Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 12/2020/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 128895 văn bản

1

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ do thành phố Cần Thơ ban hành

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Thành phố Cần Thơ,Hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ,Nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ Cần Thơ,Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 11/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

2

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 26/2019/QĐ-UBND

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Quảng Nam,Sửa đổi Quyết định 26/2019/QĐ-UBND Quảng Nam,Quảng Nam quản lý vật liệu nổ công nghiệp,Quảng Nam quản lý tiền chất thuốc nổ,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2020

3

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Điện Biên kèm theo Quyết định 23/2016/QĐ-UBND

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Điện Biên,Sửa đổi Quyết định 23/2016/QĐ-UBND Điện Biên,Sửa đổi Quy định quản lý bảo vệ giá trị di tích,Sửa đổi Quy định quản lý phát huy giá trị di tích,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

4

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Cà Mau,Quy chế quản lý nguồn vốn ngân sách địa phương,Cho vay đối với người nghèo tỉnh Cà Mau,Cho vay đối với các đối tượng chính sách tỉnh Cà Mau,Tiền tệ - Ngân hàng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

5

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Yên Bái,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái,Bãi bỏ văn bản quy phạm Ủy ban tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2020

6

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Dịch vụ môi trường rừng tỉnh Tuyên Quang,Số lần tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng,Tỷ lệ tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2020

7

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2007/QĐ-UBND về Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Tin học và Công báo, thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Hòa Bình,Hòa Bình bãi bỏ Quyết định 07/2007/QĐ-UBND,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn trung tâm tin học,Biên chế trung tâm tin học và công báo Hòa Bình,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 06/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

8

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về đơn giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải; đơn giá thuê hạ tầng; Giá dịch vụ công cộng tại khu công nghiệp Thụy Vân, khu công nghiệp Trung Hà, cụm công nghiệp Bạch Hạc do tỉnh Phú Thọ ban hành

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Phú Thọ,Đơn giá dịch vụ thoát nước tỉnh Phú Thọ,Đơn giá dịch vụ xử lý nước thải tỉnh Phú Thọ,Đơn giá thuê hạ tầng tỉnh Phú Thọ,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 29/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

9

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Giao số lượng và bố trí cán bộ công chức cấp xã,Bố trí cán bộ công chức cấp xã Bắc Ninh 2020,Giao số lượng và bố trí cán bộ Bắc Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

10

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 51/2017/QĐ-UBND Quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Bãi bỏ định giá dịch vụ chữa bệnh Bảo hiểm y tế,Bãi bỏ Quyết định 51/2017/QĐ-UBND Quảng Ngãi,Phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2020

11

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 15/2017/QĐ-UBND Quy định về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các hoạt động trong lĩnh vục giáo dục-đào tạo dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Sửa đổi chế độ miễn giảm tiền thuê đất Vũng Tàu,Sửa đổi Quyết định 15/2017/QĐ-UBND Vũng Tàu,Chế độ miễn giảm tiền thuê đất tổ chức sự nghiệp,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU -------- CỘNG

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2020

12

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về tài sản công có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Quảng Bình,Tài sản công giá trị lớn sử dụng vào kinh doanh,Tài sản công giá trị lớn sử dụng vào cho thuê,Tài sản công sử dụng vào kinh doanh Quảng Bình,Tài sản công sử dụng vào cho thuê Quảng Bình,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2020

13

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình kèm theo Quyết định 08/2014/QĐ-UBND

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Thái Bình,Sửa đổi Quyết định 08/2014/QĐ-UBND Thái Bình,Chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất,Chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

14

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố Hà Nội

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Thành phố Hà Nội,Quy chế tiếp nhận xử lý văn bản điện tử tổ chức,Quy chế phát hành quản lý văn bản điện tử Hà Nội,Quy chế quản lý văn bản điện tử giữa các tổ chức,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2020

15

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Trà Vinh,Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Trà Vinh,Nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia,Nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình mục tiêu,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

16

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 102/2016/QĐ-UBND

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Bắc Giang,Sửa đổi Quyết định 102/2016/QĐ-UBND Bắc Giang,Sửa đổi Quy chế tiếp nhận cán bộ về công tác,Sửa đổi Quy chế tiếp nhận công chức về công tác,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 03/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

17

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND Quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Phú Yên,Quản lý phân công về an toàn thực phẩm,An toàn thực phẩm Phú Yên,Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2020

18

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Kiên Giang,Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Kiên Giang,Lập thẩm định ứng phó sự cố tràn dầu Kiên Giang,Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu ở các cơ sở,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 01/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

19

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quyết định 37/2015/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Hậu Giang,Sửa đổi chức năng quyền hạn cơ cấu Sở Giao thông,Sửa đổi Quyết định 37/2015/QĐ-UBND Hậu Giang,Cơ cấu tổ chức Sở Giao thông Hậu Giang 2020,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 27/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

20

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Quản lý an toàn thực phẩm,An toàn thực phẩm tỉnh Thái Nguyên,Quy định quản lý an toàn thực phẩm,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.42.124