Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 12/2020/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 33412 văn bản

1

Nghị định 12/2020/NĐ-CP về ngưng hiệu lực thi hành Điều 63, Điểm c Khoản 1 Điều 64, Điểm b Khoản 2 và Khoản 3 Điều 65 Nghị định 26/2019/-CP hướng dẫn Luật thủy sản

12/2020/ND-CP,Nghị định 12 2020,Chính phủ,Ngưng hiệu lực thi hành ,Nghị định hướng dẫn,Luật Thủy sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2020

2

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Hải Dương,Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Hải Dương,Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 2025,Kế hoạch tài chính 05 năm Hải Dương 2021 2025,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

3

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về phê chuẩn Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Lạng Sơn,Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn,Phê chuẩn Đề án phát triển giao thông nông thôn,Đề án phát triển giao thông nông thôn 2021 2025,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

4

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ đối với Nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các câu lạc bộ dân ca tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Hỗ trợ Nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể,Hỗ trợ Nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa Vĩnh Phúc,Hỗ trợ kinh phí cho các câu lạc bộ dân ca tiêu biểu,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

5

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Nhà Bảo tàng Bà Rịa - Vũng Tàu

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Sử dụng phí thăm quan Nhà Bảo tàng Vũng Tàu,Quản lý phí thăm quan Nhà Bảo tàng Vũng Tàu,Mức thu nộp phí thăm quan Nhà Bảo tàng Vũng Tàu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

6

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Đắk Nông,Kéo dài thời hạn Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND,Thời hạn áp dụng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế,Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Đắk Nông,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

7

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách,Hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách tỉnh Sóc Trăng,Nội dung chi hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

8

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về kiện toàn, củng cố mạng lưới chăn nuôi và thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Mạng lưới chăn nuôi và thú y cơ sở tỉnh Bắc Ninh,Củng cố mạng lưới chăn nuôi và thú y cơ sở,Kiện toàn mạng lưới chăn nuôi và thú y cơ sở HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

9

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Khu vực thuộc nội thành không được phép chăn nuôi,Hỗ trợ khi ngừng hoạt động chăn nuôi tỉnh Thái Nguyên,Chính sách hỗ trợ khi ngừng hoạt động chăn nuôi HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

10

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Tây Ninh,Dự án phát triển kinh tế vì lợi ích quốc gia Tây Ninh,Dự án phát triển kinh tế vì lợi ích quốc gia năm 2021,Thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

11

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Bình Dương,Phí cấp Giấy chứng nhận kinh doanh cơ sở thể thao,Phí cấp Giấy chứng nhận kinh doanh câu lạc bộ thể thao,Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

12

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Mức chi hỗ trợ cho công tác phổ cập giáo dục Ninh Thuận,Mức chi hỗ trợ cho công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ,Nội dung chi hỗ trợ cho công tác phổ cập giáo dục,Tài chính nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

13

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Phú Thọ ban hành

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Phú Thọ,Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Phú Thọ,Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 2025,Kế hoạch tài chính 05 năm Phú Thọ 2021 2025,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

14

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về đặt tên 17 tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau, huyện U Minh và huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Cà Mau,Đặt tên tuyến đường thành phố Cà Mau,Đặt tên tuyến đường huyện U Minh Cà Mau,Đặt tên tuyến đường huyện Phú Tân tỉnh Cà Mau,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

15

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, tại cộng đồng và tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện Hồ Chí Minh,Chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện Hồ Chí Minh,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

16

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Nội dung chi thực hiện tổ chức các kỳ thi phổ thông,Chi thực hiện tổ chức các kỳ thi phổ thông Đắk Lắk,Mức chi thực hiện tổ chức các kỳ thi phổ thông,Tài chính nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

17

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự tại các đơn vị hành chính cấp xã loại 1, ven biển, đảo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Khánh Hòa,Số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự,Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

18

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh Lào Cai

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Lào Cai,Chế độ cán bộ thuộc Ban thường vụ quản lý đã nghỉ hưu,Chế độ đối với cán bộ đã nghỉ hưu tỉnh Lào Cai,Chế độ điều dưỡng đối với cán bộ nghỉ hưu,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

19

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến do thành phố Cần Thơ ban hành

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Thành phố Cần Thơ,Mức chi ngân sách để thực hiện sáng kiến,Nội dung và mức chi thực hiện sáng kiến,Nội dung thực hiện hoạt động sáng kiến Cần Thơ,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

20

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu giai đoạn năm 2017-2020 đến hết năm 2021

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách giữa các cấp ngân sách,Kéo dài thời kỳ ổn định giữa các cấp ngân sách Bạc Liêu,Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách Bạc Liêu 2017 2020,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.55.22
server250