Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 12/2017/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 75408 công văn

61

Công văn 2017/TTg-KTN năm 2015 về tình hình triển khai và biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2017/TTg-KTN,Công văn 2017 2015,Thủ tướng Chính phủ,Cảng hàng không quốc tế Long Thành,Đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án,Lập báo cáo nghiên cứu khả thi,Xây dựng khu tái định cư,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2015

62

Công văn 12/BHXH-VP về bảo hiểm trụ sở, tài sản do Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

12/BHXH-VP,Công văn 12 2009,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm trụ sở tài sản ,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM VĂN PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/BHXH-VP V/v Bảo hiểm trụ sở, tài sản

Ban hành: 18/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2012

63

Công văn 1221/BXD-QLN năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Xây dựng ban hành

1221/BXD-QLN V/v thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 30/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2017

64

Công văn số 12/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 06/2005/-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

12/BXD-KTXD,Công văn 12 2009,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 12/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 06/2005/-BXD Hà Nội, ngày 16 tháng 1

Ban hành: 16/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2009

65

Công văn 12/TCTK-PPCĐ thông báo mã số danh mục hành chính mới do Tổng cục Thống kê ban hành

12/TCTK-PPCD,Công văn 12 2009,Tổng cục Thống kê,Mã số danh mục hành chính mới ,Bộ máy hành chính BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỔNG CỤC THỐNG KÊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 12/TCTK-PPCĐ V/v thông báo mã số

Ban hành: 06/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2010

66

Công văn số 12/BXD-PC về việc trả lời văn bản số 5782/SXD-QLKTXD của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

12/BXD-PC,Công văn 12 2008,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 12/BXD-PC V/v: Trả lời văn bản số 5782/SXD-QLKTXD của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội,

Ban hành: 02/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2008

67

Công văn số 12/BXD-TTr về việc thực hiện Quyết định số 89/2007/-Tg của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

12/BXD-TTr,Công văn 12 2008,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 12/BXD-TTr V/v: thực hiện Quyết định số 89/2007/-Tg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 18

Ban hành: 18/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2008

68

Công văn 5453/UBND-THKH chuẩn bị nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 khóa VIII

Số: 5453/UBND-THKH Về chuẩn bị nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố lần thứ 12 khóa VIII Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: Thủ trưởng các sở, ngành thành phố. Để chuẩn bị chu đáo nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố lần thứ 12 khóa VIII (dự kiến từ ngày 09

Ban hành: 15/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2013

69

Công văn số 12/BXD-KTQH về việc lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

12/BXD-KTQH,Công văn 12 2008,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 12/BXD-KTQH V/v: Lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Hà Nội,

Ban hành: 07/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2008

70

Công văn số 12/BXD-QLN về việc giải quyết đối với một số trường hợp nhà đất liên quan đến chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991 và pháp luật về quản lý tài sản thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

12/BXD-QLN,Công văn 12 2008,Bộ Xây dựng,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 12/BXD-QLN V/v: trả lời CV số 392/SXD ngày 13/12/2007 của Sở

Ban hành: 28/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2008

71

Công văn số 12/BTNMT-ĐĐ về việc đăng ký giao dịch quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

12/BTNMT-DD,Công văn 12 2008,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Bất động sản,Bộ máy hành chính BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 12/BTNMT-ĐĐ V/v đăng ký giao dịch quyền sử dụng đất từ ngày 01

Ban hành: 03/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2008

72

Công văn số 12/VPCP-QHQT về việc dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Kế hoạch chung hợp tác với các tổ chức Liên hiệp quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

12/VPCP-QHQT,Công văn 12 2008,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 12/VPCP-QHQT V/v Dự thảo Quyết định của Thủ tướng CP về việc thành lập Ban Chỉ đạo Kế hoạch

Ban hành: 03/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2008

73

Công văn số 12/BKH-QLĐT về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

12/BKH-QLDT,Công văn 12 2008,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 12/BKH-QLĐT V/v: Cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu

Ban hành: 02/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2008

74

Công văn 12/GSQL-GQ3 vướng mắc thực hiện Thông tư 165/2010/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

12/GSQL-GQ3,Công văn 12 2011,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/GSQL-GQ3 V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số

Ban hành: 13/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2012

75

Công văn 2017/BHXH-CSXH năm 2014 hướng dẫn chế độ ốm đau, thai sản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

2017/BHXH-CSXH,Công văn 2017 2014,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Chế độ ốm đau,Chế độ thai sản,Nghỉ ốm đau thai sản ,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2014

76

Công văn 11733/UBND năm 2017 về đính chính "Quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông" kèm theo Quyết định 2314/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông" ban hành kèm theo Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2017 Khánh Hòa, ngày 08 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: - Các sở, ngành, địa

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2018

77

Công văn 2017/VPCP-KTTH năm 2014 xử lý đề nghị hỗ trợ vốn cho tỉnh Phú Yên do Văn phòng chính phủ ban hành

2017/VPCP-KTTH,Công văn 2017 2014,Văn phòng Chính phủ,Hỗ trợ vốn đầu tư,Hỗ trợ vốn ngân sách,xử lý đề nghị 2014,Tỉnh Phú Yên,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- Số:

Ban hành: 26/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2014

78

Công văn 2017/BCT-XNK năm 2014 hướng dẫn thủ tục tạm xuất tái nhập hàng hóa do Bộ Công thương ban hành

2017/BCT-XNK,Công văn 2017 2014,Bộ Công thương,Hàng tiêu dùng đã qua sử dụng,linh kiện phụ tùng đã qua sử dụng ,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 2017/BCT-XNK V/v hướng

Ban hành: 17/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2014

79

Công văn 2017/TCHQ-TXNK năm 2014 hướng dẫn thực hiện Biểu thuế xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

2017/TCHQ-TXNK,Công văn 2017 2014,Tổng cục Hải quan,Biểu thuế xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2017/TCHQ-TXNK V/v hướng dẫn

Ban hành: 28/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2014

80

Công văn số 12/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc tính thuế nhập khẩu

12/TCHQ-KTTT,Công văn 12 2007,Tổng cục Hải quan,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/TCHQ-KTTT V/v: tính thuế nhập khẩu Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2007 Kính gửi: - Cục

Ban hành: 02/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179