Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 12/2007/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 77188 công văn

1

Công văn 12/CP-KTTH năm 2014 đính chính Nghị định 153/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân do Chính phủ ban hành

sai sót trong Nghị định số 153/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ

Ban hành: 15/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2014

2

Công văn 1301/TCHQ-ĐTCBL năm 2018 về thực hiện Nghị định 12/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1301/TCHQ-ĐTCBL V/v triển khai thực hiện Nghị định số 12/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ Hà Nội, ngày 13

Ban hành: 13/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2018

3

Công văn 3069/BTP-PLDSKT thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 12/2009/NĐ-CP, Nghị định 83/2009/NĐ-CP, Nghị định 08/2005/NĐ-CP, Nghị định 02/2006/NĐ-CP, Nghị định 153/2007/NĐ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng do Bộ Tư pháp ban hành

, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP, Nghị định số 02/2006/NĐ-CP, Nghị định số 153/2007/NĐ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định), Bộ Tư pháp có ý kiến như sau: I. VỀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN Để thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2010 của

Ban hành: 27/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2011

4

Công văn 510/TTr-TH năm 2016 hướng dẫn áp dụng Nghị định 180/2007/NĐ-CP và 121/2013/NĐ-CP do Thanh tra Bộ Xây dựng ban hành

Nghị định số 180/2007/NĐ-CP và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP trong thời điểm hiện nay, khi Chính phủ chưa ban hành Nghị định thay thế, Thanh tra Bộ gửi Thanh tra các Sở Xây dựng ý kiến chính thức của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 05/BXD-TTr ngày 12/8/2016 về hiệu lực thi hành Nghị định của hai Nghị định trên. Văn bản số 05/BXD-TTr được gửi kèm theo

Ban hành: 22/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

5

Công văn 05/BXD-TTr năm 2016 hướng dẫn áp dụng Nghị định 180/2007/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/BXD-TTr V/v hướng dẫn áp dụng Nghị định số 180/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2016 Kính gửi: Sở Xây

Ban hành: 12/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2016

6

Công văn 1246/VPCP-KTTH năm 2016 về hiệu lực thi hành của Nghị định 12/2015/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1246/VPCP-KTTH V/v: hiệu lực thi hành của Nghị định số 12/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016

Ban hành: 29/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2016

7

Công văn 01/BNN-TCCB năm 2014 thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP và 150/2013/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/BNN-TCCB V/v thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 02 tháng 01

Ban hành: 02/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2014

8

Công văn 190/BXD-KTXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2009/NĐ-CP và 112/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 190/BXD-KTXD V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011

Ban hành: 20/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2011

9

Công văn 45001/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế về điều kiện ưu đãi thuế theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

tử Chính phủ Cục thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số 544/PC-TCT ngày 01/6/2015 của Tổng cục Thuế đề nghị hướng dẫn về điều kiện ưu đãi thuế theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ của Ông Trần Thanh Tùng (SĐT: 0903495523; Email: tttran_tung@yahoo.com) do Cổng thông tin điện tử Chính phủ chuyển đến. Cục thuế TP Hà Nội

Ban hành: 10/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2015

10

Công văn số 12/CP-QHQT ngày 5/01/2004 của Chính phủ về việc phê duyệt Thoả ước tín dụng với AFD tài trợ cho chương trình Ngân hàng-Tài chính II

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/CP-QHQT V/v phê duyệt Thoả ước tín dụng với AFD tài trợ cho Chương trình Ngân hàng - Tài chính II Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2004 Kính gửi: - Bộ Tài chính, - Bộ Kế hoạch và

Ban hành: 05/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

11

Công văn 25/BXD-HĐXD năm 2014 trả lời thắc mắc Nghị định 12/2009/NĐ-CP và Nghị định 63/2014/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Kính gửi: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Tuấn Thành Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 103/CV-TMT ngày 03/10/2014 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Tuấn Thành (Công ty) đề nghị trả lời một số thắc mắc của Công ty liên quan đến Nghị định 12/2009/NĐ-CP và Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Đối với

Ban hành: 03/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2014

12

Công văn 1315/VPCP-KTTH năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 23/2007/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

gửi: Bộ Công Thương. Về đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 802/BCT-KH ngày 25 tháng 01 năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp

Ban hành: 02/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2016

13

Công văn 302/BXD-TCCB báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 107/2006/NĐ-CP và 158/2007/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 302/BXD-TCCB V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 107/2006/NĐ-CP và Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của CP Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm

Ban hành: 07/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2011

14

Công văn 12/TCHQ-TXNK về quản lý trị giá tính thuế khi thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/TCHQ-TXNK V/v quản lý trị giá tính thuế khi thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 02/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2013

15

Công văn 8966/VPCP-KTTH năm 2014 thực hiện Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 8966/VPCP-KTTH V/v 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014

Ban hành: 10/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2014

16

Công văn số 767/BXD-HĐXD về việc áp dụng chuyển tiếp thực hiện Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 767/BXD-HĐXD V/v: áp dụng chuyển tiếp thực hiện NĐ 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2009

Ban hành: 06/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2009

17

Công văn 4260/VPCP-KTTH năm 2014 về việc sửa đổi Nghị định 45/2007/NĐ-CP làm rõ khái niệm “bảo hiểm bảo lãnh” do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4260/VPCP-KTTH V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: Bộ Tài

Ban hành: 11/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2014

18

Công văn 11360/BCT-XNK về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11360/BCT-XNK V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 07/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2013

19

Công văn 2024/TTg-KTTH thực hiện khoản 3 Điều 5 Nghị định 12/2006/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2024/TTg-KTTH V/v thực hiện khoản 3 Điều 5 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 02/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2011

20

Công văn số 8564/VPCP-KGVX về việc thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 8564/VPCP-KGVX V/v thực hiện N/Đ số 115/2005/NĐ-CP và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 12/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.10.62