Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 12/2017/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 74973 công văn

1

Công văn 12/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/BXD-VLXD V/v hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019 Kính gửi: Công ty TNHH Đạt Thành

Ban hành: 13/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

2

Công văn 12/BHXH-DVT năm 2019 hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế theo Thông tư 30/2018/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/BHXH-DVT V/v hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư số 30/2018/TT-BYT Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2019

3

Công văn 12/BXD-TTr năm 2018 hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong quản lý chất thải rắn xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/BXD-TTr V/v hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong quản lý chất thải rắn xây dựng Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 17/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

4

Công văn 1688/BTNMT-KH năm 2017 báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện đề án, nhiệm vụ quy định tại Quyết định 12/QĐ-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017 Kính gửi: Bộ Tài chính Phúc đáp Công văn số 3733/BTC-NSNN ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tài chính về báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện các Đề án, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo nhu

Ban hành: 05/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2017

5

Công văn 1655/VPCP-ĐMDN năm 2018 về kiến nghị của doanh nghiệp tháng 12 năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1655/VPCP-ĐMDN V/v kiến nghị của các doanh nghiệp tháng 12 năm 2017 Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 13/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2018

6

Công văn 7801/UBND-NC năm 2017 về đính chính Quyết định 29/2017/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Lắk ban hành

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành; - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. Ngày 29/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Do sơ

Ban hành: 02/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2017

7

Công văn 5978/UBND-VH năm 2017 đính chính Quyết định 60/2017/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5978/UBND-VH V/v đính chính Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 8

Ban hành: 21/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2017

8

Công văn 2868/UBND-KT năm 2017 về đính chính Quyết định 08/2017/QĐ-UBND do tỉnh Bạc Liêu ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2868/UBND-KT V/v đính chính Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Bạc Liêu,

Ban hành: 04/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2017

9

Công văn 12/BCT-TTTN năm 2015 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/BCT-TTTN V/v điều hành kinh doanh xăng dầu Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Các thương

Ban hành: 04/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2016

10

Công văn 2025/UBND-TH năm 2017 đính chính Quyết định 06/2017/QĐ-UBND do tỉnh Tuyên Quang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2025/UBND-TH V/v đính chính Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang Tuyên Quang, ngày

Ban hành: 03/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2017

11

Công văn 12/TCT-TTr năm 2015 xử lý số tiền thuế khắc phục hậu quả do cơ quan Công an chuyển hồ sơ để xử lý về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 12/TCT-TTr V/v xử lý số tiền thuế khắc phục hậu quả do cơ quan Công an chuyển hồ sơ để xử lý về thuế. Hà Nội, ngày 05

Ban hành: 05/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

12

Công văn 2221/TĐC-QLCL năm 2018 về trả lời kiến nghị sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2221/TĐC-QLCL V/v trả lời kiến nghị sửa đổi Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN Hà

Ban hành: 07/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2018

Ban hành: 15/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2014

14

Công văn 12/SXD-QLXD hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2014

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 12/SXD-QLXD V/v: Hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2014 Bình Định, ngày 06

Ban hành: 06/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 24/01/2014

Cập nhật: 24/01/2014

15

Công văn 12/QLCL-KH năm 2014 góp ý Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/QLCL-KH Vv góp ý Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đến năm

Ban hành: 06/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2014

16

Công văn 12/GSQL-TH năm 2014 về vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/GSQL-TH V/v: vướng mắc C/O mẫu E Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Cục

Ban hành: 02/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

17

Công văn 136/VPCP-TH năm 2018 về gửi Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Chính phủ với địa phương ngày 28/12/2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 136/VPCP-TH V/v gửi Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Chính phủ với địa phương ngày 28/12/2017 Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2018

18

Công văn 285/UBDT-DTTS năm 2018 thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

2018 Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 06 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 4 năm 2018 (sau

Ban hành: 29/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2018

19

Công văn 9798/BNN-TCCB năm 2017 thực hiện Kết luận 12-KL/TW về công tác cán bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Ngày 22 tháng 3 năm 2017, Bộ Chính trị đã có Kết luận số 12 -KL/TW về sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung quy trình giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý đối với nguồn nhân sự tại chỗ.

Ban hành: 23/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 23/05/2019

Cập nhật: 17/07/2019

20

Công văn 424/UBTVQH12 trả lời Công văn 196/CP-KTN thực hiện dự án đầu tư cấp bách trong thời gian Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 cấp tỉnh chưa được xét duyệt do do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 424/UBTVQH12 V/v: Trả lời Công văn số 196/CP-KTN ngày 29/12/2010 của Chính phủ Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2011

Ban hành: 20/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174