC,Thông tư 86 2002,Bộ Tài chính,Xúc tiến thương mại,Hỗ trợ hoạt động,Đẩy mạnh xuất khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 86/2002/TT-BTC

Ban hành: 27/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

54

Thông tư 84/2002/TT-BTC hướng dẫn về tài chính khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn do Bộ Tài chính ban hành

84/2002/TT-BTC,Thông tư 84 2002,Bộ Tài chính,Khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn,Phát triển ngành nghề nông thôn,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 84/2002/TT-BTC

Ban hành: 26/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

55

Thông tư 85/2002/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 69/2002/NĐ-CP về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với Doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

85/2002/TT-BTC,Thông tư 85 2002,Bộ Tài chính,Xử lý nợ tồn đọng,Quản lý nợ tồn đọng,Doanh nghiệp nhà nước,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 85/2002/TT-BTC

Ban hành: 26/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

56

Thông tư 83/2002/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng do Bộ Tài chính ban hành

83/2002/TT-BTC,Thông tư 83 2002,Bộ Tài chính,Tiêu chuẩn đo lường chất lượng,Thu phí lệ phí,Quản lý phí và lệ phí,Sử dụng phí lệ phí,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc -------

Ban hành: 25/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

57

Thông tư 82/2002/TT-BTC sửa đổi Thông tư 122/2000/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 79/2000/NĐ-CP thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Bộ Tài chính ban hành

82/2002/TT-BTC,Thông tư 82 2002,Bộ Tài chính,Luật Thuế giá trị gia tăng,Thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 82/2002/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 18/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

58

Thông tư 81/2002/TT-BTC hướng dẫn kiểm soát chi đối với cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện khoản biên chế và kinh phí quản lý hành chính, đơn vị thực hiện chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu do Bộ Tài chính ban hành

81/2002/TT-BTC,Thông tư 81 2002,Bộ Tài chính,Cơ quan hành chính Nhà nước,Kiểm soát chi,Khoán biên chế,Kinh phí quản lý hành chính,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 16/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

59

Thông tư 80/2002/TT-BTC hướng dẫn bảo lãnh phát hành và bán đấu giá cổ phần ra bên ngoài của các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá do Bộ Tài chính ban hành

80/2002/TT-BTC,Thông tư 80 2002,Bộ Tài chính,Bảo lãnh phát hành,Bán đấu giá cổ phần,Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp,Chứng khoán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 12/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

60

Thông tư 79/2002/TT-BTC hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

79/2002/TT-BTC,Thông tư 79 2002,Bộ Tài chính,Xác định giá trị doanh nghiệp,Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 79/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 12/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116