Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 12/2017/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 75440 công văn

1

Công văn 12/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

12/BXD-VLXD,Công văn 12 2019,Bộ Xây dựng,Thủ tục xuất khẩu đá xây dựng,Xuất khẩu đá xây dựng,Đá xây dựng ,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/BXD-VLXD V/v

Ban hành: 13/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

2

Công văn 12/BHXH-DVT năm 2019 hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế theo Thông tư 30/2018/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

12/BHXH-DVT,Công văn 12 2019,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Thuốc bảo hiểm y tế,Chi phí thuốc bảo hiểm y tế,Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2019

3

Công văn 12/BXD-TTr năm 2018 hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong quản lý chất thải rắn xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

12/BXD-TTr,Công văn 12,Bộ Xây dựng,Chất thải rắn xây dựng ,Xử lý vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/BXD-TTr V/v

Ban hành: 17/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

4

Công văn 7801/UBND-NC năm 2017 về đính chính Quyết định 29/2017/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Kính gửi: - Thủ trưởng các sở, ban, ngành; - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. Ngày 29/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 02/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2017

5

Công văn 5978/UBND-VH năm 2017 đính chính Quyết định 60/2017/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

5978/UBND-VH,Công văn 5978 2017,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5978/UBND-VH V/v đính chính Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 21/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2017

6

Công văn 2868/UBND-KT năm 2017 về đính chính Quyết định 08/2017/QĐ-UBND do tỉnh Bạc Liêu ban hành

2868/UBND-KT,Công văn 2868 2017,Tỉnh Bạc Liêu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2868/UBND-KT V/v đính chính Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 04/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2017

7

Công văn 2025/UBND-TH năm 2017 đính chính Quyết định 06/2017/QĐ-UBND do tỉnh Tuyên Quang ban hành

2025/UBND-TH,Công văn 2025 2017,Tỉnh Tuyên Quang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2025/UBND-TH V/v đính chính Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 03/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2017

8

Công văn 1688/BTNMT-KH năm 2017 báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện đề án, nhiệm vụ quy định tại Quyết định 12/QĐ-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

1688/BTNMT-KH V/v báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện các đề án, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017 Kính gửi: Bộ Tài chính Phúc đáp Công văn số 3733/BTC-NSNN ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tài chính về báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện

Ban hành: 05/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2017

9

Công văn 1655/VPCP-ĐMDN năm 2018 về kiến nghị của doanh nghiệp tháng 12 năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

doanh nghiệp tháng 12 năm 2017 Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018 Kính gửi: - Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội; - Bảo hiểm xã hội Việt Nam; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Về báo cáo của

Ban hành: 13/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2018

10

Công văn 12/BCT-TTTN năm 2015 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

12/BCT-TTTN,Công văn 12 2016,Bộ Công thương,Bộ Công thương, quản lý kinh doanh xăng dầu,diễn biến giá thành phẩm xăng dầu,Quỹ bình ổn giá xăng dầu,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2016

11

Công văn 10822/UBND-VP năm 2017 về đính chính Quyết định 01/2017/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

chính quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10. Quận 10, ngày 01 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: - Các cơ quan, ban ngành thuộc quận 10 - Ủy ban nhân dân 15 phường. Do sơ suất trong khâu đánh máy, soạn, thảo văn bản, Ủy ban nhân

Ban hành: 01/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2017

12

Công văn 345/UBND-KTN năm 2018 về đính chính Quyết định 07/2017/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành

07/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh. Điện Biên, ngày 06 tháng 02 năm 2018 Kính gửi: - Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Điện Biên; - UBND các huyện, thị xã, thành phố. Sau khi xem

Ban hành: 06/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2018

13

Công văn 159/UBND-TH năm 2018 về đính chính Quyết định 90/2017/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành

Ngày 18 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 90/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND Do sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản, nên tại phần căn cứ pháp lý

Ban hành: 31/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2018

14

Công văn 1675/UBND-TH năm 2017 đính chính Quyết định 02/2017/QĐ-UBND do quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1675/UBND-TH V/v đính chính Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình Tân Bình, ngày 08 tháng 9 năm 2017 Kính gửi: - Các cơ quan, ban ngành thuộc quận; - Ủy ban nhân dân 15 phường quận Tân Bình. Do sơ suất

Ban hành: 08/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

15

Công văn 2221/TĐC-QLCL năm 2018 về trả lời kiến nghị sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

--------------- Số: 2221/TĐC-QLCL V/v trả lời kiến nghị sửa đổi Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2018 Kính gửi: Công ty Cổ phần SX-TM-DV Ngọc Tùng Theo ủy quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ để trả lời Công văn số 176/2018/CV-NT ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Công

Ban hành: 07/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2018

16

Công văn 1197/UBND năm 2017 đính chính Quyết định 02/2017/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

chính Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Bình Tân, ngày 17 tháng 4 năm 2017 Kính gửi: - Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận; - Khối Nội chính; - Ủy ban nhân dân 10 phường. Ngày

Ban hành: 17/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2017

17

Công văn 1175/UBND năm 2017 đính chính Quyết định 01/2017/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

đính chính Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Bình Tân, ngày 13 tháng 4 năm 2017 Kính gửi: - Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận; - Khối Nội chính; - Ủy ban nhân dân 10 phường.

Ban hành: 13/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2017

18

Công văn 12/TCT-TTr năm 2015 xử lý số tiền thuế khắc phục hậu quả do cơ quan Công an chuyển hồ sơ để xử lý về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

12/TCT-TTr,Công văn 12 2015,Tổng cục Thuế,Xử lý số tiền thuế,Khắc phục hậu quả ,Cơ quan Công an chuyển hồ sơ,Xử lý thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 05/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

19

Công văn 136/VPCP-TH năm 2018 về gửi Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Chính phủ với địa phương ngày 28/12/2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

136/VPCP-TH V/v gửi Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Chính phủ với địa phương ngày 28/12/2017 Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2018

20

Công văn 9798/BNN-TCCB năm 2017 thực hiện Kết luận 12-KL/TW về công tác cán bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

--------------- Số: 9798/BNN-TCCB V/v thực hiện Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác cán bộ Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Ngày 22 tháng 3 năm 2017, Bộ Chính trị đã có Kết luận số 12 -KL/TW về sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định

Ban hành: 23/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 23/05/2019

Cập nhật: 17/07/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179