Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 12/2013/QĐ-TTg, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 84221 công văn

1

Công văn 143/UBDT-DTTS thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành

56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 và Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; đề xuất, kiến nghị nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025. Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, các tỉnh quyết định hình thức tổ chức tổng kết phù hợp

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

2

Công văn 61/UBDT-DTTS năm 2019 thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg và 498/QĐ-TTg do Ủy ban dân tộc ban hành

12/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2019 Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Để tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2019

3

Công văn 285/UBDT-DTTS năm 2018 thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018 Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 06 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận

Ban hành: 29/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2018

4

Công văn 202/2013/TTg-KTN bàn giao và quản lý công trình hồ đập thủy lợi theo Quyết định 255/2003/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2003 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

bàn giao và quản lý các công trình hồ đập thủy lợi theo quyết định 255/2003/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2013 Kính gửi: - Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; - Tổng Công

Ban hành: 31/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2013

5

Công văn 2013/TTg-QHQT về việc phê duyệt bổ sung Dự án của Bộ Y tế vào Danh mục yêu cầu FAO tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2013/TTg-QHQT,Công văn 2013 2009,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục dự án FAO tài trợ,Xây dựng năng lực thanh tra thực phẩm,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2013/TTg-QHQT V/v Phê

Ban hành: 21/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2009

6

Công văn 392a/UBDT-DTTS năm 2018 hướng dẫn bổ sung thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011, Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 7 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: "Ngân sách Trung ương ... Hỗ trợ kinh phí cho các địa

Ban hành: 20/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

7

Công văn 1928/TTg-PL năm 2013 đính chính Quyết định 09/2013/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Cơ quan Trung ương của các đoàn thể. Do sơ suất trong quá trình biên tập, xin đính chính một số sai sót kỹ thuật trong Phụ lục ban hành kèm theo Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở tại Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ như sau: Tại các chỉ tiêu 2,

Ban hành: 13/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2013

8

Công văn 12/QLD-MP năm 2020 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành

12/QLD-MP,Công văn 12 2020,Cục Quản lý dược,Đình chỉ lưu hành,Thu hồi mỹ phẩm,Tiêu chuẩn chất lượng,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/QLD-MP V/v đình chỉ lưu

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

9

Công văn 12/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

12/CT-TTHT,Công văn 12 2020,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hóa đơn điện tử ,Mã số thuế,Hóa đơn giá trị gia tăng ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

10

Công văn 7020/BTC-NSNN năm 2018 hướng dẫn cơ chế tài chính quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Quyết định 12/2018/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

7020/BTC-NSNN V/v hướng dẫn cơ chế tài chính quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thực hiện Quyết định số

Ban hành: 14/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2018

11

Công văn 0214/TCNL-KHCN năm 2017 thực hiện Quyết định 78/2013/QĐ-TTg do Tổng cục Năng lượng ban hành

Hải quan về việc thực hiện quy định tại Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới (Quyết định 78); Sau khi nghiên cứu nội dung liên quan, Tổng cục Năng lượng có ý kiến

Ban hành: 06/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2017

12

Công văn 9767/VPCP-KGVX năm 2013 thực hiện Quyết định 36/2013/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

tại Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010, Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và các chính sách hiện hành, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh nêu trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết

Ban hành: 18/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2013

13

Công văn 6796/TCHQ-GSQL năm 2013 thực hiện Quyết định 53/2013/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Ngày 13/9/2013, Thủ tướng Chính phủ đã duyệt ký, ban hành Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô,

Ban hành: 13/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2013

14

Công văn 1984/BXD-QLN năm 2016 thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Số: 1984/BXD-QLN V/v thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ngày 03/3/2014, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 1346/VPCP-KTN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải,

Ban hành: 12/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

15

Công văn 12/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

12/BXD-VLXD,Công văn 12 2019,Bộ Xây dựng,Thủ tục xuất khẩu đá xây dựng,Xuất khẩu đá xây dựng,Đá xây dựng ,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/BXD-VLXD V/v

Ban hành: 13/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

16

Công văn 1066/VKSTC-V12 năm 2021 về giải đáp khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

vệ hoặc công an xã, phường thị trấn tại nơi tiếp công dân lập biên bản ghi nhận sự việc; báo cáo Viện trưởng cấp mình để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm quy định về trật tự công cộng theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

17

Công văn 12/BHXH-DVT năm 2019 hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế theo Thông tư 30/2018/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

12/BHXH-DVT,Công văn 12 2019,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Thuốc bảo hiểm y tế,Chi phí thuốc bảo hiểm y tế,Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2019

18

Công văn 321/UBND-VP4 năm 2013 triển khai Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường thực hiện giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải do tỉnh Ninh Bình ban hành

thể; - UBND các huyện, thành phố, thị xã. Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã; đề nghị Ủy

Ban hành: 04/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2013

19

Công văn 10605/VPCP-KGVX năm 2018 về xây dựng văn bản thay thế Quyết định 52/2013/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

10605/VPCP-KGVX V/v xây dựng văn bản thay thế Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018 Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (văn bản số 971/BC-BGDĐT ngày 09 tháng 10 năm 2018) sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2013 quy

Ban hành: 01/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2018

20

Công văn 1688/BTNMT-KH năm 2017 báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện đề án, nhiệm vụ quy định tại Quyết định 12/QĐ-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

1688/BTNMT-KH V/v báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện các đề án, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017 Kính gửi: Bộ Tài chính Phúc đáp Công văn số 3733/BTC-NSNN ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tài chính về báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện

Ban hành: 05/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9