Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 120/2002/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 170170 văn bản

21

Thông tư 120/2015/TT-BQP Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn và chế độ báo cáo tài sản cố định là tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý tại đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

120/2015/TT-BQP,Thông tư 120 2015,Bộ Quốc phòng,Chế độ quản lý,Chế độ quản lý và tính hao mòn ,Chế độ báo cáo tài sản cố định ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ QUỐC PHÒNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2015

22

Thông tư 120/1999/TT-BTC sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

120/1999/TT-BTC,Thông tư 120 1999,Bộ Tài chính,Chế độ kế toán,Chế độ kế toán doanh nghiệp,Kế toán doanh nghiệp,Hướng dẫn,Bổ sung,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 120/1999/TT-BTC

Ban hành: 07/10/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

23

Thông tư 120/1998/TT-BTC về chế độ thu phí kiểm định phương tiện đo do Bộ tài chính ban hành

120/1998/TT-BTC,Thông tư 120 1998,Bộ Tài chính,Lệ phí kiểm định phương tiện,Lệ phí kiểm định phương tiện đo,Chế độ thu phí,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 27/08/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

24

Thông tư liên tịch 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

120/2014/TTLT-BTC-BKHCN,Thông tư liên tịch 120 2014,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính,Nhiệm vụ quản lý tài chính,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2014

25

Quyết định 2002/QĐ-BTC năm 2016 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

120. Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán do thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện - Luật Chứng khoán; - Thông tư số 210/2012/TT-BTC

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2016

26

Thông báo số 120/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2006 do Bộ tài chính ban hành

120/TB-BTC,Thông báo 120 2006,Bộ Tài chính,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ******** Số: 120/TB-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2006

Ban hành: 24/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

27

Thông tư 121/2002/TT-BTC hướng dẫn kế toán đơn vị sự nghiệp có thu do Bộ Tài Chính ban hành

121/2002/TT-BTC,Thông tư 121 2002,Bộ Tài chính,Kế toán,Đơn vị sự nghiệp có thu,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 121/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm

Ban hành: 31/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

28

Thông tư 117/2002/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết do Bộ Tài Chính ban hành

117/2002/TT-BTC,Thông tư 117 2002,Bộ Tài chính,Chế độ quản lý tài chính,Quản lý tài chính,Công ty xổ số kiến thiết,Tài chính công ty XSKT,Quản lý tài chính công ty XSKT,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

29

Thông tư 118/2002/TT-BTC hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết do Bộ Tài Chính ban hành

118/2002/TT-BTC,Thông tư 118 2002,Bộ Tài chính,Hội đồng giám sát chứng kiến XSKT,Hội đồng Giám sát XSKT,Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 27/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2012

30

Thông tư 116/2002/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 108/2002/NĐ-CP về bãi bỏ quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo tỷ lệ (%) đối với hàng hoá, dịch vụ do Bộ Tài Chính ban hành

116/2002/TT-BTC,Thông tư 116 2002,Bộ Tài chính,Bãi bỏ khấu trừ thuế GTGT đầu vào,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 116/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2002

Ban hành: 25/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

31

Thông tư 115/2002/TT-BTC hướng dẫn chính sách ưu đãi đối với Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam theo Quyết định 1420/QĐ-TTg do Bộ Tài Chính ban hành

115/2002/TT-BTC,Thông tư 115 2002,Bộ Tài chính,Chính sách ưu đãi,Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ,Doanh nghiệp,Đầu tư BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115/2002/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 24/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

32

Thông tư 114/2002/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 114/2002/QĐ-TTg về việc thí điểm thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Thuế do Bộ Tài chính ban hành

114/2002/TT-BTC,Thông tư 114 2002,Bộ Tài chính,Thí điểm khoán biên chế,Khoán biên chế,Kinh phí hoạt động,Tổng cục Thuế,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 19/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

33

Quyết định 120/2008/QĐ-BTC về Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

120/2008/QD-BTC,Quyết định 120 2008,Bộ Tài chính,Chế độ kế toán,Ngân sách Nhà nước,Nghiệp vụ Kho bạc nhà nước,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 120/2008/QĐ-BTC

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2008

34

Thông tư 113/2002/TT-BTC bổ sung Thông tư 96/2002/TT-BTC về việc điều chỉnh mức thuế môn bài do Bộ Tài Chính ban hành

113/2002/TT-BTC,Thông tư 113 2002,Bộ Tài chính,Điều chỉnh mức thuế môn bài,Bổ sung,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 113/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2002

Ban hành: 16/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

35

Thông tư 111/2002/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 127/2000/QĐ-TTg thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành

111/2002/TT-BTC,Thông tư 111 2002,Bộ Tài chính,Khoán biên chế,Thí điểm khoán biên chế,Kinh phí hoạt động,Kho bạc Nhà nước,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 12/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

36

Thông tư 110/2002/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm do Bộ Tài Chính ban hành

110/2002/TT-BTC,Thông tư 110 2002,Bộ Tài chính,Quản lý lệ phí,Thu lệ phí,Ngân hàng,Sử dụng lệ phí,Bảo hiểm,Chứng khoán,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 12/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

37

Thông tư 109/2002/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ do Bộ Tài chính ban hành

109/2002/TT-BTC,Thông tư 109 2002,Bộ Tài chính,Phí sử dụng đường bộ,Nộp phí sử dụng đường bộ,Quản lý phí sử dụng đường bộ,Thu phí sử dụng đường bộ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

38

Thông tư 107/2002/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch do Bộ Tài chính ban hành

107/2002/TT-BTC,Thông tư 107 2002,Bộ Tài chính,Kinh doanh du lịch,Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh,Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế,Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 02/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

39

Thông tư 102/2002/TT-BTC sửa đổi quy định khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hoá mua vào là nông sản, lâm sản, thủy sản chưa qua chế biến tại Thông tư 82/2002/TT-BTC sửa đổi Thông tư 122/2000/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 79/NĐ-CP thi hành Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

102/2002/TT-BTC,Thông tư 102 2002,Bộ Tài chính,Khấu trừ thuế giá trị gia tăng,Khấu trừ thuế,Thuế giá trị gia tăng,Nông lâm thủy sản chưa qua chế biến,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 11/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

40

Thông tư 100/2002/TT-BTC hướng dẫn việc cấp sổ bổ sung vốn điều lệ cho các ngân hàng Thương mại nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành

100/2002/TT-BTC,Thông tư 100 2002,Bộ Tài chính,Cấp bổ sung vốn điều lệ,Bổ sung vốn điều lệ,Vốn điều lệ,Ngân hàng thương mại Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 100/2002/TT-BTC

Ban hành: 04/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169