Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 12/2017/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 75401 công văn

121

Công văn 5087/BCT-TCLN năm 2017 hướng dẫn thực hiện Quyết định 11/2017/QĐ-TTg cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện mặt trời do Bộ Công thương ban hành

5087/BCT-TCNL V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Ngày 11 tháng 4 năm 2017, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện

Ban hành: 09/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2017

122

Công văn 4350/UBND-KGVX năm 2017 về phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công trên địa bàn Thành phố Hà Nội

4530/UBND-KGVX V/v phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công trên địa bàn Thành phố Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2017 Kính gửi: - Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; - Sở Lao động Thương binh và Xã hội; - Sở Quy hoạch - Kiến trúc; - Sở Tài nguyên và Môi trường;

Ban hành: 06/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2017

123

Công văn 4530/UBND-KGVX năm 2017 phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công trên địa bàn Thành phố Hà Nội

4530/UBND-KGVX,Công văn 4530 2017,Thành phố Hà Nội,Giải quyết tranh chấp lao động,Tranh chấp lao động,Phòng ngừa tranh chấp lao động ,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

124

Công văn 2124/TCHQ-TXNK năm 2017 thực hiện Nghị định 24/2017/NĐ-CP và Quyết định 957/-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

--------------- Số: 2124/TCHQ-TXNK V/v thực hiện nghị định số 24/2017/NĐ-CP và quyết định số 957/-BCT Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Tổng cục Hải quan nhận được các văn bản sau: 1. Nghị định số 24/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày

Ban hành: 30/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

125

Công văn số 706/BXD-QLN về việc ký ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

số 167/2008/-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2009 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; - Ngân hàng

Ban hành: 24/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2009

126

Chương trình 04/CTr-UBND năm 2017 An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thái Bình đến năm 2020

04/CTr-UBND,Công văn 04,Tỉnh Thái Bình,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CTr-UBND Thái Bình, ngày 11 tháng 4 năm 2017

Ban hành: 11/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2017

127

Công văn 88/CV.UB năm 1995 về hướng dẫn bổ sung Quyết định 479/.UB ngày 01/12/1994 của UBND tỉnh Lào Cai về thu tiền sử dụng đất

tỉnh Lào Cai về xin ý kiến chỉ đạo thực hiện Quyết định 479/.UB ngày 01/12/1994 của UBND tỉnh Lào Cai về thu tiền sử dụng đất. Về vấn đề này UBND tỉnh Lào Cai có ý kiến chỉ đạo như sau: 1. Xác định hệ số K: hệ số K được xác định với mức tối thiểu là 1, tối đa là 2. Giao cho Chủ tịch UBND huyện, thị quy định cụ thể hệ số K cho từng vị

Ban hành: 11/02/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 27/04/2010

Cập nhật: 18/07/2013

128

Công văn số 6656/TCHQ-GSQL ngày 31/12/2002 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện khoản 12 điều 4 Quyết định số 19/2002/-TCHQ

quyết định số 19/2002/-TCHQ. Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002 Kính gửi : Cục Hải quan các tỉnh, thành phố . Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của Hải quan một số tỉnh, thành phố và doanh nghiệp về việc xác nhận thực xuất đối với hàng xuất khẩu cửa khâu đã được lam thủ tục hải quan

Ban hành: 31/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

129

Công văn 679/UBND-KT năm 2017 về 08 tuyến buýt thí điểm năm 2016 do thành phố Hà Nội ban hành

Số: 679/UBND-KT V/v 08 tuyến buýt thí điểm năm 2016 Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: - Sở Tài chính; - Sở Giao thông vận tải. Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Tờ trình số 1592/TTrLN: GTVT-TC ngày 15/12/2016 của Liên ngành: Giao thông

Ban hành: 21/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2017

130

Công văn 638/UBND-ĐT năm 2017 về quản lý chất thải và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Số: 638/UBND-ĐT V/v quản lý chất thải và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: - Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải; - Công an Thành phố Hà Nội; - Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thị xã Sơn Tây;

