Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 12/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 181251 văn bản

61

Quyết định 12/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

12/QD-UBND,Quyết định 12 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ tỉnh Bắc Ninh,Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức tỉnh Bắc Ninh,Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức tỉnh Bắc Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

62

Quyết định 12/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

12/QD-UBND,Quyết định 12 2021,Tỉnh Tây Ninh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Tân Biên,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Tây Ninh 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

63

Quyết định 12/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum

12/QD-UBND,Quyết định 12 2021,Tỉnh Kon Tum,Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách,Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách tỉnh Kon Tum,Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực thông tin tỉnh Kon Tum,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

64

Quyết định 12/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Điện Biên ban hành

12/QD-UBND,Quyết định 12 2021,Tỉnh Điện Biên,Công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương,Công khai quyết toán ngân sách địa phương Điện Biên,Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Điện Biên 2019,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

65

Quyết định 12/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

12/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Kế hoạch sử dụng đất huyện Hòa Bình Bạc Liêu 2020,Kế hoạch sử dụng đất Bạc Liêu 2020,Kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

66

Quyết định 12/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Kon Tum

12/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Kon Tum,Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Kon Tum,Quy chế tổ chức của Quỹ phòng chống thiên tai,Quy chế hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

67

Quyết định 12/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu, số lượng người làm việc của: Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang

12/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 07 tháng

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

68

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn do thành phố Cần Thơ ban hành

12/2021/QD-UBND,Quyết định 12 2021,Thành phố Cần Thơ,Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn Cần Thơ,Phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư Cần Thơ,Quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn Cần Thơ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 19/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

69

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/2021/QD-UBND,Quyết định 12 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài Vũng Tàu,Công tác quản lý người nước ngoài cư trú Bà Rịa Vũng Tàu,Quản lý người nước ngoài hoạt động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

70

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp

12/2021/QD-UBND,Quyết định 12 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Chức năng của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp,Cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp,Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

71

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về phân cấp một số nội dung quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

12/2021/QD-UBND,Quyết định 12 2021,Tỉnh Phú Thọ,Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng tỉnh Phú Thọ,Phân cấp quản lý hoạt động đầu tư xây dựng Phú Thọ,Phân cấp nội dung quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Phú Thọ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

72

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An

12/2021/QD-UBND,Quyết định 12 2021,Tỉnh Nghệ An,Quy chuẩn nước sạch sử dụng cho sinh hoạt tỉnh Nghệ An,Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước sạch tỉnh Nghệ An,Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước sạch tỉnh Nghệ An,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

73

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam

ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam; Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Chánh Văn

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

74

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

12/2021/QD-UBND,Quyết định 12 2021,Tỉnh Điện Biên,Chế độ cử tuyển với học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên,Chế độ cử tuyển với sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên,Chế độ cử tuyển với dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2021

75

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

12/2021/QD-UBND,Quyết định 12 2021,Tỉnh Cao Bằng,Quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Cao Bằng,Sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Cao Bằng,Dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng tỉnh Cao Bằng,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2021

76

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Ninh Bình

12/2021/QD-UBND,Quyết định 12 2021,Tỉnh Ninh Bình,Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao,Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Ninh Bình,Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Ninh Bình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2021

77

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

12/2021/QD-UBND,Quyết định 12 2021,Tỉnh Quảng Bình,Bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban tỉnh Quảng Bình,Bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực nông nghiệp Quảng Bình,Bãi bỏ văn bản lĩnh vực nông nghiệp Ủy ban tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 11/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2021

78

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2014/QĐ-UBND quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc do tỉnh Sơn La ban hành

12/2021/QD-UBND,Quyết định 12 2021,Tỉnh Sơn La,Bãi bỏ Quyết định 04/2014/QĐ-UBND tỉnh Sơn La,Xử lý cán bộ uống rượu bia trong giờ làm việc,Xử lý công chức uống rượu bia trong giờ làm việc,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

79

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

12/2021/QD-UBND,Quyết định 12 2021,Thành phố Đà Nẵng,Quản lý nghĩa trang thành phố Đà Nẵng,Quản lý cơ sở hỏa táng thành phố Đà Nẵng,Quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng Đà Nẵng 2021,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 04/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

80

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 31/2009/QĐ-UBND Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao

12/2021/QD-UBND,Quyết định 12 2021,Tỉnh Sóc Trăng,Bãi bỏ Quyết định 31/2009/QĐ-UBND tỉnh Sóc Trăng,Bãi bỏ chế độ chi tiêu với giải thi đấu thể thao Sóc Trăng,Tiền thưởng với vận động viên đạt thành tích Sóc Trăng,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177