Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 12/KK-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 204023 văn bản

1

Công điện 12/CĐ-UBND năm 2021 về quyết liệt triển khai biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

12/CD-UBND,Công điện 12 2021,Thành phố Hà Nội,Quyết liệt triển khai phòng chống dịch COVID 19 Hà Nội,Triển khai biện pháp phòng chống dịch COVID 19 Hà Nội,Phòng chống dịch Covid 19 Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

2

Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2021 về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

12/CT-TTg,Chỉ thị 12 2021,Thủ tướng Chính phủ,Xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí truyền thông,Công tác tuyên truyền định hướng hoạt động báo chí,Hoạt động truyền thông báo chí phục vụ bảo vệ tổ quốc,Vi phạm hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

3

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2021 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

12/CT-UBND,Chỉ thị 12 2021,Thành phố Hà Nội,Thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống COVID Hà Nội,Biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID 19 Hà Nội,Thực hiện phòng chống dịch COVID 19 Hà Nội 2021,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

4

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2021 về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới do tỉnh Ninh Thuận ban hành

12/CT-UBND,Chỉ thị 12 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Bảo vệ an ninh quốc gia lĩnh vực du lịch tỉnh Ninh Thuận,Bảo đảm trật tự an toàn xã hội lĩnh vực du lịch Ninh Thuận,Bảo đảm an toàn xã hội lĩnh vực du lịch tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HOÀ XÃ

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

5

Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2021 về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, nguồn vốn ngân sách trung ương do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

12/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Quảng Ngãi 2021,Phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương Quảng Ngãi,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

6

Chỉ thị 12/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng, chống lũ, bão năm 2021 do tỉnh Nam Định ban hành

12/CT-UBND,Chỉ thị 12 2021,Tỉnh Nam Định,Tăng cường công tác quản lý đê điều Nam Định,Chuẩn bị sẵn sàng hộ đê phòng chống lũ bão Nam Định,Quản lý đê điều và phòng chống lũ bão tỉnh Nam Định,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 15/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2021

7

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

12/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 12 2021,Bộ Giao thông vận tải,Sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ,Đào tạo cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ,Đào tạo sát hạch giấy phép lái xe cơ giới đường bộ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/03/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

8

Nghị quyết 12/NQ-HĐND bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng vốn ngân sách địa phương năm 2021, tỉnh Tuyên Quang

12/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch xây dựng vốn ngân sách địa phương Tuyên Quang,Bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng vốn ngân sách,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

9

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2021 về tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

12/CT-UBND,Chỉ thị 12 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Đẩy mạnh công tác toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Huế,Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Huế,Công tác toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

10

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2021 về tăng cường quản lý sản xuất, buôn bán và sử dụng phân bón trên địa bàn tỉnh Sơn La

12/CT-UBND,Chỉ thị 12 2021,Tỉnh Sơn La,Tăng cường quản lý phân bón Sơn La,Sản xuất buôn bán phân bón tỉnh Sơn La,Quản lý sản và sử dụng phân bón tỉnh Sơn La,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

11

Thông báo 12/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 93)

12/TB-BCD,Thông báo 12 2021,Kết luận về công tác phòng chống dịch Covid-19,Công tác phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội,Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19, THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

12

Nghị quyết 12/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Hiệp định về phát triển và mở rộng Trường Đại học Việt Đức (VGU) giữa Việt Nam - Đức và Bang Hessen (Đức) do Chính phủ ban hành

12/NQ-CP,Nghị quyết 12 2021,Chính phủ,Phê duyệt Hiệp định mở rộng Đại học Việt Đức,Phê duyệt Hiệp định phát triển Đại học Việt Đức,Hiệp định phát triển và mở rộng Đại học Việt Đức,Giáo dục CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2021

13

Kế hoạch 12/KH-UBND về công tác pháp chế năm 2021 do tỉnh Nam Định ban hành

12/KH-UBND,Tỉnh Nam Định,Công tác pháp chế tỉnh Nam Định,Công tác pháp chế năm 2021,Công tác pháp chế Nam Định 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

14

Kế hoạch 12/KH-UBND năm 2021 về thực hiện Chỉ thị 43/CT-TTg về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

12/KH-UBND,Tỉnh Kiên Giang,Thực hiện Chỉ thị 43/CT-TTg tỉnh Kiên Giang,Tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật,Hiệu quả thi hành pháp luật tỉnh Kiên Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

15

Kế hoạch 12/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do tỉnh Hậu Giang ban hành

12/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Công tác văn thư lưu trữ tỉnh Hậu Giang,Hoạt động văn thư lưu trữ tỉnh Hậu Giang,Công tác văn thư lưu trữ năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

16

Kế hoạch 12/KH-UBND năm 2021 về tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 tỉnh Hưng Yên

12/KH-UBND,Tỉnh Hưng Yên,Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông Hưng Yên,Tuyển sinh lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm học 2021 2022,Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

17

Kế hoạch 12/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030

12/KH-UBND,Tỉnh Bạc Liêu,Phòng chống sạt lở bờ sông bờ biển Bạc Liêu đến 2030,Đề án phòng chống sạt lở bờ sông bờ biển Bạc Liêu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 12

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

18

Kế hoạch 12/KH-UBND năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người do tỉnh Ninh Bình ban hành

12/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Phòng ngừa tội phạm giết người tỉnh Ninh Bình,Biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người,Tăng cường phòng ngừa tội phạm giết người,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

19

Kế hoạch 12/KH-UBND thực hiện giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025 và năm an toàn giao thông 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

12/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ngãi,Năm an toàn giao thông 2021 tỉnh Quảng Ngãi,Bảo đảm trật tự an toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi,Bảo đảm trật tự an toàn giao thông 2021 2025,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

20

Kế hoạch 12/KH-UBND triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 do thành phố Hải Phòng ban hành

12/KH-UBND,Thành phố Hải Phòng,Triển khai nhiệm vụ công tác thi đua Hải Phòng,Triển khai nhiệm vụ công tác khen thưởng Hải Phòng,Công tác thi đua khen thưởng Hải Phòng 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155