Ban hành: 17/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2017

131

Công văn số 3157/TS-KHTC ngày 17/12/2003 của Bộ Thuỷ sản về việc tiều chuẩn ngành về thức ăn nuôi tôm áp dụng trong Quyết định số 20/2003/-BTS ngày 12/12/2003

3157/TS-KHTC,Công văn 3157 2003,Bộ Thuỷ sản BỘ THUỶ SẢN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3157/TS-KHTC V/v tiêu chuẩn ngành về TA nuôi tôm áp dụng trong Quyết định số 20/2003/-BTS ngày 12/12

Ban hành: 17/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

132

Công văn số 6500/UB-ĐT ngày 12/12/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành bổ sung 04 biểu mẫu kèm theo Quyết định số 281/2003/-UB ngày 01/12/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố

6500/UB-DT, Công văn 6500, Thành phố Hồ Chí Minh UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6500/UB-ĐT Về ban hành bổ sung 04 biểu mẫu kèm theo Quyết định số 281/2003/-UB ngày 01 tháng 12 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 12/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

133

Công văn 1426/UBDT-CSDT thực hiện Quyết định 102/2009/-TTg năm 2017 do Ủy ban Dân tộc ban hành

hiện Quyết định 102/2009/-TTg năm 2017 Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh các tỉnh, thành phố vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Thực hiện Quyết định 1259/-TTg ngày 22/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo

Ban hành: 26/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2018

134

Công văn 8061/TCHQ-KTSTQ năm 2017 về ấn định thuế theo Quyết định 497/-KTSTQ do Tổng cục Hải quan ban hành

8061/TCHQ-KTSTQ V/v trả lời kiến nghị. Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH cơ điện lạnh và thương mại Hòa Bình (Địa chỉ: Số 112 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, TP Hồ Chí Minh) Trả lời công văn số 0117/HB-BTC ngày 16/06/2017 của Công ty TNHH cơ điện lạnh và thương mại Hòa Bình kiến

Ban hành: 11/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2017

135

Công văn 5680/BNV-TCPCP năm 2017 về đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cấp Giấy đăng ký hoạt động Chương trình, dự án tài chính vi mô theo Quyết định 20/2017/QĐ-TTg do Bộ Nội vụ ban hành

kiện thuận lợi cấp Giấy đăng ký hoạt động Chương trình, dự án tài chính vi mô theo Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: UBND huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên Ngày 30 tháng 8 năm 2017, Bộ Nội vụ nhận được Công văn số 1114/UBND-VP ngày 22 tháng 8 năm 2017 của UBND

Ban hành: 26/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2017

136

Công văn 2017/BNN-KL hướng dẫn Quyết định 44/2006/-BNN về Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số: 2017/BNN-KL V/v hướng dẫn một số điểm trong Quyết định số 44/2006/-BNN. Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2006 Kính gửi: - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, - Các Vườn Quốc gia trực thuộc Bộ Nông

Ban hành: 11/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2010

137

Công văn 6716/TCHQ-GSQL năm 2017 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 2061/-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2061/-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội. Thực hiện Quyết định số 2061/-BTC ngày 13/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh

Ban hành: 13/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2017

138

Công văn 6715/TCHQ-GSQL năm 2017 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 2061/-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 6715/TCHQ-GSQL V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2061/-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: - Cộng đồng doanh nghiệp; - Các Hiệp hội doanh nghiệp; - Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam; - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ban hành: 13/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

139

Công văn 2187/BXD-QHKT năm 2017 về thực hiện Quyết định 676/-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

676/-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2017 Kính gửi: UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương Đề án Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020 (viết tắt là Đề án) đã được phê duyệt tại Quyết định số

Ban hành: 15/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2017

140

Công văn 9510/VPCP-KSTT năm 2017 thực hiện Quyết định 45/2016/-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

9510/VPCP-KSTT V/v thực hiện Quyết định số 45/2016/-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2017 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xét đề nghị của Bộ Thông

Ban hành: 07/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210