Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 12/2004/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 22757 văn bản

1

Chỉ thị 12/2004/CT-UB về một số biện pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đất đai do tỉnh Yên Bái ban hành

12/2004/CT-UB,Chỉ thị 12 2004,Tỉnh Yên Bái,Công tác quản lý đất đai ,Tăng cường công tác quản lý đất đai,Bất động sản,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2004/CT-UB

Ban hành: 23/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2014

2

Chỉ thị 12/2004/CT-UB về quản lý, thu hồi vật liệu cháy, nổ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

--------------- Số: 12/2004/CT-UB TP.Cần Thơ, ngày 18 tháng 6 năm 2004 CHỈ THỊ VỀ VIỆC QUẢN LÝ, THU HỒI VẬT LIỆU CHÁY, NỔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Sau thời gian thực hiện Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ,

Ban hành: 18/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2013

3

Chỉ thị 12/2004/CT-UB về tổ chức triển khai và vận động toàn dân tham gia mua trái phiếu Chính phủ đợt II năm 2004 để đầu tư xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

12/2004/CT-UB,Chỉ thị 12,Thành phố Hồ Chí Minh,Chứng khoán,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/2004/CT-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2004 CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI VÀ

Ban hành: 12/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

4

Chỉ thị 12/2004/CT-UB về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

12/2004/CT-UB, Chỉ thị 12, Thành phố Hà Nội, Xây dựng- Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/2004/CT-UB Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2004 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHỐNG

Ban hành: 08/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

5

Chỉ thị 12/CT-CT năm 2019 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

12/CT-CT,Chỉ thị 12 2019,Tỉnh Vĩnh Phúc,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/CT-CT Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 7 năm

Ban hành: 10/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2019

6

Chỉ thị 12/CT-CT năm 2018 về lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác thực hiện các kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về ngân sách và tài sản nhà nước do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

12/CT-CT,Chỉ thị 12 2018,Tỉnh Vĩnh Phúc,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/CT-CT Vĩnh phúc,

Ban hành: 06/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2018

7

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê, kè trên địa bàn tỉnh Yên Bái

12/CT-UBND,Chỉ thị 12 2019,Tỉnh Yên Bái,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/CT-UBND Yên Bái, ngày 05 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 05/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

8

Chỉ thị 12/CT-BYT năm 2019 về đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt do Bộ Y tế ban hành

12/CT-BYT,Chỉ thị 12 2019,Bộ Y tế,Dịch vụ y tế,Thanh toán không dùng tiền mặt,Thanh toán chi phí,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/CT-BYT Hà

Ban hành: 02/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2019

9

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Hưng Yên ban hành

12/CT-UBND,Chỉ thị 12 2019,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/CT-UBND Hưng Yên, ngày 19 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 19/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2019

10

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Trị ban hành

12/CT-UBND,Chỉ thị 12,Tỉnh Quảng Trị,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/CT-UBND Quảng Trị, ngày 09 tháng 9 năm 2019 CHỈ

Ban hành: 09/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2019

11

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Bình ban hành

12/CT-UBND,Chỉ thị 12 2019,Tỉnh Quảng Bình,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/CT-UBND Quảng Bình, ngày 03 tháng 9 năm 2019 CHỈ THỊ

Ban hành: 03/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2019

12

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành giáo dục tỉnh Phú Yên

12/CT-UBND,Chỉ thị 12 2019,Tỉnh Phú Yên,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/CT-UBND Phú Yên, ngày 27 tháng 8 năm 2019 CHỈ THỊ

Ban hành: 27/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2019

13

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 do tỉnh Hải Dương ban hành

12/CT-UBND,Chỉ thị 12 2019,Tỉnh Hải Dương,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/CT-UBND Hải Dương, ngày 23 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 23/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2019

14

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

12/CT-UBND,Chỉ thị 12 2019,Tỉnh Bắc Ninh,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/CT-UBND Bắc Ninh, ngày 19 tháng 8 năm 2019 CHỈ

Ban hành: 19/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2019

15

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Lai Châu

12/CT-UBND,Chỉ thị 12 2019,Tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/CT-UBND Lai Châu, ngày 13 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 13/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

16

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP do tỉnh Lào Cai ban hành

12/CT-UBND,Chỉ thị 12 2019,Tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/CT-UBND Lào Cai, ngày 12 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 12/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

17

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

12/CT-UBND,Chỉ thị 12 2019,Tỉnh Ninh Thuận,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/CT-UBND Ninh Thuận, ngày 25 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 25/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2019

18

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành

12/CT-UBND,Chỉ thị 12,Thành phố Hà Nội,Kinh tế xã hội ,Phát triển kinh tế xã hội,Dự toán ngân sách nhà nước,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2019

19

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Thái Nguyên ban hành

12/CT-UBND,Chỉ thị 12 2019,Tỉnh Thái Nguyên,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/CT-UBND Thái Nguyên, ngày 10 tháng

Ban hành: 10/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2019

20

Quyết định 12/2004/QĐ-UB quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

12/2004/QD-UB,Quyết định 12 2004,Tỉnh Lạng Sơn,Phí trông giữ xe đạp,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 12/2004/QĐ-UB Lạng Sơn, ngày 12 tháng 02 năm

Ban hành: 12/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144