Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 12/2017/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 75442 công văn

181

Công văn 3691/BYT-TCCB năm 2017 tổ chức đánh giá độc lập kết quả thực hiện Quyết định 2151/-BYT và 3638/-BYT do Bộ Y tế ban hành

triển khai thực hiện Quyết định 2151/-BYT và Quyết định 3638/-BYT Tháng 7/2017 Nhóm đánh giá 6.2. Tiến độ thời gian thực hiện: STT Địa bàn Thời gian 1. Cần Thơ - Vĩnh Long 12-13/6/2017

Ban hành: 29/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2017

182

Kế hoạch 6374/VPCP-KTTH năm 2017 vốn thực hiện chính sách dân tộc theo Quyết định 2085/-TTg và 2086/-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

6374/VPCP-KTTH V/v vốn thực hiện chính sách dân tộc theo số 2085/-TTg và số 2086/-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Ủy ban Dân tộc. Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 20/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2017

183

Công văn 217/BXD-QLN năm 2017 về trả lời văn bản 2476/UBND-CNXD của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh do Bộ Xây dựng ban hành

217/BXD-QLN,Công văn 217 2017,Bộ Xây dựng,Chủ đầu tư,Dự án xây dựng,Nhà ở xã hội,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 217/BXD-QLN V/v trả lời văn bản số 2476/UBND

Ban hành: 04/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2017

184

Công văn 7372/VPCP-KTTH năm 2018 về Báo cáo định kỳ năm 2017 về thực hiện Quyết định 2195/-TTg về tài chính vi mô do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nam, Đài tiếng nói Việt Nam; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 55/TTr-NHNN ngày 11 tháng 6 năm 2018 về Báo cáo định kỳ của năm 2017 về việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2195/-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng

Ban hành: 02/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2018

185

Công văn 6591/TCHQ-CNTT năm 2017 triển khai Quyết định 43/2017/QĐ-TTg quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 6591/TCHQ-CNTT V/v triển khai Quyết định số 43/-TTg quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: - Các Hãng Hàng không; - Các đại lý giao

Ban hành: 09/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

186

Công văn đính chính Quyết định số 1070/1997/-TTg ngày 12/12/1997 về thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang

1070/1997/-TTG, NGÀY 12/12/1997 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG Tại Quyết định số 1070/1997/-TTg ngày 12 tháng 12 năm 1997 về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang, do sơ xuất đọc soát văn bản trước khi ban hành nên tại Điều 1, dòng cuối trang 1 có ghi "Do Ngân hàng Nhà nước cấp", nay xin đọc là: "Do

Ban hành: 18/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

187

Công văn số 679/BYT-QLD về việc thu hồi Quyết định số 41/2006/-BYT ngày 28/12/2006 của Bộ Trưởng Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

679/BYT-QLD,Công văn 679 2007,Bộ Y tế,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 679/BYT-QLD V/v: Thu hồi Quyết định số 41/2006/-BYT ngày 28/12/2006 của Bộ Trưởng Bộ Y tế. Hà

Ban hành: 01/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2007

188

Công văn số 327/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hiệu lực thi hành Quyết định 78/2006/-BTC ngày 29/12/2006 của Bộ Tài chính.

Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2007 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Ngày 29/12/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 78/2006/-BTC sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi một số nhóm mặt hàng để thực hiện Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam. Tại

Ban hành: 12/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2007

189

Công văn 3143/UBND-KGVX năm 2017 về tăng cường tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội

3143/UBND-KGVX,Công văn 3143 2017,Thành phố Hà Nội,Chính sách bảo hiểm y tế,Bảo hiểm y tế,Kế hoạch thực hiện chính sách,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

190

Công văn 3050/UBND-KT năm 2017 về tăng cường công tác quản lý giá, công tác bình ổn giá trên địa bàn thành phố Hà Nội

3050/UBND-KT,Công văn 3050 2017,Thành phố Hà Nội,Quản lý giá,Bình ổn giá,Công tác quản lý giá,Công tác quản lý bình ổn giá ,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2017

191

Công văn 1768/BKHCN-TĐC năm 2018 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 46/2017/QĐ-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số: 1768/BKHCN-TĐC V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng

Ban hành: 11/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

192

Công văn 5384/TCHQ-GSQL năm 2017 về thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành

được phản ánh vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và một số doanh nghiệp liên quan đến việc xác định địa điểm thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh khi Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành, Tổng cục Hải

Ban hành: 15/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2017

193

Công văn 1907/BNN-TY năm 2018 xây dựng Kế hoạch chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm bằng nguồn ngân sách địa phương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

tỉnh năm 2018, với tổng kinh phí thực hiện tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc khử trùng và lấy mẫu giám sát là 51.725.322.000 đồng. Địa phương cũng đã phê duyệt Kế hoạch phòng chống bệnh Dại năm 2018. 3. Tỉnh Lai Châu: UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ban hành Quyết định số 467/-SNN ngày 15/12/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch PCDB

Ban hành: 08/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2018

194

Công văn số 2017/TM-XNK ngày 18/11/2002 của Bộ Thương mại về việc quá cảnh hàng hóa

2017/TM-XNK, Công văn 2017, Bộ Thương mại, Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2017/TM-XNK V/v quá cảnh hàng hóa Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2002 Kính gửi: Công ty Xuất nhập khẩu Đen Nưa Trả lời đơn xin quá cảnh hàng

Ban hành: 18/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

195

Công văn 2447/UBND-KGVX năm 2017 hướng dẫn tạm thời quản lý kinh doanh rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

2447/UBND-KGVX,Công văn 2447 2017,Thành phố Hà Nội,Hướng dẫn tạm thời,Kinh doanh rượu,Quản lý kinh doanh rượu,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2447/UBND-KGVX V/v

Ban hành: 19/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2017

196

Công văn 1589/GSQL-GQ1 năm 2017 về thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg quy định Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập. Trên cơ sở các vướng mắc do Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phản ánh, Cục Giám sát quản lý về hải quan hướng dẫn như sau: 1. Về khái niệm cửa khẩu nhập (Cục Hải quan: Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai).

Ban hành: 01/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2017

197

Công văn 2640/BTTTT-VNCERT năm 2017 triển khai Quyết định 05/2017/QĐ-TTg quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

quan thuộc Chính phủ; - Các Tổng cục thuộc các Bộ, Cơ quan ngang Bộ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 16 tháng 03 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg (Quyết định 05) ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia, trong

Ban hành: 26/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2017

198

Công văn 1103/LĐTBXH-KHTC năm 2018 về triển khai Quyết định 31/2017/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 1103/LĐTBXH-KHTC V/v triển khai Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018 Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Thực hiện Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh Mục ngành,

Ban hành: 22/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2018

199

Công văn 1009/UBND-ĐT năm 2017 thực hiện ký quỹ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Đất đai 2013 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

1009/UBND-DT,Công văn 1009,Thành phố Hà Nội,Chuyển mục đích sử dụng đất,Giao đất,Cho thuê đất,Đầu tư,Bất động sản,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1009/UBND

Ban hành: 09/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2017

200

Công văn 807/UBND-KT năm 2017 tổ chức thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi do thành phố Hà Nội ban hành

807/UBND-KT V/v tổ chức thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi. Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: - Sở Công Thương; - UBND các quận, huyện, thị xã. Thực hiện Quyết định số 122/-BCT ngày 16/01/2017 của Bộ Công

Ban hành: 27/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49