Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 12/2017/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 75423 công văn

21

Công văn 10461/VPCP-CN năm 2017 về Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Khe Ve - Cha Lo, quốc lộ 12A, tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

án cải tạo, nâng cấp đoạn Khe Ve - Cha Lo, quốc lộ 12A, tỉnh Quảng Bình Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng

Ban hành: 03/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2017

22

Công văn 12/CP-KTTH năm 2014 đính chính Nghị định 153/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân do Chính phủ ban hành

12/CP-KTTH,Công văn 12,Chính phủ,BHXH bắt buộc quân nhân CAND,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/CP-KTTH V/v đính chính văn bản Hà

Ban hành: 15/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2014

23

Công văn 12/SXD-QLXD hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2014

12/SXD-QLXD,Công văn 12,Tỉnh Bình Định,Thương mại,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 12/SXD-QLXD V/v: Hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công

Ban hành: 06/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 24/01/2014

Cập nhật: 24/01/2014

24

Công văn 12/QLCL-KH năm 2014 góp ý Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

12/QLCL-KH,Công văn 12 2014,phát triển nông nghiệp nông thôn 2020,Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2014

25

Công văn 12/GSQL-TH năm 2014 về vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

12/GSQL-TH,Công văn 12 2014,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Vướng mắc C/O mẫu E, vướng mắc C/O mẫu E 2014,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

26

Công văn 6758/VPCP-QHĐP năm 2017 về phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 12 Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 12 UBTVQH Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Bộ Nội vụ. Tổng Thư ký Quốc hội có Văn bản số 997/TTKQH-TH ngày 22 tháng 6 năm 2017 về việc chuẩn bị Phiên họp

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2017

27

Công văn 2483/TCT-KK năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp âm 12 tháng/4 quý do Tổng cục Thuế ban hành

2483/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT đối với trường hợp âm 12 tháng/4 quý Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2017 Kính gửi: - Công ty TNHH Thiên Phú Điền; - Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp, Tổng cục Thuế nhận được Đơn xin xem xét hoàn thuế GTGT ngày 10/3/2017 của Công ty

Ban hành: 07/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2017

28

Công văn 424/UBTVQH12 trả lời Công văn 196/CP-KTN thực hiện dự án đầu tư cấp bách trong thời gian Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 cấp tỉnh chưa được xét duyệt do do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

424/UBTVQH12,Công văn 424 2011,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Quy hoạch sử dụng đất,Dự án đầu tư cấp bách ,Bất động sản ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 424/UBTVQH12 V/v: Trả lời

Ban hành: 20/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2011

29

Công văn 285/UBDT-DTTS năm 2018 thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018 Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 06 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận

Ban hành: 29/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2018

30

Công văn 12/CV-TCHI phối hợp tuyên truyền do Kho bạc Nhà nước ban hành

12/CV-TCHI,Công văn 12 2013,Kho bạc Nhà nước Trung ương,Ngành hải quan, tuyên truyền cơ chế chính sách ,phối hợp tuyên truyền ,Xuất nhập khẩu,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2013

31

Công văn 85/GSQL-GQ1 năm 2017 thực hiện Thông tư 12/2016/TT-BCT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

--------------- Số: 85/GSQL-GQ1 V/v thực hiện Thông tư số 12/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Ngày 20/12/2016 Bộ Công Thương có công văn số 12232/BCT-CNNg gửi Bộ Tài chính (Tổng cục hải quan) trả lời công văn số 11071/TCHQ-GSQL

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2017

32

Công văn 12/KCB-NV góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Thuốc và Điều trị do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

12/KCB-NV,Công văn 12,Cục Quản lý khám chữa bệnh,Dự thảo Thông tư,Hội đồng thuốc ,Hội đồng Thuốc và Điều trị ,Thông tư hướng dẫn Hội đồng Thuốc ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2013

33

Công văn 12/TCHQ-TXNK về quản lý trị giá tính thuế khi thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

12/TCHQ-TXNK,Công văn 12 2013,Tổng cục Hải quan,Quản lý trị giá tính thuế,Thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP ,Thủ tục hải quan điện tử,Hải quan hàng hóa thương mại,Thủ tục nhập khẩu hàng hóa thương mại,Thủ tục xuất khẩu hàng hóa thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------

Ban hành: 02/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2013

34

Công văn 5816/BGDĐT-BDTrH năm 2017 về tổ chức dạy học lớp 12 năm học 2017-2018 và ôn thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

5816/BGDĐT-GDTrH V/v: Tổ chức dạy học lớp 12 năm học 2017-2018 và ôn thi THPT quốc gia năm 2018 Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo; - Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng); - Cục Nhà trường (Bộ Công an); - Các cơ sở giáo dục trung học trực

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2017

35

Công văn 278/UBND-TH năm 2018 về đính chính Quyết định 04/2017/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

đính chính Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình Tân Bình, ngày 12 tháng 02 năm 2018 Kính gửi: - Các cơ quan, ban ngành thuộc quận; - Ủy ban nhân dân 15 phường quận Tân Bình. Do sơ suất trong khâu đánh máy,

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2018

36

Công văn 12/BXD-KTQH ý kiến về khoảng lùi xây dựng công trình tại Đại lộ Hoà Bình, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ do Bộ Xây dựng ban hành

12/BXD-KTQH,Công văn 12 2012,Bộ Xây dựng,Xuất nhập khẩu BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/BXD-KTQH V/v ý kiến về khoảng lùi xây dựng công trình tại Đại lộ Hoà Bình, phường An Cư, quận Ninh

Ban hành: 29/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2012

37

Công văn 12/BXD-QLN cung cấp thông tin về tình trạng sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

12/BXD-QLN,Công văn 12 2012,Bộ Xây dựng,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/BXD-QLN V/v: Cung cấp thông tin về tình trạng sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại

Ban hành: 27/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2012

38

Công văn 12/BXD-HĐXD hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề do Bộ Xây dựng ban hành

12/BXD-HDXD,Công văn 12,Bộ Xây dựng,Cấp chứng chỉ hành nghề,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/BXD-HĐXD V/v: Hướng dẫn cấp CCHN Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2012

Ban hành: 01/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2012

39

Công văn 12/BXD-KTXD điều chỉnh dự toán khảo sát xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

có ý kiến như sau: 1. Dự toán khảo sát công trình được lập trên cơ sở đơn giá khảo sát ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/-UB ngày 30/5/2001 của UBND TP Hà Nội và đã được điều chỉnh theo Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04/3/2005 của Bộ Xây dựng (Chi phí nhân công trong dự toán đã được tính theo thang lương thuộc nhóm II bảng lương

Ban hành: 18/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2012

40

Công văn 12/TCT-PC xác nhận đăng ký hành nghề đại lý thuế lần đầu do Tổng cục Thuế ban hành

12/TCT-PC,Công văn 12 2012,Tổng cục Thuế,Đăng ký hành nghề đại lý thuế ,Hành nghề đại lý thuế lần đầu ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 12

Ban hành: 03/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179