Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 120/2002/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 170046 văn bản

201

Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí và hướng dẫn về chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu

100/2020/TT-BTC,Thông tư 100 2020,Bộ Tài chính,Bộ Tài chính bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản quy phạm lĩnh vực hải quan,Bãi bỏ văn bản quy phạm lĩnh vực thuế xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 19/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2020

202

Thông tư 99/2020/TT-BTC hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

99/2020/TT-BTC,Thông tư 99 2020,Bộ Tài chính,Hướng dẫn hoạt động công ty quản lý quỹ chứng khoán,Hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán,Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán,Doanh nghiệp,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

203

Thông tư 97/2020/TT-BTC về hướng dẫn hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

97/2020/TT-BTC,Thông tư 97 2020,Bộ Tài chính,Hoạt động chi nhánh công ty chứng khoán tại Việt Nam,Hoạt động văn phòng đại diện công ty chứng khoán,Hoạt động công ty quản lý quỹ nước ngoài,Doanh nghiệp,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

204

Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

96/2020/TT-BTC,Thông tư 96 2020,Bộ Tài chính,Thông tin trên thị trường chứng khoán,Công bố thông tin thị trường chứng khoán,Thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

205

Thông tư 95/2020/TT-BTC hướng dẫn về giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

95/2020/TT-BTC,Thông tư 95 2020,Bộ Tài chính,Hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán,Giám sát giao dịch trên thị trường chứng khoán,Giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2020

206

Thông tư 94/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 307/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền do Bộ Tài chính ban hành

94/2020/TT-BTC,Thông tư 94 2020,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư 307/2016/TT-BTC,Sửa đổi phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình,Lệ phí cung cấp kênh chương trình nước ngoài,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2020

207

Thông tư 98/2020/TT-BTC hướng dẫn về hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

98/2020/TT-BTC,Thông tư 98 2020,Bộ Tài chính,Hướng dẫn hoạt động quỹ đầu tư chứng khoán,Hướng dẫn quản lý quỹ đầu tư chứng khoán,Hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán,Chứng khoán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

208

Thông tư 91/2020/TT-BTC quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

91/2020/TT-BTC,Thông tư 91 2020,Bộ Tài chính,Chỉ tiêu an toàn tài chính,Xử lý tổ chức không đáp ứng an toàn tài chính,Tỷ lệ an toàn tài chính khi kinh doanh chứng khoán,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2020

209

Thông tư 92/2020/TT-BTC về quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án do Bộ Tài chính ban hành

92/2020/TT-BTC,Thông tư 92 2020,Bộ Tài chính,Quyết toán kinh phí hòa giải tại Tòa án,Kinh phí hòa giải đối thoại tại Tòa án,Sử dụng kinh phí hòa giải đối thoại tại Tòa án,Thủ tục Tố tụng,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2020

210

Thông tư 90/2020/TT-BTC quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành

90/2020/TT-BTC,Thông tư 90 2020,Bộ Tài chính,Biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính,Biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong hải quan,Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2020

211

Thông tư 89/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, Thông tư 105/2016/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp

89/2020/TT-BTC,Thông tư 89 2020,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư 50/2017/TT-BTC,Hướng dẫn Kinh doanh bảo hiểm,Sửa đổi Thông tư 105/2016/TT-BTC,Đầu tư ra nước ngoài của quỹ đầu tư chứng khoán,Đầu tư,Chứng khoán,Bảo hiểm BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 11/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

212

Thông báo 120/TB-VPCP năm 2020 kết luận, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng và đấu tranh với các băng, nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

120/TB-VPCP,Thông báo 120 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận của Phó Thủ tướng,Lĩnh vực đất đai,Trật tự xây dựng,Bất động sản,Vi phạm hành chính,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

213

Thông tư 87/2020/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc tẻ dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

87/2020/TT-BTC,Thông tư 87 2020,Bộ Tài chính,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc tẻ,Quy chuẩn kỹ thuật thóc tẻ dự trữ quốc gia,Quy chuẩn đối với thóc tẻ dự trữ quốc gia,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2020

214

Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

88/2020/TT-BTC,Thông tư 88 2020,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư 68/2019/TT-BTC,Hóa đơn điện tử khi bán hàng,Hóa đơn điện tử khi cung cấp dịch vụ,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

215

Thông tư 86/2020/TT-BTC hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

86/2020/TT-BTC,Thông tư 86 2020,Bộ Tài chính,Chế độ dinh dưỡng huấn luyện viên thành tích cao,Chế độ dinh dưỡng vận động viên thành tích cao,Chế độ dinh dưỡng vận động viên thể thao,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

216

Kế hoạch 120/KH-UBND về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

120/KH-UBND,Tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 120/KH-UBND Bắc Kạn, ngày 06 tháng 3 năm 2020 KẾ HOẠCH

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2020

217

Kế hoạch 120/KH-UBND về thực hiện công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020

120/KH-UBND,Tỉnh Nghệ An,Công tác đăng ký biện pháp bảo đảm,Quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất,Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2020

218

Thông tư 84/2020/TT-BTC sửa đổi quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

84/2020/TT-BTC,Thông tư 84 2020,Bộ Tài chính,Chế độ báo cáo định kỳ về tài chính ngân hàng,Sửa đổi chế độ báo cáo định kỳ về tài chính,Sửa đổi chế độ báo cáo định kỳ về ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 01/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2020

219

Thông tư 85/2020/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

85/2020/TT-BTC,Thông tư 85 2020,Bộ Tài chính,Kinh phí cho Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai,Kinh phí cho Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn các cấp,Quản lý kinh phí phục vụ hoạt động phòng chống thiên tai,Quản lý kinh phí phục vụ hoạt động tìm kiếm cứu nạn,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH -------

Ban hành: 01/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2020

220

Quyết định 120/QĐ-BGTVT năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 119/NQ-CP về biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

120/QD-BGTVT,Quyết định 120 2020,Bộ Giao thông vận tải,Xuất xứ,Bất hợp pháp,Hàng hóa,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 120/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 05

Ban hành: 05/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69